Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

ULTIMAK
AK SCOUT MOUNT MODE M1-B

100000497
Low Mount Lets You Use Optics Or Iron Sights
A rock-solid platform for your premium optics. With the increasing popularity of the AK based rifles in three gun competitions, the need for a handy, light, completely reliable high speed sighting system has resulted in the UltiMAK M1-B optic mount. Its Picatinny style rail is positioned well below the iron sight axis, making this the lowest optic mount available for the AK. With a tubular sight mounted low, you will be able to use your optic without a comb riser and still use your regular hold. The system allows for co witnessing (the ability to use your iron sights right through a 1x sight as a back-up sighting system) when used with a tubular reflex sight. This heavy duty mount replaces the original steel gas tube and upper handguard, so it adds less than one ounce to the weight of the rifle, making it by far the lightest optic mount installation in the world. The forward positioning of the optic gives you faster, easier and more natural targeting while maintaining your full field of view. Multiple target or moving target engagements, with both eyes open, become second nature. The UltiMAK AK optic mount rarely if ever needs to be removed to clean the rifle, so you need not worry about loss of zero. Since the mount is clamped to the barrel and not jammed in between the gas block and the sight block like the original gas tube, several UltiMAK users have reported an improvement in their AKs' inherent accuracy. Picatinny/Weaver style rail.  Replaces the gas tube. Clamps directly to barrel for maximum stability, accuracy, and optimum bore alignment. The UltiMAK Optics Mount has been engineered for compatibility with a wide range of AK rifle variations. If you have a 7.62 x 39 caliber AK with standard weight barrel and a standard length, removable gas tube (roughly seven inches, or 17.7 centimeters overall gas tube length) the Mount should fit nicely. We have yet to find a rifle of the above description that our mount does not fit, providing that the rifle is assembled reasonably straight. Some AKs have radically misaligned gas blocks as compared to the rear sight block. In rare cases, this can cause problems installing the UltiMAK Mount. Solid, one-piece 6061-T6 hard anodized aluminum body. Comes with 4140 steel clamps, screws, allen wrench, and instructions. No Gunsmithing.

SPECS: 6061-T6 Aluminum, black, matte finish. 6-7/8" (17.5cm) long. 6.7 oz. (189 g) wt. Fits all 7.62x39 caliber rifles that have original gas tubes without side gas port holes. Installation may require minor inletting to handguard.

2099 2099 1 NOK
Produktnr.: 100000497
ULTIMAK AK-47 SCOPE MOUNT
Produsentnr.: M1B En solid plattform for din premium optikk. Med økende popularitet av AK-baserte rifler i three gun-konkurranser, har behovet for et hendig, lett, fullstendig pålitelig høyhastighets siktesystem resultert i UltiMAK M1-B optikkfeste. Dens Picatinny-stil skinne er posisjonert godt under jernsikteaksen, noe som gjør dette til det laveste optikkfestet tilgjengelig for AK. Med et rørsikte montert lavt, vil du kunne bruke din optikk uten en kamforhøyelse og fortsatt bruke ditt vanlige grep. Systemet tillater ko-vitne (evnen til å bruke dine jernsikter rett gjennom et 1x sikte som et backup siktesystem) når det brukes med et rørformet reflekssikte. Dette kraftige festet erstatter det originale stålgassrøret og øvre forskjeftet, så det legger til mindre enn ett unse til vekten av riflen, noe som gjør det til den desidert letteste optikkmonteringsinstallasjonen i verden. Den fremre plasseringen av optikken gir deg raskere, enklere og mer naturlig målretting samtidig som du opprettholder ditt fulle synsfelt. Engasjement av flere mål eller bevegelige mål, med begge øyne åpne, blir en selvfølge. UltiMAK AK optikkfestet trenger sjelden om noen gang å bli fjernet for å rengjøre riflen, så du trenger ikke bekymre deg for tap av nullstilling. Siden festet er klemt til løpet og ikke presset mellom gassblokken og sikteblokken som det originale gassrøret, har flere UltiMAK-brukere rapportert en forbedring i deres AKs iboende nøyaktighet. Picatinny/Weaver-stil skinne. Erstatter gassrøret. Klemmes direkte til løpet for maksimal stabilitet, nøyaktighet og optimal løpsjustering. UltiMAK Optikkfeste har blitt konstruert for kompatibilitet med et bredt spekter av AK-riflevariasjoner. Hvis du har en 7.62 x 39 kaliber AK med standardvekt løp og et standard lengde, avtagbart gassrør (omtrent syv tommer, eller 17.7 centimeter total gassrørlengde) bør festet passe fint. Vi har ennå ikke funnet en rifle med ovennevnte beskrivelse som vårt feste ikke passer, forutsatt at riflen er sammensatt rimelig rett. Noen AKs har radikalt feiljusterte gassblokker sammenlignet med baksikteblokken. I sjeldne tilfeller kan dette forårsake problemer med å installere UltiMAK-festet. Solid, ettstykk 6061-T6 hard anodisert aluminiumskropp. Leveres med 4140 stålklammer, skruer, unbrakonøkkel og instruksjoner. Ingen våpensmed.
2099 NOK 5 kr 2 099,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
5 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Farge: Matte Black Make: AK-47 Material: Aluminum Number of Bases: 1-Piece Style: Tactical Bases

