Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

fraktprisen_senkes_topp_970_50

BROWNELLS ENCYCLOPEDIA OF MODERN FIREARMS- HARDCOVER EDITION


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Bob Brownell, 1066 sider, var 8-½x11 inchesBefore utgivelsen av The Encyclopedia sent i 1959, absolutt ingen Servicehåndbok omfatter alle amerikansk-laget våpen tilgjengelig for børsemaker, forhandler eller hobby. Hvilken informasjon som var å være, måtte være gravd ut den harde måten - i beste fall det var skimpy. Mer...

108002001
Over 1,600 Exploded View Photos, Blueprints, Sketches, Schematic Drawings, Cutaway Photos And Drawings.
By Bob Brownell, 1,066 Pages, 8-½x11 inchesBefore the publication of The Encyclopedia late in 1959, absolutely no service manual encompassing all American-made guns was available for the gunsmith, dealer or hobbyist. What information was to be had, had to be dug out the hard way - and at best it was skimpy. As the guns covered in The Encylopedia get older, the information becomes even more valuable; what little other info was available has long since gone out of print, original manuals have been lost and today's gunsmith might have to pass up repair or restoration work on "Dad's favorite", without The Encylopedia. It answers hundreds (and thousands!) of questions and problems. As so many have told us after getting their copy: "It paid for itself the first day I owned it - just in time saved alone." Here's what you'll find in your Enyclopedia: DEPARTMENT OF THE ARMY TECHNICAL MANUALS - Especially released for The Encyclopedia, they cover base repair and maintenance for the '03 Springfield and later modifications; the 1911 pistol, Remington Models 10 and 11; Winchester Models 12 and 97; Stevens 520/620; Savage 720 and Ithaca 37. All with detailed illustrations and nomenclature lists. NEW GUN INSTRUCTIONS that most manufacturers issue with each new gun, giving assembly and disassembly instructions, PLUS the extensive GUNSMITH MANUALS of Winchester, Remington and Browning up to the date of printing (late 1959). UNUSUAL ILLUSTRATIONS from the files of the manufacturers showing the functioning of many of the guns. Most are no longer available, many were never publicly released. ALL AVAILABLE PARTS ILLUSTRATIONS & LISTS - Many of these are either exploded view or schematic, showing where parts go and in what order they are assembled. "Our illustration is worth 10,000 words!" ILLUSTRATIONS OF ALL NEW GUNS being manufactured in the U.S. as of Jan. 1, 1959, for which information is available . . . complete specifications given on each number and model. DETAILED MEASUREMENTS IN CHART FORM of the thousands of pins, screws, and helical springs shown in all the parts lists. Only those of very unusual construction or function are not shown. This information available in printed form nowhere else in the world. KNOWLEDGE AT YOUR FINGERTIPS  Each manufacturer is grouped alphabetically, starting with Department of Defense Technical Manuals, then Browning, Colt and so on. Each manufacturer is subdivided in the following order: 1. Illustrations and technical data. 2. Where available, illustrations which depict the working parts. 3. Manufacturer's new gun instruction literature. 4. Complete parts lists ('tho parts are now only available from specialty sources and prices aren't current). 5. Parts data pages giving specifications for pins, screws and springs.   If you've ever paid $15 to $35 for a single manual covering one model automobile or one series of technical equipment, you'll be amazed at the vast amount of material for so reasonable a price.
(Quantity prices available. Please call or write.)
BROWNELLS
1300 1300 1 NOK
108002001
Encyclopedia of Modern Firearms-Hardcover Edition Bob Brownell, 1066 sider, var 8-½x11 inchesBefore utgivelsen av The Encyclopedia sent i 1959, absolutt ingen Servicehåndbok omfatter alle amerikansk-laget våpen tilgjengelig for børsemaker, forhandler eller hobby. Hvilken informasjon som var å være, måtte være gravd ut den harde måten - i beste fall det var skimpy. Som våpen i den Encylopedia blir eldre, blir informasjonen enda mer verdifulle; liten annen informasjon var tilgjengelig har lenge siden gått ut skrive, opprinnelige håndbøker har gått tapt og dagens børsemaker måtte gå opp reparasjon eller restaurering arbeid på "Fars favoritt", uten Encylopedia. Det svar hundrevis (og tusenvis!) spørsmål og problemer. Som så mange har fortalt oss etter å få sin kopi: "Det betalt seg den første dagen jeg eide det - akkurat i tide lagret alene." Her er hva du finner i din Enyclopedia: avdeling av THE ARMY tekniske håndbøker - spesielt utgitt for The Encyclopedia, dekker de grunnleggende reparasjon og vedlikehold for ' 03 Springfield og senere endringer; 1911 pistol, Remington modeller 10 og 11; Winchester modeller 12 og 97; Stevens 520/620; Savage 720 og Ithaca 37. Med detaljerte illustrasjoner og nomenklatur lister. NYE pistolen instruksjoner som de fleste produsenter problemet med hver ny gun, gi montering og demontering instruksjoner, pluss omfattende BØRSEMAKER MANUALER Winchester, Remington og frem til utskrift (sent 1959). UVANLIG illustrasjoner fra filene produsenter viser funksjon av mange av våpen. De fleste er ikke lenger tilgjengelig, mange ble aldri offentliggjort. ALLE tilgjengelige illustrasjoner & ARTIKKELLISTER - mange av disse er oppbygning eller skjematisk, viser hvor deler gå og i hvilken rekkefølge de er sammen. "Vår illustrasjon er verdt 10.000 ord!" ILLUSTRASJONER av alle nye våpen blir produsert i USA som 1 januar 1959 som informasjon er tilgjengelig... gitt komplett spesifikasjoner på hver nummer og modell. DETALJERTE MÅLINGER i grafisk FORM av tusenvis av pinner og skruer spiralformede springs vist alle deler. Bare de svært uvanlig konstruksjon eller funksjon vises ikke. Denne informasjonen tilgjengelig i trykt form andre steder i verden. KUNNSKAP på FINGERTUPPENE hver produsent er gruppert alfabetisk, begynner med avdeling av forsvarer tekniske håndbøker, så Browning, Colt og så videre. Hver produsent er inndelt i følgende rekkefølge: 1. illustrasjoner og tekniske data. 2. hvor tilgjengelig, illustrasjoner som skildrer arbeider deler. 3. produsentens pistolen nye instruksjon litteratur. 4. komplett artikkellister ('tho deler er nå kun tilgjengelig fra spesialitet kilder og prisene ikke er gjeldende). 5. deler datasider gir spesifikasjoner for pinner, skruer og fjærer. Hvis du har noen gang betalt $15 til $35 for en enkelt manual dekker en modell bil eller en serie av teknisk utstyr, vil du bli overrasket over den enorme mengden av materiale for så rimelig en pris.
1300 NOK 1 412 kr 1 300,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Firearm: Universal Skill Level: Amateur Style: Reference Guide

