Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge
julegavefrist-toppbanner

RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS PERUN HOLSTERS


G19 Perun Holster Black

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): The Raven Concealment Systems Perun er deres flaggskip utenfor OWB-hylsteret. Det er resultatet av å blande de beste funksjonene til to av våre mest populære hylstre, Eidolon og Fantomet, for å lage et sterkt raffinert, eksepsjonelt skjul hylster. Mer...

Produktnr.: 100030774 100030774
The Raven Concealment Systems Perun is their flagship outside-the-waistband (OWB) holster.  It is the result of blending the best features of two of our most popular holsters, the Eidolon and the Phantom, to create a highly refined, exceptionally concealable holster.    The Perun is designed to be the best modular OWB “pancake” style holster on the market.  It has a body-hugging design that rides high for maximum concealment.  The body of the holster is only slightly larger than the pistol contained in it.  This small size aids in concealment while also making the holster more comfortable while seated in a vehicle. The body-hugging curvature of this holster is accomplished using modular belt loops.  Each holster includes three pair of 1.5” belt loops (LH 10 degree cant, RH 10 degree cant, and ambi 0 degree cant), which allow the end-user to configure the ambidextrous holster body for left-handed or right-handed use, with either a 0-degree or 10-degree cant. Retention in the Perun is crisp, defined, and consistent, thanks to innovative design features inside the holster body.  The unique retention slider makes adjusting retention as simple as turning up the volume on your stereo.  And unlike other holsters that use the traditional “screw through a rubber grommet” style of retention, the Perun’s retention will not back off after repeated drawing and re-holstering. The Perun is compatible with most slide-mounted red-dot optics (like the Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) and accommodates suppressor-height front sights up to .350” tall.  It is also fully compatible with the RCS Balor optic mount. The Glock Perun is compatible with generation 3-5 Glock pistols. The Perun is compatible with all small frame 9mm, .40S&W, and .357sig Glocks. Example, The Glock 17 Perun will fit the corresponding standard full sized pistols such as the .40 G22 and .357 G31. The Glock 19 Perun will fit the corresponding compact sized pistols such as the .40 G23 and .357 G32 Raven Concealment Systems also has Surefire X300U A/B and Streamlight TLR-1HL light compatible Perun LC models available for Glocks. Both the Glock Perun LC for Surefire X300U A/B, and the Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL holsters are compatible with generation 3-5 Glock 9mm/.40S&W/.357 Glock pistols (up to Glock 34/35 length slide) with the weapon light attached. For example, this holster will accommodate a Glock 19, Glock 17, or Glock 34 with the weapon light mounted on it. The muzzle-end of the holster is rounded for comfort, yet has an opening sufficient to accommodate most common after-market extended and threaded barrels (with thread protectors).  The opening at the muzzle is also specifically designed to allow foreign objects (like spent casings) to drop out the bottom so that nothing can block your pistol from being safely re-holstered. The ambidextrous holster body has both inboard and outboard full-height body shields.  These body shields offer some protection for your pistol from sweat, as well as protecting your skin and cover garments (especially the thin material used for linings in sport coats and suit jackets) from being abraded by the serrations on the rear of the slide.  They also enhance safety by helping keep cover garments and other foreign objects from falling into the mouth of the holster while you have your pistol drawn, and aid in proper, safe muzzle orientation during re-holstering. The holster is injection molded from a proprietary, extremely high-strength polymer blend that is significantly more durable than Kydex or Boltaron.  Like all RCS products, it is made in the USA, and is backed by our lifetime warranty.  
692 865 8 NOK
100030774
G19 Perun Holster Black
Produsentnr.: PXG19 The Raven Concealment Systems Perun er deres flaggskip utenfor OWB-hylsteret. Det er resultatet av å blande de beste funksjonene til to av våre mest populære hylstre, Eidolon og Fantomet, for å lage et sterkt raffinert, eksepsjonelt skjul hylster. Perun er designet for å være det beste modulære OWB “pannekake” -hylsteret på markedet. Den har en kroppsklemende design som rir høyt for maksimal skjul. Hylsterets kropp er bare litt større enn pistolen som er i den. Denne lille størrelsen hjelper til med å skjule mens den også gjør hylsteret mer behagelig mens du sitter i et kjøretøy. Kroppsklemende krumning av dette hylsteret oppnås ved bruk av modulære belteløkker. Hvert hylster inkluderer tre par 1,5 ”belte løkker (LH 10 graders skrånende, RH 10 grader skrånende og ambi 0 grader skrånende), som lar sluttbrukeren konfigurere det ambidextrous hylsteret for venstrehånds eller høyrehåndsbruk, med enten en 0-grad eller 10-graders skrånende. Oppbevaring i Perun er skarp, definert og konsekvent, takket være innovative designfunksjoner inne i hylsterhuset. Den unike glidebryteren for justering gjør justering av retensjon så enkel som å skru opp volumet på stereoanlegget. Og i motsetning til andre hylstre som bruker den tradisjonelle "skruen gjennom en gummigrom" -retensjonsstil, vil ikke Peruns oppbevaring komme tilbake etter gjentatt tegning og omholstrering. Perun er kompatibel med de fleste lysbilde-montert rødprikkoptikk (som Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) og har plass til forhåndsdempere høyde foran 1.350 ”høye. Det er også fullt kompatibelt med RCS Balor optisk feste. Glock Perun er kompatibel med generasjon 3-5 Glock-pistoler. Perun er kompatibel med alle små rammer 9mm, .40S & W og .357sig Glocks. Eksempel, Glock 17 Perun vil passe til de tilsvarende standardpistoler i full størrelse som .40 G22 og .357 G31.Glock 19 Perun vil passe til de tilsvarende kompakte pistolene som .40 G23 og .357 G32 Raven Concealment Systems har også Surefire X300U A / B og Streamlight TLR-1HL lyskompatible Perun LC-modeller tilgjengelig for Glocks. Både Glock Perun LC for Surefire X300U A / B, og Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL-hylstre er kompatible med generasjon 3-5 Glock 9mm / .40S & W / .357 Glock-pistoler (opp til Glock 34/35 lengde lysbilde) med våpenlyset festet. For eksempel vil dette hylsteret romme en Glock 19, Glock 17 eller Glock 34 med våpenlyset montert på. Snuteenden av hylsteret er avrundet for komfort, men har likevel en åpning som er tilstrekkelig til å imøtekomme vanligste utvidede og gjengede tønner etter markedet (med gjengebeskyttere). Åpningen ved snuten er også spesielt designet for å la fremmede gjenstander (som brukte foringsrør) slippe ut av bunnen slik at ingenting kan hindre at pistolen din trygt blir omhylsteret. Den ambidextrous hylsterlegemet har både innvendige og påhengsmotorer i full høyde. Disse kroppsskjoldene gir en viss beskyttelse for pistolen din mot svette, i tillegg til å beskytte huden og dekke plaggene (spesielt det tynne materialet som brukes til fôr i sportsfrakker og dressjakker) fra å bli slipt av ristene på baksiden av lysbildet. De forbedrer også sikkerheten ved å hjelpe deg med å forhindre dekkplagg og andre fremmedlegemer fra å falle ned i munnen på hylsteret mens du trekker pistolen din, og hjelper til med å sikre riktig, trygge orientering under omhylsteringen. Hylsteret er sprøytestøpt fra en egenutviklet, ekstrem høy styrke polymerblanding som er betydelig mer holdbar enn Kydex eller Boltaron. Som alle RCS-produkter er de laget i USA og støttes av livstidsgarantien.
692 NOK 4 kr 692,00 *

