Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SHILEN CONTOUR #3 BARREL


25 Caliber 1-10 Twist #3 Chrome Moly Barrel

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): . Mer...

Produktnr.: 787257103 787257103
Contour #3 in Chrome Moly or Stainless Steel
All the loving care of the best stockmaker and the meticulous attention to detail of the master machinist will not make a gun shoot any straighter than the accuracy capability of the barrel used. And, it is the insides of a barrel, that very small and vital area of lands and grooves over which the gunsmith has no control, that can determine whether the finished work of art is for shooting - or “just for looks”. Craftsmanship . . . not price . . . determines the quality of a barrel. But, by the same token, the customer willing to spend the money for a custom gun is shortsighted indeed, if he starts economizing and orders “just any old barrel so long as it’s cheap”. Furthermore, he is jeopardizing your reputation as a gun builder by making such a request. We, as your supplier, are laying our reputation (and yours, too!) on the line by offering you barrel blanks. They have got to be good or we are in trouble! Big trouble!! We must never sell you anything but that which will enlarge your stature with your trade. And, we feel that the Brownell Barrel, made for us by Ed Shilen, will do just that! Shilen barrels, either chrome moly or Stainless, are rifled with six lands and grooves by the “Cold Forming” process using carbide dies made in Shilen’s own plant under the most rigid controls. This rifling method achieves extremely close inside uniformity from breech to muzzle. Finished barrels are air-gauge inspected (air-gauged sensitivity is .00005" - five-one-hundred-thousandths!) and 6X borescope in- spected. All barrels, .22 through .30 caliber have groove tolerances within .0005" and uniformity within .0003" No straightening is done, and all barrels are completely stress-relieved. All stainless steel barrels are hand lapped at the factory. Only those barrels passing all spec tests are offered to the trade. Any barrel even slightly “suspect” is started through the production process again and bored to a large caliber. In no other way can quality and reputation be maintained. Slightly more expensive to produce - but vastly greater in quality and ultimate performance.

Click here to view contour specifications.

SPECS: 4140 chrome-moly or 416 Stainless Steel. METRIC: 1 " (2.5cm), 1 lb. (.45kg).

Special Orders: If no Stock # is shown in the chart, that barrel must be ordered on a Special Order basis. Special Orders require Full Payment in Advance and are non-cancelable and non-refundable. Allow 8-10 weeks for delivery. Not shipped prepaid.

3563 5198 20 NOK
787257103
25 Caliber 1-10 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 257103CM .257, 10 Twist, CM
3564 NOK 1 kr 3 564,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 25 Caliber (.257) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

  • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

.257, 10 Twist, CM

Attributes

Caliber: 25 Caliber (.257) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: I(g)787224093
22 Caliber 1-9 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 2293CM .224, 9 Twist, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9
787224123
22 Caliber 1-12 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 22123CM .224, 12 Twist, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-12
787224143
22 Claiber 1-14 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 22143CM .224, 14 Twist, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14
787243103
6mm 1-10 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 6MM103CM 6mm, 10 Twist, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 243/6 mm (.243) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10
787264093
6.5mm 1-9 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 65MM93CM 6,5 mm, 9 vri, CM
3563 NOK 2 kr 3 563,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 264/6.5 mm (.264) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9
787270103
270 Caliber 1-10 Twist #3 Chrom Moly Barrel
Produsentnr.: 270103CM .270, 10 Twist, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 270/6.8 mm (.277) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10
787284093
7mm 1-9 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 7MM93CM 7mm, 9 Twist, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 284/7 mm (.284) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9
787284113
7mm 1-11 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 7MM113CM 7mm, 11 Twist, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Caliber: 284/7 mm (.284) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-11
787308103
30 Caliber 1-10 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 30103CM .30, 10 Twist, CM
3788 NOK 0 kr 3 788,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 30 Caliber (.308) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10
787338103
338 Caliber 1-10 Twist #3 Chrome Moly Barrel
Produsentnr.: 338103CM .338, 10 Twist, CM
3788 NOK 0 kr 3 788,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 338 Caliber (.338) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10
787922143
22 Caliber 1-14 Twist #3 Stainless Barrel
Produsentnr.: 224143SS All den kjærlige omsorgen for den beste lagerprodusenten og den nøye oppmerksomhet på detaljer fra mestermaskinisten vil ikke få en pistol til å skyte noe rettere enn nøyaktighetsevnen til den tønne som brukes. Og det er innsiden av en tønne, det veldig lille og vitale området med landområder og riller som våpensmeden ikke har kontroll over, som kan avgjøre om det ferdige kunstverket er til skyting - eller "bare for utseende". Håndverk. . . ikke pris. . . bestemmer kvaliteten på et fat. Men på samme måte er kunden villig til å bruke pengene til en tilpasset pistol kortsiktig, hvis han begynner å spare og bestiller "bare et gammelt fat så lenge det er billig". Videre setter han ditt rykte som en våpenbygger i fare ved å komme med en slik forespørsel. Vi som din leverandør legger vårt omdømme (og ditt også!) På linjen ved å tilby deg tønneemner. De må være gode, eller vi har problemer! Kjempetrøbbel!! Vi må aldri selge deg annet enn det som vil forstørre din status med din handel. Og vi føler at Brownell Barrel, laget for oss av Ed Shilen, vil gjøre akkurat det! Shilen-fat, enten kromaktig eller rustfritt, er riflet med seks land og riller ved "Cold Forming" -prosessen ved bruk av karbidformer laget i Shilens eget anlegg under de mest stive kontrollene. Denne riflemetoden oppnår ekstremt tett innvendig jevnhet fra breech til snute. Ferdige fat er luftmåler inspisert (luftmålt følsomhet er .00005 "- fem hundre tusenlapper!) Og 6X boreskop er spekulert. Alle fat, .22 til .30 kaliber har spor toleranser innenfor .0005" og ensartethet innen .0003 "Ingen utretting blir gjort, og alle tønner er helt avlastet. Alle tønner i rustfritt stål er håndlappet på fabrikken. Bare de tønner som passerer alle spesifikasjonstester tilbys handelen. Enhver tønne til og med litt" mistenkt " startes gjennom produksjonsprosessen igjen og kjeder seg til et stort kaliber.På ingen annen måte kan kvalitet og omdømme opprettholdes. Litt dyrere å produsere - men langt større i kvalitet og ypperste ytelse.
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Contour: #3 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14
787924103
6mm 1-10 Twist #3 Stainless Barrel
Produsentnr.: 6MM103SS All den kjærlige omsorgen for den beste lagerprodusenten og den nøye oppmerksomhet på detaljer fra mestermaskinisten vil ikke få en pistol til å skyte noe rettere enn nøyaktighetsevnen til den tønne som brukes. Og det er innsiden av en tønne, det veldig lille og vitale området med landområder og riller som våpensmeden ikke har kontroll over, som kan avgjøre om det ferdige kunstverket er til skyting - eller "bare for utseende". Håndverk. . . ikke pris. . . bestemmer kvaliteten på et fat. Men på samme måte er kunden villig til å bruke pengene til en tilpasset pistol kortsiktig, hvis han begynner å spare og bestiller "bare et gammelt fat så lenge det er billig". Videre setter han ditt rykte som en våpenbygger i fare ved å komme med en slik forespørsel. Vi som din leverandør legger vårt omdømme (og ditt også!) På linjen ved å tilby deg tønneemner. De må være gode, eller vi har problemer! Kjempetrøbbel!! Vi må aldri selge deg annet enn det som vil forstørre din status med din handel. Og vi føler at Brownell Barrel, laget for oss av Ed Shilen, vil gjøre akkurat det! Shilen-fat, enten kromaktig eller rustfritt, er riflet med seks land og riller ved "Cold Forming" -prosessen ved bruk av karbidformer laget i Shilens eget anlegg under de mest stive kontrollene. Denne riflemetoden oppnår ekstremt tett innvendig jevnhet fra breech til snute. Ferdige fat er luftmåler inspisert (luftmålt følsomhet er .00005 "- fem hundre tusenlapper!) Og 6X boreskop er spekulert. Alle fat, .22 til .30 kaliber har spor toleranser innenfor .0005" og ensartethet innen .0003 "Ingen utretting blir gjort, og alle tønner er helt avlastet. Alle tønner i rustfritt stål er håndlappet på fabrikken. Bare de tønner som passerer alle spesifikasjonstester tilbys handelen. Enhver tønne til og med litt" mistenkt " startes gjennom produksjonsprosessen igjen og kjeder seg til et stort kaliber.På ingen annen måte kan kvalitet og omdømme opprettholdes. Litt dyrere å produsere - men langt større i kvalitet og ypperste ytelse.