Attributes

Farge: Matte Black Make: AK-47 Material: Aluminum Number of Bases: 1-Piece Style: Tactical Bases Leveringsvekt: 0,204kg Frakthøyde: 6mm Fraktbredde: 144mm Fraktlengde: 256mm

Elementdetaljer

Made in USA
Low Mount Lets You Use Optics Or Iron Sights
A rock-solid platform for your premium optics. With the increasing popularity of the AK based rifles in three gun competitions, the need for a handy, light, completely reliable high speed sighting system has resulted in the UltiMAK M1-B optic mount. Its Picatinny style rail is positioned well below the iron sight axis, making this the lowest optic mount available for the AK. With a tubular sight mounted low, you will be able to use your optic without a comb riser and still use your regular hold. The system allows for co witnessing (the ability to use your iron sights right through a 1x sight as a back-up sighting system) when used with a tubular reflex sight. This heavy duty mount replaces the original steel gas tube and upper handguard, so it adds less than one ounce to the weight of the rifle, making it by far the lightest optic mount installation in the world. The forward positioning of the optic gives you faster, easier and more natural targeting while maintaining your full field of view. Multiple target or moving target engagements, with both eyes open, become second nature. The UltiMAK AK optic mount rarely if ever needs to be removed to clean the rifle, so you need not worry about loss of zero. Since the mount is clamped to the barrel and not jammed in between the gas block and the sight block like the original gas tube, several UltiMAK users have reported an improvement in their AKs' inherent accuracy. Picatinny/Weaver style rail.  Replaces the gas tube. Clamps directly to barrel for maximum stability, accuracy, and optimum bore alignment. The UltiMAK Optics Mount has been engineered for compatibility with a wide range of AK rifle variations. If you have a 7.62 x 39 caliber AK with standard weight barrel and a standard length, removable gas tube (roughly seven inches, or 17.7 centimeters overall gas tube length) the Mount should fit nicely. We have yet to find a rifle of the above description that our mount does not fit, providing that the rifle is assembled reasonably straight. Some AKs have radically misaligned gas blocks as compared to the rear sight block. In rare cases, this can cause problems installing the UltiMAK Mount. Solid, one-piece 6061-T6 hard anodized aluminum body. Comes with 4140 steel clamps, screws, allen wrench, and instructions. No Gunsmithing.

SPECS: 6061-T6 Aluminum, black, matte finish. 6-7/8" (17.5cm) long. 6.7 oz. (189 g) wt. Fits all 7.62x39 caliber rifles that have original gas tubes without side gas port holes. Installation may require minor inletting to handguard.

Nyhetsbrev