4 på lager
Spesifikasjoner: Farge: Black Hand: Ambidextrous Make: Glock Material: Polymer Model: 19, 23, 32

Attributes

Farge: Black Hand: Ambidextrous Make: Glock Material: Polymer Model: 19,23,32

Elementdetaljer

Made in USA100030780
G17/19 with TLR1HL Perun Holster Black
Produsentnr.: PXG9TLR1HL The Raven Concealment Systems Perun er deres flaggskip utenfor OWB-hylsteret. Det er resultatet av å blande de beste funksjonene til to av våre mest populære hylstre, Eidolon og Fantomet, for å lage et sterkt raffinert, eksepsjonelt skjul hylster. Perun er designet for å være det beste modulære OWB “pannekake” -hylsteret på markedet. Den har en kroppsklemende design som rir høyt for maksimal skjul. Hylsterets kropp er bare litt større enn pistolen som er i den. Denne lille størrelsen hjelper til med å skjule mens den også gjør hylsteret mer behagelig mens du sitter i et kjøretøy. Kroppsklemende krumning av dette hylsteret oppnås ved bruk av modulære belteløkker. Hvert hylster inkluderer tre par 1,5 ”belte løkker (LH 10 graders skrånende, RH 10 grader skrånende og ambi 0 grader skrånende), som lar sluttbrukeren konfigurere det ambidextrous hylsteret for venstrehånds eller høyrehåndsbruk, med enten en 0-grad eller 10-graders skrånende. Oppbevaring i Perun er skarp, definert og konsekvent, takket være innovative designfunksjoner inne i hylsterhuset. Den unike glidebryteren for justering gjør justering av retensjon så enkel som å skru opp volumet på stereoanlegget. Og i motsetning til andre hylstre som bruker den tradisjonelle "skruen gjennom en gummigrom" -retensjonsstil, vil ikke Peruns oppbevaring komme tilbake etter gjentatt tegning og omholstrering. Perun er kompatibel med de fleste lysbilde-montert rødprikkoptikk (som Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) og har plass til forhåndsdempere høyde foran 1.350 ”høye. Det er også fullt kompatibelt med RCS Balor optisk feste. Glock Perun er kompatibel med generasjon 3-5 Glock-pistoler. Perun er kompatibel med alle små rammer 9mm, .40S & W og .357sig Glocks. Eksempel, Glock 17 Perun vil passe til de tilsvarende standardpistoler i full størrelse som .40 G22 og .357 G31.Glock 19 Perun vil passe til de tilsvarende kompakte pistolene som .40 G23 og .357 G32 Raven Concealment Systems har også Surefire X300U A / B og Streamlight TLR-1HL lyskompatible Perun LC-modeller tilgjengelig for Glocks. Både Glock Perun LC for Surefire X300U A / B, og Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL-hylstre er kompatible med generasjon 3-5 Glock 9mm / .40S & W / .357 Glock-pistoler (opp til Glock 34/35 lengde lysbilde) med våpenlyset festet. For eksempel vil dette hylsteret romme en Glock 19, Glock 17 eller Glock 34 med våpenlyset montert på. Snuteenden av hylsteret er avrundet for komfort, men har likevel en åpning som er tilstrekkelig til å imøtekomme vanligste utvidede og gjengede tønner etter markedet (med gjengebeskyttere). Åpningen ved snuten er også spesielt designet for å la fremmede gjenstander (som brukte foringsrør) slippe ut av bunnen slik at ingenting kan hindre at pistolen din trygt blir omhylsteret. Den ambidextrous hylsterlegemet har både innvendige og påhengsmotorer i full høyde. Disse kroppsskjoldene gir en viss beskyttelse for pistolen din mot svette, i tillegg til å beskytte huden og dekke plaggene (spesielt det tynne materialet som brukes til fôr i sportsfrakker og dressjakker) fra å bli slipt av ristene på baksiden av lysbildet. De forbedrer også sikkerheten ved å hjelpe deg med å forhindre dekkplagg og andre fremmedlegemer fra å falle ned i munnen på hylsteret mens du trekker pistolen din, og hjelper til med å sikre riktig, trygge orientering under omhylsteringen. Hylsteret er sprøytestøpt fra en egenutviklet, ekstrem høy styrke polymerblanding som er betydelig mer holdbar enn Kydex eller Boltaron. Som alle RCS-produkter er de laget i USA og støttes av livstidsgarantien.
