Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

APEX TACTICAL SPECIALTIES INC RED M&P SHIELD ACTION ENHANCEMENT TRIGGER


Red M&P Shield Action Enhancement Trigger Kit

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Shield Action Enhancement Trigger Kit erstatter direkte den hengslede avtrekkeren fra fabrikken med en rød anodisert, solid aluminiums utløserkropp som reduserer førreise og overreise med omtrent 20%. Den har et glatt ansikt med en sentermontert svingbar sikkerhet som opprettholder fabrikkens sikkerhetsverdier. Mer...

Produktnr.: 100017520 856008005581 100017520
The Shield Action Enhancement Trigger Kit directly replaces the factory hinged trigger with a red anodized, solid aluminum trigger body which reduces pre-travel and over-travel by approximately 20%.  It features a smooth face with a center mounted pivoting safety that maintains factory safety values.  The center mounted pivoting safety bar prevents unintended operation by creating a trigger block that will not disengage unless the shooter places their finger directly on the trigger face. The Apex Shield Duty/Carry Kit was designed to provide the M&P Shield pistol owner a smooth, consistent trigger pull that is approximately 2 lbs lighter(based on variations in factory tolerances) with the advantages of shorter over-travel and more detectable trigger reset.  The kit itself is engineered to be drop-in and should not require further gunsmithing.  However, Armorer or gunsmith installation of the Ultimate Striker Block into the Shield slide is strongly recommended. The Shield Action Enhancement Trigger Only is perfect for use with the M&P Shield already equipped with the apex Shield Duty/Carry Kit.  Works with all Smith & Wesson M&P Shield pistols in 9mm and .40 calibers, does not work in the Shield 45.  

SPECS: Kit includes:  Red Anodized Aluminum Shield Action Enhancement Trigger, Shield Duty/Carry Kit(Fully machined sear, Ultimate Striker Block, Striker Block Spring, Sear Spring(1/8"), 4lb rated Trigger Return Spring, Trigger Return Spring Installation Shield Slave Pin, Talon Tactical Tool). Trigger Only includes:  Red Anodiezed Aluminum Shield Action Enhancement Trigger, Shield Trigger Return Spring Installation Slave Pin.
 

1308 2665 2 NOK
100017520
Red M&P Shield Action Enhancement Trigger Kit
Produsentnr.: 100056 856008005581 Shield Action Enhancement Trigger Kit erstatter direkte den hengslede avtrekkeren fra fabrikken med en rød anodisert, solid aluminiums utløserkropp som reduserer førreise og overreise med omtrent 20%. Den har et glatt ansikt med en sentermontert svingbar sikkerhet som opprettholder fabrikkens sikkerhetsverdier. Den sentermonterte, svingbare sikkerhetsstangen forhindrer utilsiktet drift ved å lage en utløserkloss som ikke vil koble ut med mindre skytteren legger fingeren direkte på avtrekkersiden. Apex Shield Duty / Carry Kit ble designet for å gi M&P Shield pistoleier et jevnt, konsistent utløsertrekk som er omtrent 2 kg lettere (basert på variasjoner i fabrikktoleranser) med fordelene med kortere overreise og mer påviselig utløser tilbakestilling. Selve settet er konstruert for å være drop-in og bør ikke kreve ytterligere skutt. Imidlertid anbefales det å anbefale rustning eller våpensmedinstallasjon av Ultimate Striker Block i skjermbildet. Shield Action Enhancement Trigger Only er perfekt for bruk med M&P Shield som allerede er utstyrt med apex Shield Duty / Carry Kit. Fungerer med alle Smith & Wesson M&P Shield-pistoler i 9 mm og .40 kaliber, fungerer ikke i Shield 45.
2665 NOK 9 kr 2 665,00 *

9 på lager
Spesifikasjoner: Finish: Red Make: Smith & Wesson Model: M&P Shield

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Finish: Red Make: Smith & Wesson Model: M&P Shield

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
100017521
Red M&P Shield Action Enhancement Trigger Only
Produsentnr.: 100057 856008005598 Shield Action Enhancement Trigger Kit erstatter direkte den hengslede avtrekkeren fra fabrikken med en rød anodisert, solid aluminiums utløserkropp som reduserer førreise og overreise med omtrent 20%. Den har et glatt ansikt med en sentermontert svingbar sikkerhet som opprettholder fabrikkens sikkerhetsverdier. Den sentermonterte, svingbare sikkerhetsstangen forhindrer utilsiktet drift ved å lage en utløserkloss som ikke vil koble ut med mindre skytteren legger fingeren direkte på avtrekkersiden. Apex Shield Duty / Carry Kit ble designet for å gi M&P Shield pistoleier et jevnt, konsistent utløsertrekk som er omtrent 2 kg lettere (basert på variasjoner i fabrikktoleranser) med fordelene med kortere overreise og mer påviselig utløser tilbakestilling. Selve settet er konstruert for å være drop-in og bør ikke kreve ytterligere skutt. Imidlertid anbefales det å anbefale rustning eller våpensmedinstallasjon av Ultimate Striker Block i skjermbildet. Shield Action Enhancement Trigger Only er perfekt for bruk med M&P Shield som allerede er utstyrt med apex Shield Duty / Carry Kit. Fungerer med alle Smith & Wesson M&P Shield-pistoler i 9 mm og .40 kaliber, fungerer ikke i Shield 45.
1308 NOK 5 kr 1 308,00 *

5 på lager
Spesifikasjoner: Finish: Red Make: Smith & Wesson Model: M&P Shield
The Shield Action Enhancement Trigger Kit directly replaces the factory hinged trigger with a red anodized, solid aluminum trigger body which reduces pre-travel and over-travel by approximately 20%.  It features a smooth face with a center mounted pivoting safety that maintains factory safety values.  The center mounted pivoting safety bar prevents unintended operation by creating a trigger block that will not disengage unless the shooter places their finger directly on the trigger face. The Apex Shield Duty/Carry Kit was designed to provide the M&P Shield pistol owner a smooth, consistent trigger pull that is approximately 2 lbs lighter(based on variations in factory tolerances) with the advantages of shorter over-travel and more detectable trigger reset.  The kit itself is engineered to be drop-in and should not require further gunsmithing.  However, Armorer or gunsmith installation of the Ultimate Striker Block into the Shield slide is strongly recommended. The Shield Action Enhancement Trigger Only is perfect for use with the M&P Shield already equipped with the apex Shield Duty/Carry Kit.  Works with all Smith & Wesson M&P Shield pistols in 9mm and .40 calibers, does not work in the Shield 45.  

SPECS: Kit includes:  Red Anodized Aluminum Shield Action Enhancement Trigger, Shield Duty/Carry Kit(Fully machined sear, Ultimate Striker Block, Striker Block Spring, Sear Spring(1/8"), 4lb rated Trigger Return Spring, Trigger Return Spring Installation Shield Slave Pin, Talon Tactical Tool). Trigger Only includes:  Red Anodiezed Aluminum Shield Action Enhancement Trigger, Shield Trigger Return Spring Installation Slave Pin.