Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

fraktprisen_topp_970_50

BROWNELLS THE ART OF ENGRAVING


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): ART OF GRAVERING bringer til leseren - for første gang - en komplett, autoritativ, fantasifulle og detaljert innføring og opplæring i kunsten å gun gravering. Det er en fullstendig unik bok, for ikke bare det feie til side mysteriet som har omringet gravering gjennom århundrene, men faktisk, bare og i lekmann vilkår forteller deg hvordan du gravere. Mer...

050806102637 108005000
THE MAGNIFICENT CLASSIC THE ENGRAVING WORLD HAS BEEN WAITING FOR
THE ART OF ENGRAVING brings to the reader - for the first time ever - a complete, authoritative, imaginative and detailed introduction and training in the art of gun engraving. It is a supremely unique book, for not only does it sweep aside the mystery which has surrounded engraving through the centuries, but it factually, simply and in layman's terms tells you how to engrave. Unlike so many so-called "instruction manuals", The Art of Engraving does not assume you know anything about engraving. You start at the beginning by learning to draw scrolls and layouts, then cut practice plates until you are sure enough of your ability to actually proceed to designing a pattern, transferring it to a gun and cutting it into the steel. Whether you want to learn to engrave now . . . think you might like to in the future . . . or simply wish to broaden your knowledge of the art to be able to better judge the work of others (as you will learn to tell the good from the bad - and know why), this is the book for you.Every gunsmith, gun lover or craftsman - no matter what his other calling - has the soul of an artist. This personal, creative urge can be easily directed into the highly renumerative field of gun engraving through the coaching, no-nonsense instructions and technical support in The Art of Engraving. Chapters include: Design and Layout; Materials; Anatomy; Lettering; The Camera; Beginning to Engrave; Advanced Engraving and The Gravermeister. Hundreds of original engravings, designs and layouts by the author (plus samples from other master engravers) to explain specific points and techniques. Much of the original work is intended for you to copy and transfer to your own guns to create an engraving job you can be proud of having done. 208 extremely handsome 8½" x 11" pages. Over 1378 photographs, drawings, designs, layouts and illustrations. Deluxe, hardbound cloth covers. Bound a special way to lie flat. Printed on finest, dull-finished, coated paper available. Extensive use of color to highlight designs, illustrations, pictures. Thoroughly cross-referenced index. Comprehensive listing of reference books of design, equipment, precious metals, books. Written to be used on your bench; magnificent enough for the parlor . . . but above all, intended to teach you how to engrave a gun.   We asked James B. Meek, author of The Art Of Engraving for his recommendations. This is what he wrote: "Perhaps 90% of all the scroll work in engraving can be done with the following tools". Point Graver No. 4 will cut most scrolls. Fine detail is cut with 0 Point. Knife No. 2 is also for detail. The Square is perhaps the most widely used, can also be sharpened as a point, or a chisel, Flat Nos. 36 and 37, and Round Nos. 50 and 54 are needed for lettering on high relief. Kit contains: Point - Nos. 0 and 4; Square - (2) GlenSteel Blanks; Flat - Nos. 36 and 39; Knife - No. 2; Round - Nos. 50 and 54. 9 gravers total.

SPECS: Engraving Kit - Approximately 4-3/8" (11.1cm) long. Shank tapers from 3/16" (4.8mm) to 1/16" (1.6mm). Blanks are 4" (10.2cm) long. Steel.