865 NOK 0 kr 865,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Farge: Black Hand: Ambidextrous Make: Glock Material: Polymer Model: 17, 19, 22, 23, 31, 32
100030779
G17/G19 w/ X300U A/B Perun Holster Black
Produsentnr.: PXGX300U The Raven Concealment Systems Perun er deres flaggskip utenfor OWB-hylsteret. Det er resultatet av å blande de beste funksjonene til to av våre mest populære hylstre, Eidolon og Fantomet, for å lage et sterkt raffinert, eksepsjonelt skjul hylster. Perun er designet for å være det beste modulære OWB “pannekake” -hylsteret på markedet. Den har en kroppsklemende design som rir høyt for maksimal skjul. Hylsterets kropp er bare litt større enn pistolen som er i den. Denne lille størrelsen hjelper til med å skjule mens den også gjør hylsteret mer behagelig mens du sitter i et kjøretøy. Kroppsklemende krumning av dette hylsteret oppnås ved bruk av modulære belteløkker. Hvert hylster inkluderer tre par 1,5 ”belte løkker (LH 10 graders skrånende, RH 10 grader skrånende og ambi 0 grader skrånende), som lar sluttbrukeren konfigurere det ambidextrous hylsteret for venstrehånds eller høyrehåndsbruk, med enten en 0-grad eller 10-graders skrånende. Oppbevaring i Perun er skarp, definert og konsekvent, takket være innovative designfunksjoner inne i hylsterhuset. Den unike glidebryteren for justering gjør justering av retensjon så enkel som å skru opp volumet på stereoanlegget. Og i motsetning til andre hylstre som bruker den tradisjonelle "skruen gjennom en gummigrom" -retensjonsstil, vil ikke Peruns oppbevaring komme tilbake etter gjentatt tegning og omholstrering. Perun er kompatibel med de fleste lysbilde-montert rødprikkoptikk (som Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) og har plass til forhåndsdempere høyde foran 1.350 ”høye. Det er også fullt kompatibelt med RCS Balor optisk feste. Glock Perun er kompatibel med generasjon 3-5 Glock-pistoler. Perun er kompatibel med alle små rammer 9mm, .40S & W og .357sig Glocks. Eksempel, Glock 17 Perun vil passe til de tilsvarende standardpistoler i full størrelse som .40 G22 og .357 G31.Glock 19 Perun vil passe til de tilsvarende kompakte pistolene som .40 G23 og .357 G32 Raven Concealment Systems har også Surefire X300U A / B og Streamlight TLR-1HL lyskompatible Perun LC-modeller tilgjengelig for Glocks. Både Glock Perun LC for Surefire X300U A / B, og Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL-hylstre er kompatible med generasjon 3-5 Glock 9mm / .40S & W / .357 Glock-pistoler (opp til Glock 34/35 lengde lysbilde) med våpenlyset festet. For eksempel vil dette hylsteret romme en Glock 19, Glock 17 eller Glock 34 med våpenlyset montert på. Snuteenden av hylsteret er avrundet for komfort, men har likevel en åpning som er tilstrekkelig til å imøtekomme vanligste utvidede og gjengede tønner etter markedet (med gjengebeskyttere). Åpningen ved snuten er også spesielt designet for å la fremmede gjenstander (som brukte foringsrør) slippe ut av bunnen slik at ingenting kan hindre at pistolen din trygt blir omhylsteret. Den ambidextrous hylsterlegemet har både innvendige og påhengsmotorer i full høyde. Disse kroppsskjoldene gir en viss beskyttelse for pistolen din mot svette, i tillegg til å beskytte huden og dekke plaggene (spesielt det tynne materialet som brukes til fôr i sportsfrakker og dressjakker) fra å bli slipt av ristene på baksiden av lysbildet. De forbedrer også sikkerheten ved å hjelpe deg med å forhindre dekkplagg og andre fremmedlegemer fra å falle ned i munnen på hylsteret mens du trekker pistolen din, og hjelper til med å sikre riktig, trygge orientering under omhylsteringen. Hylsteret er sprøytestøpt fra en egenutviklet, ekstrem høy styrke polymerblanding som er betydelig mer holdbar enn Kydex eller Boltaron. Som alle RCS-produkter er de laget i USA og støttes av livstidsgarantien.
865 NOK 4 kr 865,00 *