Attributes

Firearm: Universal Skill Level: Amateur Style: Reference Guide

Elementdetaljer

Made in USA

Over 1,600 Exploded View Photos, Blueprints, Sketches, Schematic Drawings, Cutaway Photos And Drawings.
By Bob Brownell, 1,066 Pages, 8-½x11 inchesBefore the publication of The Encyclopedia late in 1959, absolutely no service manual encompassing all American-made guns was available for the gunsmith, dealer or hobbyist. What information was to be had, had to be dug out the hard way - and at best it was skimpy. As the guns covered in The Encylopedia get older, the information becomes even more valuable; what little other info was available has long since gone out of print, original manuals have been lost and today's gunsmith might have to pass up repair or restoration work on "Dad's favorite", without The Encylopedia. It answers hundreds (and thousands!) of questions and problems. As so many have told us after getting their copy: "It paid for itself the first day I owned it - just in time saved alone." Here's what you'll find in your Enyclopedia: DEPARTMENT OF THE ARMY TECHNICAL MANUALS - Especially released for The Encyclopedia, they cover base repair and maintenance for the '03 Springfield and later modifications; the 1911 pistol, Remington Models 10 and 11; Winchester Models 12 and 97; Stevens 520/620; Savage 720 and Ithaca 37. All with detailed illustrations and nomenclature lists. NEW GUN INSTRUCTIONS that most manufacturers issue with each new gun, giving assembly and disassembly instructions, PLUS the extensive GUNSMITH MANUALS of Winchester, Remington and Browning up to the date of printing (late 1959). UNUSUAL ILLUSTRATIONS from the files of the manufacturers showing the functioning of many of the guns. Most are no longer available, many were never publicly released. ALL AVAILABLE PARTS ILLUSTRATIONS & LISTS - Many of these are either exploded view or schematic, showing where parts go and in what order they are assembled. "Our illustration is worth 10,000 words!" ILLUSTRATIONS OF ALL NEW GUNS being manufactured in the U.S. as of Jan. 1, 1959, for which information is available . . . complete specifications given on each number and model. DETAILED MEASUREMENTS IN CHART FORM of the thousands of pins, screws, and helical springs shown in all the parts lists. Only those of very unusual construction or function are not shown. This information available in printed form nowhere else in the world. KNOWLEDGE AT YOUR FINGERTIPS  Each manufacturer is grouped alphabetically, starting with Department of Defense Technical Manuals, then Browning, Colt and so on. Each manufacturer is subdivided in the following order: 1. Illustrations and technical data. 2. Where available, illustrations which depict the working parts. 3. Manufacturer's new gun instruction literature. 4. Complete parts lists ('tho parts are now only available from specialty sources and prices aren't current). 5. Parts data pages giving specifications for pins, screws and springs.   If you've ever paid $15 to $35 for a single manual covering one model automobile or one series of technical equipment, you'll be amazed at the vast amount of material for so reasonable a price.
(Quantity prices available. Please call or write.)