BROWNELLS
796 796 1 NOK
Sale
108005000
The Art of Engraving 050806102637 ART OF GRAVERING bringer til leseren - for første gang - en komplett, autoritativ, fantasifulle og detaljert innføring og opplæring i kunsten å gun gravering. Det er en fullstendig unik bok, for ikke bare det feie til side mysteriet som har omringet gravering gjennom århundrene, men faktisk, bare og i lekmann vilkår forteller deg hvordan du gravere. I motsetning til så mange såkalte "bruksanvisninger", The Art of Gravering påtar seg ikke du vet noe om gravering. Du begynne fra begynnelsen ved å lære å tegne ruller og oppsett, og deretter klippe praksis plater til du er sikker nok på din evne til å faktisk fortsetter å designe et mønster, overføre det til en pistol og klippe det inn i stål. Enten du vil lære å nå gravere... tror du kanskje liker å i fremtiden... eller bare ønsker å utvide din kunnskap om kunsten å være stand til å bedre dømme andres arbeid (som du vil lære å fortelle gode fra dårlige - og vite hvorfor), er dette boka for deg. Hver børsemaker, pistol lover eller håndverker - uansett hva hans andre yrke - har sjelen til en kunstner. Denne personlige, kreative trang kan lett rettes inn svært renumerative innen gun gravering gjennom coaching, no-nonsense instruksjoner og teknisk støtte i The Art of gravering. Kapitlene inkluderer: Design og Layout; Materialer; Anatomy. Skrift; Kameraet. Begynner å gravere; Avansert gravering og Gravermeister. Hundrevis av opprinnelige graveringer, design og layout av forfatteren (pluss prøver fra andre master gravører) å forklare bestemte punkter og teknikker. Mye av den opprinnelige arbeidet skal du kopiere og overføre til din egen våpen opprette en gravering jobb du kan være stolt av å ha gjort. 208 veldig kjekk 8½ x 11-tommers sider. Over 1378 fotografier, tegninger, design, layout og illustrasjoner. Deluxe, innbundet klut dekker. Bundet særskilt å ligge flatt. Trykket på fineste, kjedelig ferdig, bestrøket papir tilgjengelig. Omfattende bruk av farge for å fremheve design, illustrasjoner, bilder. Thoroughly cross-referenced indeks. Omfattende oversikt over referanse bøker av design, utstyr, edle metaller, bøker. Skriftlig brukes på benken din; fantastisk nok for stuen... men fremfor alt, ment å lære deg hvordan du gravere en pistol. Vi spurte James B. Meek, forfatter av The Art Of gravering for sine anbefalinger. Dette er hva han skrev: "kanskje 90% av alle bla arbeidet i gravering kan gjøres med følgende verktøy". Punkt alvorligere nr 4 vil kutte de fleste ruller. Fine detaljer kuttes med 0 poeng. Kniv nr. 2 er også for detaljer. Plassen er kanskje mest brukte, kan også være skjerpet som et punkt, eller en meisel, Flat nr. 36 og 37, og runde nr. 50 og 54 kreves for skrift på høyt relieff. Kit inneholder: Point - nr. 0 og 4; Square - (2) GlenSteel mellomrom; Flat - nr. 36 og 39; Kniv - nr; Runde - nr. 50 og 54. 9 gravers totalt.
477 NOK 1 421 kr 477,00 * kr 796,00

10+ på lager
Spesifikasjoner: Firearm: Universal Skill Level: Novice Style: Gunsmithing

Attributes

Firearm: Universal Skill Level: Novice Style: Gunsmithing

Elementdetaljer

Made in USA

THE MAGNIFICENT CLASSIC THE ENGRAVING WORLD HAS BEEN WAITING FOR
THE ART OF ENGRAVING brings to the reader - for the first time ever - a complete, authoritative, imaginative and detailed introduction and training in the art of gun engraving. It is a supremely unique book, for not only does it sweep aside the mystery which has surrounded engraving through the centuries, but it factually, simply and in layman's terms tells you how to engrave. Unlike so many so-called "instruction manuals", The Art of Engraving does not assume you know anything about engraving. You start at the beginning by learning to draw scrolls and layouts, then cut practice plates until you are sure enough of your ability to actually proceed to designing a pattern, transferring it to a gun and cutting it into the steel. Whether you want to learn to engrave now . . . think you might like to in the future . . . or simply wish to broaden your knowledge of the art to be able to better judge the work of others (as you will learn to tell the good from the bad - and know why), this is the book for you.Every gunsmith, gun lover or craftsman - no matter what his other calling - has the soul of an artist. This personal, creative urge can be easily directed into the highly renumerative field of gun engraving through the coaching, no-nonsense instructions and technical support in The Art of Engraving. Chapters include: Design and Layout; Materials; Anatomy; Lettering; The Camera; Beginning to Engrave; Advanced Engraving and The Gravermeister. Hundreds of original engravings, designs and layouts by the author (plus samples from other master engravers) to explain specific points and techniques. Much of the original work is intended for you to copy and transfer to your own guns to create an engraving job you can be proud of having done. 208 extremely handsome 8½" x 11" pages. Over 1378 photographs, drawings, designs, layouts and illustrations. Deluxe, hardbound cloth covers. Bound a special way to lie flat. Printed on finest, dull-finished, coated paper available. Extensive use of color to highlight designs, illustrations, pictures. Thoroughly cross-referenced index. Comprehensive listing of reference books of design, equipment, precious metals, books. Written to be used on your bench; magnificent enough for the parlor . . . but above all, intended to teach you how to engrave a gun.   We asked James B. Meek, author of The Art Of Engraving for his recommendations. This is what he wrote: "Perhaps 90% of all the scroll work in engraving can be done with the following tools". Point Graver No. 4 will cut most scrolls. Fine detail is cut with 0 Point. Knife No. 2 is also for detail. The Square is perhaps the most widely used, can also be sharpened as a point, or a chisel, Flat Nos. 36 and 37, and Round Nos. 50 and 54 are needed for lettering on high relief. Kit contains: Point - Nos. 0 and 4; Square - (2) GlenSteel Blanks; Flat - Nos. 36 and 39; Knife - No. 2; Round - Nos. 50 and 54. 9 gravers total.

SPECS: Engraving Kit - Approximately 4-3/8" (11.1cm) long. Shank tapers from 3/16" (4.8mm) to 1/16" (1.6mm). Blanks are 4" (10.2cm) long. Steel.

På lager
kr 282,00 * kr 471,00 - kr 504,00*
(Enkelte produkter på salg!)