4 på lager
Spesifikasjoner: Farge: Black Hand: Ambidextrous Make: Glock Material: Polymer Model: 17, 19, 22, 23, 32
100030775
G17 Perun Holster Black
Produsentnr.: PXG17 The Raven Concealment Systems Perun er deres flaggskip utenfor OWB-hylsteret. Det er resultatet av å blande de beste funksjonene til to av våre mest populære hylstre, Eidolon og Fantomet, for å lage et sterkt raffinert, eksepsjonelt skjul hylster. Perun er designet for å være det beste modulære OWB “pannekake” -hylsteret på markedet. Den har en kroppsklemende design som rir høyt for maksimal skjul. Hylsterets kropp er bare litt større enn pistolen som er i den. Denne lille størrelsen hjelper til med å skjule mens den også gjør hylsteret mer behagelig mens du sitter i et kjøretøy. Kroppsklemende krumning av dette hylsteret oppnås ved bruk av modulære belteløkker. Hvert hylster inkluderer tre par 1,5 ”belte løkker (LH 10 graders skrånende, RH 10 grader skrånende og ambi 0 grader skrånende), som lar sluttbrukeren konfigurere det ambidextrous hylsteret for venstrehånds eller høyrehåndsbruk, med enten en 0-grad eller 10-graders skrånende. Oppbevaring i Perun er skarp, definert og konsekvent, takket være innovative designfunksjoner inne i hylsterhuset. Den unike glidebryteren for justering gjør justering av retensjon så enkel som å skru opp volumet på stereoanlegget. Og i motsetning til andre hylstre som bruker den tradisjonelle "skruen gjennom en gummigrom" -retensjonsstil, vil ikke Peruns oppbevaring komme tilbake etter gjentatt tegning og omholstrering. Perun er kompatibel med de fleste lysbilde-montert rødprikkoptikk (som Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) og har plass til forhåndsdempere høyde foran 1.350 ”høye. Det er også fullt kompatibelt med RCS Balor optisk feste. Glock Perun er kompatibel med generasjon 3-5 Glock-pistoler. Perun er kompatibel med alle små rammer 9mm, .40S & W og .357sig Glocks. Eksempel, Glock 17 Perun vil passe til de tilsvarende standardpistoler i full størrelse som .40 G22 og .357 G31.Glock 19 Perun vil passe til de tilsvarende kompakte pistolene som .40 G23 og .357 G32 Raven Concealment Systems har også Surefire X300U A / B og Streamlight TLR-1HL lyskompatible Perun LC-modeller tilgjengelig for Glocks. Både Glock Perun LC for Surefire X300U A / B, og Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL-hylstre er kompatible med generasjon 3-5 Glock 9mm / .40S & W / .357 Glock-pistoler (opp til Glock 34/35 lengde lysbilde) med våpenlyset festet. For eksempel vil dette hylsteret romme en Glock 19, Glock 17 eller Glock 34 med våpenlyset montert på. Snuteenden av hylsteret er avrundet for komfort, men har likevel en åpning som er tilstrekkelig til å imøtekomme vanligste utvidede og gjengede tønner etter markedet (med gjengebeskyttere). Åpningen ved snuten er også spesielt designet for å la fremmede gjenstander (som brukte foringsrør) slippe ut av bunnen slik at ingenting kan hindre at pistolen din trygt blir omhylsteret. Den ambidextrous hylsterlegemet har både innvendige og påhengsmotorer i full høyde. Disse kroppsskjoldene gir en viss beskyttelse for pistolen din mot svette, i tillegg til å beskytte huden og dekke plaggene (spesielt det tynne materialet som brukes til fôr i sportsfrakker og dressjakker) fra å bli slipt av ristene på baksiden av lysbildet. De forbedrer også sikkerheten ved å hjelpe deg med å forhindre dekkplagg og andre fremmedlegemer fra å falle ned i munnen på hylsteret mens du trekker pistolen din, og hjelper til med å sikre riktig, trygge orientering under omhylsteringen. Hylsteret er sprøytestøpt fra en egenutviklet, ekstrem høy styrke polymerblanding som er betydelig mer holdbar enn Kydex eller Boltaron. Som alle RCS-produkter er de laget i USA og støttes av livstidsgarantien.
692 NOK 3 kr 692,00 *

