Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BROWNELLS
THE ART OF ENGRAVING

050806102637 108005000
THE MAGNIFICENT CLASSIC THE ENGRAVING WORLD HAS BEEN WAITING FOR
THE ART OF ENGRAVING brings to the reader - for the first time ever - a complete, authoritative, imaginative and detailed introduction and training in the art of gun engraving. It is a supremely unique book, for not only does it sweep aside the mystery which has surrounded engraving through the centuries, but it factually, simply and in layman's terms tells you how to engrave. Unlike so many so-called "instruction manuals", The Art of Engraving does not assume you know anything about engraving. You start at the beginning by learning to draw scrolls and layouts, then cut practice plates until you are sure enough of your ability to actually proceed to designing a pattern, transferring it to a gun and cutting it into the steel. Whether you want to learn to engrave now . . . think you might like to in the future . . . or simply wish to broaden your knowledge of the art to be able to better judge the work of others (as you will learn to tell the good from the bad - and know why), this is the book for you.Every gunsmith, gun lover or craftsman - no matter what his other calling - has the soul of an artist. This personal, creative urge can be easily directed into the highly renumerative field of gun engraving through the coaching, no-nonsense instructions and technical support in The Art of Engraving. Chapters include: Design and Layout; Materials; Anatomy; Lettering; The Camera; Beginning to Engrave; Advanced Engraving and The Gravermeister. Hundreds of original engravings, designs and layouts by the author (plus samples from other master engravers) to explain specific points and techniques. Much of the original work is intended for you to copy and transfer to your own guns to create an engraving job you can be proud of having done. 208 extremely handsome 8½" x 11" pages. Over 1378 photographs, drawings, designs, layouts and illustrations. Deluxe, hardbound cloth covers. Bound a special way to lie flat. Printed on finest, dull-finished, coated paper available. Extensive use of color to highlight designs, illustrations, pictures. Thoroughly cross-referenced index. Comprehensive listing of reference books of design, equipment, precious metals, books. Written to be used on your bench; magnificent enough for the parlor . . . but above all, intended to teach you how to engrave a gun.   We asked James B. Meek, author of The Art Of Engraving for his recommendations. This is what he wrote: "Perhaps 90% of all the scroll work in engraving can be done with the following tools". Point Graver No. 4 will cut most scrolls. Fine detail is cut with 0 Point. Knife No. 2 is also for detail. The Square is perhaps the most widely used, can also be sharpened as a point, or a chisel, Flat Nos. 36 and 37, and Round Nos. 50 and 54 are needed for lettering on high relief. Kit contains: Point - Nos. 0 and 4; Square - (2) GlenSteel Blanks; Flat - Nos. 36 and 39; Knife - No. 2; Round - Nos. 50 and 54. 9 gravers total.

SPECS: Engraving Kit - Approximately 4-3/8" (11.1cm) long. Shank tapers from 3/16" (4.8mm) to 1/16" (1.6mm). Blanks are 4" (10.2cm) long. Steel.

899 899 1 NOK
Produktnr.: 108005000
BROWNELLS THE ART OF ENGRAVING
Produsentnr.: NONE 050806102637 KUNSTEN AV ENGRAVING bringer for leseren - for første gang noensinne - en fullstendig, autoritativ, fantasifull og detaljert introduksjon og opplæring i kunsten å gravere gravering. Det er en ekstremt unik bok, for den feier ikke bare mysteriet som har omringet gravering gjennom århundrene, men den faktisk, enkelt og i lekmannsbetingelser forteller deg hvordan du skal gravere. I motsetning til så mange såkalte "bruksanvisninger", antar ikke The Art of Engraving at du vet noe om gravering. Du begynner i begynnelsen med å lære å tegne ruller og oppsett, og kutt deretter øvingsplater til du er sikker på nok av din evne til å faktisk fortsette å designe et mønster, overføre det til en pistol og kutte det i stålet. Enten du vil lære å gravere nå. . . tror du kanskje vil fremover. . . eller bare ønsker å utvide kunnskapen din om kunsten for å bedre kunne dømme andres verk (som du vil lære å fortelle det gode fra det dårlige - og vet hvorfor), dette er boken for deg. Hver våpensmed, pistolelsker eller håndverker - uansett hva hans andre kaller - har sjelen til en kunstner. Denne personlige, kreative trangen kan enkelt rettes inn i det svært renumerative feltet med pistolgravering gjennom coaching, instruksjonsløs instruksjoner og teknisk støtte i The Art of Engraving. Kapitler inkluderer: Design og layout; materialer; Anatomi; lette; Kameraet; Begynner å gravere; Avansert gravering og The Gravermeister. Hundrevis av originale graveringer, design og oppsett av forfatteren (pluss prøver fra andre mestergravere) for å forklare spesifikke punkter og teknikker. Mye av det originale arbeidet er ment for deg å kopiere og overføre til dine egne kanoner for å lage en graveringsjobb du kan være stolt av å ha gjort. 208 ekstremt kjekke 8½ "x 11" sider. Over 1378 fotografier, tegninger, design, oppsett og illustrasjoner. Deluxe, innbundne dukdeksler. Bind en spesiell måte å ligge flatt på. Trykt på fineste, kjedelig, belagt papir tilgjengelig.Utstrakt bruk av farger for å fremheve design, illustrasjoner, bilder. Grundig krysshenvist indeks. Omfattende liste over oppslagsverk for design, utstyr, edle metaller, bøker. Skrevet for å brukes på benken din; fantastisk nok for salongen. . . men fremfor alt, ment for å lære deg hvordan du graverer en pistol. Vi ba James B. Meek, forfatter av The Art Of Engraving for sine anbefalinger. Dette skrev han: "Kanskje 90% av alt rullearbeidet i gravering kan gjøres med følgende verktøy". Point Graver nr. 4 vil kutte de fleste ruller. Fin detalj er kuttet med 0 poeng. Kniv nr. 2 er også for detaljer. Torvet er kanskje det mest brukte, kan også skjerpes som et punkt, eller en meisel, flate nr. 36 og 37, og runde nr. 50 og 54 er nødvendig for bokstaver med høy lettelse. Settet inneholder: Punkt - nr. 0 og 4; Square - (2) GlenSteel Blanks; Flat - nr. 36 og 39; Kniv - nr. 2; Runde - nr. 50 og 54. 9 gravers totalt.
899 NOK 204 kr 899,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA
Spesifikasjoner: Firearm: Universal Skill Level: Novice Style: Gunsmithing