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 243/6 mm (.243) Contour: #3 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10
787925103
25 Caliber 1-10 Twist #3 Stainless Barrel
Produsentnr.: 257103SS .257, 10 Twist, SS
5198 NOK 2 kr 5 198,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 25 Caliber (.257) Contour: #3 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10
787926093
6.5mm 1-9 Twist #3 Stainless Barrel
Produsentnr.: 6593SS 6,5mm, 9 Twist, SS
5198 NOK 1 kr 5 198,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 264/6.5 mm (.264) Contour: #3 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9
787927103
270 Caliber 1-10 Twist #3 Stainless Barrel
Produsentnr.: 270103SS .270, 10 Twist, SS
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 270/6.8 mm (.277) Contour: #3 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10
787928093
7mm 1-9 Twist #3 Stainless Barrel
Produsentnr.: 7MM93SS 7mm, 9 Twist, SS
5198 NOK 1 kr 5 198,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 284/7 mm (.284) Contour: #3 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9
787930103
30 Caliber 1-10 Twist #3 Stainless Barrel
Produsentnr.: 30103SS .30, 10 Twist, SS
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 30 Caliber (.308) Contour: #3 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10
787000017
20 Caliber #3 Contour 1-12" Twist Chrome Moly
Produsentnr.: 20123CM .204, 12 Twist, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 20 Caliber (.204) Contour: #3 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-12
787933103
338 Caliber 1-10 Twist #3 Stainless Barrel
Produsentnr.: 338103SS All den kjærlige omsorgen for den beste lagerprodusenten og den nøye oppmerksomhet på detaljer fra mestermaskinisten vil ikke få en pistol til å skyte noe rettere enn nøyaktighetsevnen til den tønne som brukes. Og det er innsiden av en tønne, det veldig lille og vitale området med landområder og riller som våpensmeden ikke har kontroll over, som kan avgjøre om det ferdige kunstverket er til skyting - eller "bare for utseende". Håndverk. . . ikke pris. . . bestemmer kvaliteten på et fat. Men på samme måte er kunden villig til å bruke pengene til en tilpasset pistol kortsiktig, hvis han begynner å spare og bestiller "bare et gammelt fat så lenge det er billig". Videre setter han ditt rykte som en våpenbygger i fare ved å komme med en slik forespørsel. Vi som din leverandør legger vårt omdømme (og ditt også!) På linjen ved å tilby deg tønneemner. De må være gode, eller vi har problemer! Kjempetrøbbel!! Vi må aldri selge deg annet enn det som vil forstørre din status med din handel. Og vi føler at Brownell Barrel, laget for oss av Ed Shilen, vil gjøre akkurat det! Shilen-fat, enten kromaktig eller rustfritt, er riflet med seks land og riller ved "Cold Forming" -prosessen ved bruk av karbidformer laget i Shilens eget anlegg under de mest stive kontrollene. Denne riflemetoden oppnår ekstremt tett innvendig jevnhet fra breech til snute. Ferdige fat er luftmåler inspisert (luftmålt følsomhet er .00005 "- fem hundre tusenlapper!) Og 6X boreskop er spekulert. Alle fat, .22 til .30 kaliber har spor toleranser innenfor .0005" og ensartethet innen .0003 "Ingen utretting blir gjort, og alle tønner er helt avlastet. Alle tønner i rustfritt stål er håndlappet på fabrikken. Bare de tønner som passerer alle spesifikasjonstester tilbys handelen. Enhver tønne til og med litt" mistenkt " startes gjennom produksjonsprosessen igjen og kjeder seg til et stort kaliber.På ingen annen måte kan kvalitet og omdømme opprettholdes. Litt dyrere å produsere - men langt større i kvalitet og ypperste ytelse.
4622 NOK 0 kr 4 622,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Caliber: 338 Caliber (.338) Contour: #3 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10
Contour #3 in Chrome Moly or Stainless Steel
All the loving care of the best stockmaker and the meticulous attention to detail of the master machinist will not make a gun shoot any straighter than the accuracy capability of the barrel used. And, it is the insides of a barrel, that very small and vital area of lands and grooves over which the gunsmith has no control, that can determine whether the finished work of art is for shooting - or “just for looks”. Craftsmanship . . . not price . . . determines the quality of a barrel. But, by the same token, the customer willing to spend the money for a custom gun is shortsighted indeed, if he starts economizing and orders “just any old barrel so long as it’s cheap”. Furthermore, he is jeopardizing your reputation as a gun builder by making such a request. We, as your supplier, are laying our reputation (and yours, too!) on the line by offering you barrel blanks. They have got to be good or we are in trouble! Big trouble!! We must never sell you anything but that which will enlarge your stature with your trade. And, we feel that the Brownell Barrel, made for us by Ed Shilen, will do just that! Shilen barrels, either chrome moly or Stainless, are rifled with six lands and grooves by the “Cold Forming” process using carbide dies made in Shilen’s own plant under the most rigid controls. This rifling method achieves extremely close inside uniformity from breech to muzzle. Finished barrels are air-gauge inspected (air-gauged sensitivity is .00005" - five-one-hundred-thousandths!) and 6X borescope in- spected. All barrels, .22 through .30 caliber have groove tolerances within .0005" and uniformity within .0003" No straightening is done, and all barrels are completely stress-relieved. All stainless steel barrels are hand lapped at the factory. Only those barrels passing all spec tests are offered to the trade. Any barrel even slightly “suspect” is started through the production process again and bored to a large caliber. In no other way can quality and reputation be maintained. Slightly more expensive to produce - but vastly greater in quality and ultimate performance.

Click here to view contour specifications.

SPECS: 4140 chrome-moly or 416 Stainless Steel. METRIC: 1 " (2.5cm), 1 lb. (.45kg).

Special Orders: If no Stock # is shown in the chart, that barrel must be ordered on a Special Order basis. Special Orders require Full Payment in Advance and are non-cancelable and non-refundable. Allow 8-10 weeks for delivery. Not shipped prepaid.

Kan restnoteres Kan restnoteres
kr 63,00 *
Kan restnoteres Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
kr 708,00 * kr 708,00 - kr 6 583,00*
På lager 10+ på lager
kr 291,00 * kr 415,00 - kr 1 008,00*
(Enkelte produkter på salg!)
Veil. pris kr 415,00
Kan restnoteres Kan restnoteres
kr 2 102,00 * kr 2 102,00 - kr 3 724,00*