3 på lager
Spesifikasjoner: Farge: Black Hand: Ambidextrous Make: Glock Material: Polymer Model: 17, 22, 31
100030781
G19 with XC1 Perun Holster Black
Produsentnr.: PXG19XC1 The Raven Concealment Systems Perun er deres flaggskip utenfor OWB-hylsteret. Det er resultatet av å blande de beste funksjonene til to av våre mest populære hylstre, Eidolon og Fantomet, for å lage et sterkt raffinert, eksepsjonelt skjul hylster. Perun er designet for å være det beste modulære OWB “pannekake” -hylsteret på markedet. Den har en kroppsklemende design som rir høyt for maksimal skjul. Hylsterets kropp er bare litt større enn pistolen som er i den. Denne lille størrelsen hjelper til med å skjule mens den også gjør hylsteret mer behagelig mens du sitter i et kjøretøy. Kroppsklemende krumning av dette hylsteret oppnås ved bruk av modulære belteløkker. Hvert hylster inkluderer tre par 1,5 ”belte løkker (LH 10 graders skrånende, RH 10 grader skrånende og ambi 0 grader skrånende), som lar sluttbrukeren konfigurere det ambidextrous hylsteret for venstrehånds eller høyrehåndsbruk, med enten en 0-grad eller 10-graders skrånende. Oppbevaring i Perun er skarp, definert og konsekvent, takket være innovative designfunksjoner inne i hylsterhuset. Den unike glidebryteren for justering gjør justering av retensjon så enkel som å skru opp volumet på stereoanlegget. Og i motsetning til andre hylstre som bruker den tradisjonelle "skruen gjennom en gummigrom" -retensjonsstil, vil ikke Peruns oppbevaring komme tilbake etter gjentatt tegning og omholstrering. Perun er kompatibel med de fleste lysbilde-montert rødprikkoptikk (som Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) og har plass til forhåndsdempere høyde foran 1.350 ”høye. Det er også fullt kompatibelt med RCS Balor optisk feste. Glock Perun er kompatibel med generasjon 3-5 Glock-pistoler. Perun er kompatibel med alle små rammer 9mm, .40S & W og .357sig Glocks. Eksempel, Glock 17 Perun vil passe til de tilsvarende standardpistoler i full størrelse som .40 G22 og .357 G31.Glock 19 Perun vil passe til de tilsvarende kompakte pistolene som .40 G23 og .357 G32 Raven Concealment Systems har også Surefire X300U A / B og Streamlight TLR-1HL lyskompatible Perun LC-modeller tilgjengelig for Glocks. Både Glock Perun LC for Surefire X300U A / B, og Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL-hylstre er kompatible med generasjon 3-5 Glock 9mm / .40S & W / .357 Glock-pistoler (opp til Glock 34/35 lengde lysbilde) med våpenlyset festet. For eksempel vil dette hylsteret romme en Glock 19, Glock 17 eller Glock 34 med våpenlyset montert på. Snuteenden av hylsteret er avrundet for komfort, men har likevel en åpning som er tilstrekkelig til å imøtekomme vanligste utvidede og gjengede tønner etter markedet (med gjengebeskyttere). Åpningen ved snuten er også spesielt designet for å la fremmede gjenstander (som brukte foringsrør) slippe ut av bunnen slik at ingenting kan hindre at pistolen din trygt blir omhylsteret. Den ambidextrous hylsterlegemet har både innvendige og påhengsmotorer i full høyde. Disse kroppsskjoldene gir en viss beskyttelse for pistolen din mot svette, i tillegg til å beskytte huden og dekke plaggene (spesielt det tynne materialet som brukes til fôr i sportsfrakker og dressjakker) fra å bli slipt av ristene på baksiden av lysbildet. De forbedrer også sikkerheten ved å hjelpe deg med å forhindre dekkplagg og andre fremmedlegemer fra å falle ned i munnen på hylsteret mens du trekker pistolen din, og hjelper til med å sikre riktig, trygge orientering under omhylsteringen. Hylsteret er sprøytestøpt fra en egenutviklet, ekstrem høy styrke polymerblanding som er betydelig mer holdbar enn Kydex eller Boltaron. Som alle RCS-produkter er de laget i USA og støttes av livstidsgarantien.
865 NOK 5 kr 865,00 *