Attributes

Firearm: Universal Skill Level: Novice Style: Gunsmithing Leveringsvekt: 0,998kg Høyde: 20mm Bredde: 224mm Lengde: 282mm

Elementdetaljer

Made in USA
THE MAGNIFICENT CLASSIC THE ENGRAVING WORLD HAS BEEN WAITING FOR
THE ART OF ENGRAVING brings to the reader - for the first time ever - a complete, authoritative, imaginative and detailed introduction and training in the art of gun engraving. It is a supremely unique book, for not only does it sweep aside the mystery which has surrounded engraving through the centuries, but it factually, simply and in layman's terms tells you how to engrave. Unlike so many so-called "instruction manuals", The Art of Engraving does not assume you know anything about engraving. You start at the beginning by learning to draw scrolls and layouts, then cut practice plates until you are sure enough of your ability to actually proceed to designing a pattern, transferring it to a gun and cutting it into the steel. Whether you want to learn to engrave now . . . think you might like to in the future . . . or simply wish to broaden your knowledge of the art to be able to better judge the work of others (as you will learn to tell the good from the bad - and know why), this is the book for you.Every gunsmith, gun lover or craftsman - no matter what his other calling - has the soul of an artist. This personal, creative urge can be easily directed into the highly renumerative field of gun engraving through the coaching, no-nonsense instructions and technical support in The Art of Engraving. Chapters include: Design and Layout; Materials; Anatomy; Lettering; The Camera; Beginning to Engrave; Advanced Engraving and The Gravermeister. Hundreds of original engravings, designs and layouts by the author (plus samples from other master engravers) to explain specific points and techniques. Much of the original work is intended for you to copy and transfer to your own guns to create an engraving job you can be proud of having done. 208 extremely handsome 8½" x 11" pages. Over 1378 photographs, drawings, designs, layouts and illustrations. Deluxe, hardbound cloth covers. Bound a special way to lie flat. Printed on finest, dull-finished, coated paper available. Extensive use of color to highlight designs, illustrations, pictures. Thoroughly cross-referenced index. Comprehensive listing of reference books of design, equipment, precious metals, books. Written to be used on your bench; magnificent enough for the parlor . . . but above all, intended to teach you how to engrave a gun.   We asked James B. Meek, author of The Art Of Engraving for his recommendations. This is what he wrote: "Perhaps 90% of all the scroll work in engraving can be done with the following tools". Point Graver No. 4 will cut most scrolls. Fine detail is cut with 0 Point. Knife No. 2 is also for detail. The Square is perhaps the most widely used, can also be sharpened as a point, or a chisel, Flat Nos. 36 and 37, and Round Nos. 50 and 54 are needed for lettering on high relief. Kit contains: Point - Nos. 0 and 4; Square - (2) GlenSteel Blanks; Flat - Nos. 36 and 39; Knife - No. 2; Round - Nos. 50 and 54. 9 gravers total.

SPECS: Engraving Kit - Approximately 4-3/8" (11.1cm) long. Shank tapers from 3/16" (4.8mm) to 1/16" (1.6mm). Blanks are 4" (10.2cm) long. Steel.

Ikke tilgjengelig Utsolgt. Ingen leveringsdato kjent.
kr 849,00 *
Nyhetsbrev