Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BROWNELLS SSP-701 PRO-SPRING KIT FOR SIG P226


Kit #SSP-701

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Inneholder 1 hver FSW 15 pund, variabel rekylfjær og 20 pund hammerfjær pluss (1) 18 pund, RP hammerfjær og (1) XP skuddstiftfjær. Mer...

Produktnr.: 080665701 050806105638 080665701
"Guaranteed Superior"
Contains 1 each FSW 15 lb., ­variable recoil spring and 20 lb. hammer spring plus (1) 18 lb., RP hammer spring and (1) XP firing pin spring. These will NOT fit current production Sig models that have the new plastic mainspring housing and stirrup.

SPECS: RP = Reduced Power, XP = Extra Power, FSW = Factory Standard Weight.

BROWNELLS
211 211 1 NOK
080665701
Kit #SSP-701 050806105638 Inneholder 1 hver FSW 15 pund, variabel rekylfjær og 20 pund hammerfjær pluss (1) 18 pund, RP hammerfjær og (1) XP skuddstiftfjær. Disse vil IKKE passe til nåværende produksjons Sig-modeller som har det nye plastbåren og bøylen.
211 NOK 14 kr 211,00 *

10+ på lager

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
"Guaranteed Superior"
Contains 1 each FSW 15 lb., ­variable recoil spring and 20 lb. hammer spring plus (1) 18 lb., RP hammer spring and (1) XP firing pin spring. These will NOT fit current production Sig models that have the new plastic mainspring housing and stirrup.

SPECS: RP = Reduced Power, XP = Extra Power, FSW = Factory Standard Weight.