5 på lager
Spesifikasjoner: Farge: Black Hand: Ambidextrous Make: Glock Material: Polymer Model: 19, 23, 32
100030776
G43 Perun Holster Black
Produsentnr.: PXG43 The Raven Concealment Systems Perun er deres flaggskip utenfor OWB-hylsteret. Det er resultatet av å blande de beste funksjonene til to av våre mest populære hylstre, Eidolon og Fantomet, for å lage et sterkt raffinert, eksepsjonelt skjul hylster. Perun er designet for å være det beste modulære OWB “pannekake” -hylsteret på markedet. Den har en kroppsklemende design som rir høyt for maksimal skjul. Hylsterets kropp er bare litt større enn pistolen som er i den. Denne lille størrelsen hjelper til med å skjule mens den også gjør hylsteret mer behagelig mens du sitter i et kjøretøy. Kroppsklemende krumning av dette hylsteret oppnås ved bruk av modulære belteløkker. Hvert hylster inkluderer tre par 1,5 ”belte løkker (LH 10 graders skrånende, RH 10 grader skrånende og ambi 0 grader skrånende), som lar sluttbrukeren konfigurere det ambidextrous hylsteret for venstrehånds eller høyrehåndsbruk, med enten en 0-grad eller 10-graders skrånende. Oppbevaring i Perun er skarp, definert og konsekvent, takket være innovative designfunksjoner inne i hylsterhuset. Den unike glidebryteren for justering gjør justering av retensjon så enkel som å skru opp volumet på stereoanlegget. Og i motsetning til andre hylstre som bruker den tradisjonelle "skruen gjennom en gummigrom" -retensjonsstil, vil ikke Peruns oppbevaring komme tilbake etter gjentatt tegning og omholstrering. Perun er kompatibel med de fleste lysbilde-montert rødprikkoptikk (som Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) og har plass til forhåndsdempere høyde foran 1.350 ”høye. Det er også fullt kompatibelt med RCS Balor optisk feste. Glock Perun er kompatibel med generasjon 3-5 Glock-pistoler. Perun er kompatibel med alle små rammer 9mm, .40S & W og .357sig Glocks. Eksempel, Glock 17 Perun vil passe til de tilsvarende standardpistoler i full størrelse som .40 G22 og .357 G31.Glock 19 Perun vil passe til de tilsvarende kompakte pistolene som .40 G23 og .357 G32 Raven Concealment Systems har også Surefire X300U A / B og Streamlight TLR-1HL lyskompatible Perun LC-modeller tilgjengelig for Glocks. Både Glock Perun LC for Surefire X300U A / B, og Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL-hylstre er kompatible med generasjon 3-5 Glock 9mm / .40S & W / .357 Glock-pistoler (opp til Glock 34/35 lengde lysbilde) med våpenlyset festet. For eksempel vil dette hylsteret romme en Glock 19, Glock 17 eller Glock 34 med våpenlyset montert på. Snuteenden av hylsteret er avrundet for komfort, men har likevel en åpning som er tilstrekkelig til å imøtekomme vanligste utvidede og gjengede tønner etter markedet (med gjengebeskyttere). Åpningen ved snuten er også spesielt designet for å la fremmede gjenstander (som brukte foringsrør) slippe ut av bunnen slik at ingenting kan hindre at pistolen din trygt blir omhylsteret. Den ambidextrous hylsterlegemet har både innvendige og påhengsmotorer i full høyde. Disse kroppsskjoldene gir en viss beskyttelse for pistolen din mot svette, i tillegg til å beskytte huden og dekke plaggene (spesielt det tynne materialet som brukes til fôr i sportsfrakker og dressjakker) fra å bli slipt av ristene på baksiden av lysbildet. De forbedrer også sikkerheten ved å hjelpe deg med å forhindre dekkplagg og andre fremmedlegemer fra å falle ned i munnen på hylsteret mens du trekker pistolen din, og hjelper til med å sikre riktig, trygge orientering under omhylsteringen. Hylsteret er sprøytestøpt fra en egenutviklet, ekstrem høy styrke polymerblanding som er betydelig mer holdbar enn Kydex eller Boltaron. Som alle RCS-produkter er de laget i USA og støttes av livstidsgarantien.
692 NOK 4 kr 692,00 *

4 på lager
Spesifikasjoner: Farge: Black Hand: Ambidextrous Make: Glock Material: Polymer Model: 43
100030777
M&P Shield Perun Holster Black
Produsentnr.: PXMPSH The Raven Concealment Systems Perun er deres flaggskip utenfor OWB-hylsteret. Det er resultatet av å blande de beste funksjonene til to av våre mest populære hylstre, Eidolon og Fantomet, for å lage et sterkt raffinert, eksepsjonelt skjul hylster. Perun er designet for å være det beste modulære OWB “pannekake” -hylsteret på markedet. Den har en kroppsklemende design som rir høyt for maksimal skjul. Hylsterets kropp er bare litt større enn pistolen som er i den. Denne lille størrelsen hjelper til med å skjule mens den også gjør hylsteret mer behagelig mens du sitter i et kjøretøy. Kroppsklemende krumning av dette hylsteret oppnås ved bruk av modulære belteløkker. Hvert hylster inkluderer tre par 1,5 ”belte løkker (LH 10 graders skrånende, RH 10 grader skrånende og ambi 0 grader skrånende), som lar sluttbrukeren konfigurere det ambidextrous hylsteret for venstrehånds eller høyrehåndsbruk, med enten en 0-grad eller 10-graders skrånende. Oppbevaring i Perun er skarp, definert og konsekvent, takket være innovative designfunksjoner inne i hylsterhuset. Den unike glidebryteren for justering gjør justering av retensjon så enkel som å skru opp volumet på stereoanlegget. Og i motsetning til andre hylstre som bruker den tradisjonelle "skruen gjennom en gummigrom" -retensjonsstil, vil ikke Peruns oppbevaring komme tilbake etter gjentatt tegning og omholstrering. Perun er kompatibel med de fleste lysbilde-montert rødprikkoptikk (som Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) og har plass til forhåndsdempere høyde foran 1.350 ”høye. Det er også fullt kompatibelt med RCS Balor optisk feste. Glock Perun er kompatibel med generasjon 3-5 Glock-pistoler. Perun er kompatibel med alle små rammer 9mm, .40S & W og .357sig Glocks. Eksempel, Glock 17 Perun vil passe til de tilsvarende standardpistoler i full størrelse som .40 G22 og .357 G31.Glock 19 Perun vil passe til de tilsvarende kompakte pistolene som .40 G23 og .357 G32 Raven Concealment Systems har også Surefire X300U A / B og Streamlight TLR-1HL lyskompatible Perun LC-modeller tilgjengelig for Glocks. Både Glock Perun LC for Surefire X300U A / B, og Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL-hylstre er kompatible med generasjon 3-5 Glock 9mm / .40S & W / .357 Glock-pistoler (opp til Glock 34/35 lengde lysbilde) med våpenlyset festet. For eksempel vil dette hylsteret romme en Glock 19, Glock 17 eller Glock 34 med våpenlyset montert på. Snuteenden av hylsteret er avrundet for komfort, men har likevel en åpning som er tilstrekkelig til å imøtekomme vanligste utvidede og gjengede tønner etter markedet (med gjengebeskyttere). Åpningen ved snuten er også spesielt designet for å la fremmede gjenstander (som brukte foringsrør) slippe ut av bunnen slik at ingenting kan hindre at pistolen din trygt blir omhylsteret. Den ambidextrous hylsterlegemet har både innvendige og påhengsmotorer i full høyde. Disse kroppsskjoldene gir en viss beskyttelse for pistolen din mot svette, i tillegg til å beskytte huden og dekke plaggene (spesielt det tynne materialet som brukes til fôr i sportsfrakker og dressjakker) fra å bli slipt av ristene på baksiden av lysbildet. De forbedrer også sikkerheten ved å hjelpe deg med å forhindre dekkplagg og andre fremmedlegemer fra å falle ned i munnen på hylsteret mens du trekker pistolen din, og hjelper til med å sikre riktig, trygge orientering under omhylsteringen. Hylsteret er sprøytestøpt fra en egenutviklet, ekstrem høy styrke polymerblanding som er betydelig mer holdbar enn Kydex eller Boltaron. Som alle RCS-produkter er de laget i USA og støttes av livstidsgarantien.
692 NOK 7 kr 692,00 *

7 på lager
Spesifikasjoner: Farge: Black Hand: Ambidextrous Make: Smith & Wesson Material: Polymer Model: M&P Shield, M&P Shield 2.0
100030778
Sig 320C Perun Holster Black
Produsentnr.: PXP320C The Raven Concealment Systems Perun er deres flaggskip utenfor OWB-hylsteret. Det er resultatet av å blande de beste funksjonene til to av våre mest populære hylstre, Eidolon og Fantomet, for å lage et sterkt raffinert, eksepsjonelt skjul hylster. Perun er designet for å være det beste modulære OWB “pannekake” -hylsteret på markedet. Den har en kroppsklemende design som rir høyt for maksimal skjul. Hylsterets kropp er bare litt større enn pistolen som er i den. Denne lille størrelsen hjelper til med å skjule mens den også gjør hylsteret mer behagelig mens du sitter i et kjøretøy. Kroppsklemende krumning av dette hylsteret oppnås ved bruk av modulære belteløkker. Hvert hylster inkluderer tre par 1,5 ”belte løkker (LH 10 graders skrånende, RH 10 grader skrånende og ambi 0 grader skrånende), som lar sluttbrukeren konfigurere det ambidextrous hylsteret for venstrehånds eller høyrehåndsbruk, med enten en 0-grad eller 10-graders skrånende. Oppbevaring i Perun er skarp, definert og konsekvent, takket være innovative designfunksjoner inne i hylsterhuset. Den unike glidebryteren for justering gjør justering av retensjon så enkel som å skru opp volumet på stereoanlegget. Og i motsetning til andre hylstre som bruker den tradisjonelle "skruen gjennom en gummigrom" -retensjonsstil, vil ikke Peruns oppbevaring komme tilbake etter gjentatt tegning og omholstrering. Perun er kompatibel med de fleste lysbilde-montert rødprikkoptikk (som Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) og har plass til forhåndsdempere høyde foran 1.350 ”høye. Det er også fullt kompatibelt med RCS Balor optisk feste. Glock Perun er kompatibel med generasjon 3-5 Glock-pistoler. Perun er kompatibel med alle små rammer 9mm, .40S & W og .357sig Glocks. Eksempel, Glock 17 Perun vil passe til de tilsvarende standardpistoler i full størrelse som .40 G22 og .357 G31.Glock 19 Perun vil passe til de tilsvarende kompakte pistolene som .40 G23 og .357 G32 Raven Concealment Systems har også Surefire X300U A / B og Streamlight TLR-1HL lyskompatible Perun LC-modeller tilgjengelig for Glocks. Både Glock Perun LC for Surefire X300U A / B, og Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL-hylstre er kompatible med generasjon 3-5 Glock 9mm / .40S & W / .357 Glock-pistoler (opp til Glock 34/35 lengde lysbilde) med våpenlyset festet. For eksempel vil dette hylsteret romme en Glock 19, Glock 17 eller Glock 34 med våpenlyset montert på. Snuteenden av hylsteret er avrundet for komfort, men har likevel en åpning som er tilstrekkelig til å imøtekomme vanligste utvidede og gjengede tønner etter markedet (med gjengebeskyttere). Åpningen ved snuten er også spesielt designet for å la fremmede gjenstander (som brukte foringsrør) slippe ut av bunnen slik at ingenting kan hindre at pistolen din trygt blir omhylsteret. Den ambidextrous hylsterlegemet har både innvendige og påhengsmotorer i full høyde. Disse kroppsskjoldene gir en viss beskyttelse for pistolen din mot svette, i tillegg til å beskytte huden og dekke plaggene (spesielt det tynne materialet som brukes til fôr i sportsfrakker og dressjakker) fra å bli slipt av ristene på baksiden av lysbildet. De forbedrer også sikkerheten ved å hjelpe deg med å forhindre dekkplagg og andre fremmedlegemer fra å falle ned i munnen på hylsteret mens du trekker pistolen din, og hjelper til med å sikre riktig, trygge orientering under omhylsteringen. Hylsteret er sprøytestøpt fra en egenutviklet, ekstrem høy styrke polymerblanding som er betydelig mer holdbar enn Kydex eller Boltaron. Som alle RCS-produkter er de laget i USA og støttes av livstidsgarantien.
692 NOK 5 kr 692,00 *

5 på lager
Spesifikasjoner: Farge: Black Hand: Ambidextrous Make: Sig Sauer Material: Polymer Model: P320 Compact
The Raven Concealment Systems Perun is their flagship outside-the-waistband (OWB) holster.  It is the result of blending the best features of two of our most popular holsters, the Eidolon and the Phantom, to create a highly refined, exceptionally concealable holster.    The Perun is designed to be the best modular OWB “pancake” style holster on the market.  It has a body-hugging design that rides high for maximum concealment.  The body of the holster is only slightly larger than the pistol contained in it.  This small size aids in concealment while also making the holster more comfortable while seated in a vehicle. The body-hugging curvature of this holster is accomplished using modular belt loops.  Each holster includes three pair of 1.5” belt loops (LH 10 degree cant, RH 10 degree cant, and ambi 0 degree cant), which allow the end-user to configure the ambidextrous holster body for left-handed or right-handed use, with either a 0-degree or 10-degree cant. Retention in the Perun is crisp, defined, and consistent, thanks to innovative design features inside the holster body.  The unique retention slider makes adjusting retention as simple as turning up the volume on your stereo.  And unlike other holsters that use the traditional “screw through a rubber grommet” style of retention, the Perun’s retention will not back off after repeated drawing and re-holstering. The Perun is compatible with most slide-mounted red-dot optics (like the Aimpoint T-1, Trijicon RMR, etc.) and accommodates suppressor-height front sights up to .350” tall.  It is also fully compatible with the RCS Balor optic mount. The Glock Perun is compatible with generation 3-5 Glock pistols. The Perun is compatible with all small frame 9mm, .40S&W, and .357sig Glocks. Example, The Glock 17 Perun will fit the corresponding standard full sized pistols such as the .40 G22 and .357 G31. The Glock 19 Perun will fit the corresponding compact sized pistols such as the .40 G23 and .357 G32 Raven Concealment Systems also has Surefire X300U A/B and Streamlight TLR-1HL light compatible Perun LC models available for Glocks. Both the Glock Perun LC for Surefire X300U A/B, and the Glock Perun LC for Streamlight TLR-1HL holsters are compatible with generation 3-5 Glock 9mm/.40S&W/.357 Glock pistols (up to Glock 34/35 length slide) with the weapon light attached. For example, this holster will accommodate a Glock 19, Glock 17, or Glock 34 with the weapon light mounted on it. The muzzle-end of the holster is rounded for comfort, yet has an opening sufficient to accommodate most common after-market extended and threaded barrels (with thread protectors).  The opening at the muzzle is also specifically designed to allow foreign objects (like spent casings) to drop out the bottom so that nothing can block your pistol from being safely re-holstered. The ambidextrous holster body has both inboard and outboard full-height body shields.  These body shields offer some protection for your pistol from sweat, as well as protecting your skin and cover garments (especially the thin material used for linings in sport coats and suit jackets) from being abraded by the serrations on the rear of the slide.  They also enhance safety by helping keep cover garments and other foreign objects from falling into the mouth of the holster while you have your pistol drawn, and aid in proper, safe muzzle orientation during re-holstering. The holster is injection molded from a proprietary, extremely high-strength polymer blend that is significantly more durable than Kydex or Boltaron.  Like all RCS products, it is made in the USA, and is backed by our lifetime warranty.