Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BROWNELLS
MAUSER BOLT RIFLES

050806102651 108004000
Updated & Expanded 14th Printing by Ludwig Olson
MAUSER BOLT RIFLES is the most complete, precise, authoritative and comprehensive work ever done on Mauser bolt rifles . . . so inclusive that a thorough knowledge of it will make you a Mauser expert in your own right! Within its covers are: Exhaustive data on each development, all specific characteristics, variations, models, innovations, modifications. Countries who made or bought Mausers and their changes and markings. Complete ammo data, ballistics, effectiveness and uses. How to identify details. "How-it-works" drawings/pictures with step-by-step instructions. Foreign and contract rifles. Sporters including Oberndorf and foreign models. Experimental rifles. And, pictures - hundreds of beautifully photographed original rifles, many so rare they are not even in museums, but hidden in the finest private collections. Makes positive identification of valuable collectibles sure and easy. Saves bucks and embarrassment at gun shows and in the shop. There are so many thousands of Mauser rifles in the U.S. that you cannot trade, fix or collect guns without encountering them - making the book an invaluable tool of the trade on your bench or in your library. For, if Mauser made it, designed or developed it - and it was a bolt rifle - it's in the book!372 large-size 8½" x 11" pages. Over 672 photos, drawings, exploded views, cutaways. Hundreds of charts, spec tables, data tables and symbols. Thoroughly cross-indexed not only by Model, but also by variations, Countries, accessories used and people in Mauser's history. Extensive bibliography, listing all the books, catalogs, articles and foreign sources. Detailed listing of all the people who helped. Everything about Mauser bolt rifles is here - and to know and understand Mauser rifles is to understand all rifles . . . for this is the one they all copied. And, it is all in one magnificent volume.An extremely handsome, lavishly illustrated book. Deluxe hardbound cloth cover. Bound a special way to lie flat. Printed on the finest, dull-finished, coated paper to bring out every minute detail in the photographs and drawings. Extensive use of background color helps highlight many of the precise line drawings. All proof marks and Country marks are shown greatly enlarged for easy, positive identification of those marks on guns. No effort has been spared to be sure that in your gunsmithing, collecting or firearms hobby you can use the book easily - and frequently - confident that MAUSER BOLT RIFLES is the ultimate, encyclopedic source with everything you need right at your fingertips.
(Quantity prices available. Please call or write.)
1149 1149 1 NOK
Produktnr.: 108004000
BROWNELLS MAUSER BOLT RIFLES
Produsentnr.: NONE 050806102651 MAUSER BOLT RIFLES er det mest komplette, presise, autoritative og omfattende verket som noensinne er gjort på Mauser boltrifler... så inkluderende at en grundig kjennskap til det vil gjøre deg til en Mauser-ekspert i egen rett! Innenfor dets deksler finner du: Utømmende data om hver utvikling, alle spesifikke kjennetegn, variasjoner, modeller, innovasjoner, modifikasjoner. Landene som lagde eller kjøpte Mausers og deres endringer og merking. Komplett ammunisjonsdata, ballistikk, effektivitet og bruksområder. Hvordan identifisere detaljer. "Hvordan-det-fungerer" tegninger/bilder med trinn-for-trinn instruksjoner. Utenlandske og kontraktsrifler. Sporter inkludert Oberndorf og utenlandske modeller. Eksperimentelle rifler. Og, bilder - hundrevis av vakkert fotograferte originale rifler, mange så sjeldne at de ikke engang er i museer, men skjult i de fineste private samlinger. Gjør positiv identifikasjon av verdifulle samleobjekter sikker og enkel. Spar penger og unngå flause på våpenmesser og i butikken. Det er så mange tusen Mauser-rifler i USA at du ikke kan handle, reparere eller samle våpen uten å støte på dem - noe som gjør boken til et uvurderlig verktøy i bransjen på arbeidsbenken eller i biblioteket ditt. For, hvis Mauser lagde det, designet eller utviklet det - og det var en boltrifle - er det i boken!372 store sider på 8½" x 11". Over 672 bilder, tegninger, eksploderte visninger, gjennomskjæringer. Hundrevis av diagrammer, spesifikasjonstabeller, datatabeller og symboler. Grundig kryssindeksert ikke bare etter modell, men også etter variasjoner, land, tilbehør brukt og personer i Mausers historie. Omfattende bibliografi, som lister opp alle bøker, kataloger, artikler og utenlandske kilder. Detaljert oversikt over alle personene som hjalp til. Alt om Mauser boltrifler er her - og for å forstå og kjenne Mauser-rifler er å forstå alle rifler... for dette er den de alle kopierte. Og, det er alt i ett praktfullt volum.En ekstremt stilig, rikt illustrert bok. Deluxe innbundet med stoffomslag. Bundet på en spesiell måte for å ligge flatt. Trykt på det fineste, matte, belagte papiret for å få frem hver minste detalj i fotografier og tegninger. Utstrakt bruk av bakgrunnsfarge hjelper med å fremheve mange av de presise linjetegningene. Alle prøvemerker og landsmerker er vist sterkt forstørret for enkel, positiv identifikasjon av disse merkene på våpen. Ingen innsats er spart for å være sikker på at du i din børsemakervirksomhet, samling eller skytehobby kan bruke boken enkelt - og ofte - trygg på at MAUSER BOLT RIFLES er den ultimate, encyklopediske kilden med alt du trenger rett ved fingertuppene.
1149 NOK 2 609 kr 1 149,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA
Spesifikasjoner: Firearm: Rifle Skill Level: Novice Style: Reference Guide

Attributes

Firearm: Rifle Skill Level: Novice Style: Reference Guide Leveringsvekt: 1,542kg Frakthøyde: 28mm Fraktbredde: 218mm Fraktlengde: 279mm

Elementdetaljer

Made in USA
Updated & Expanded 14th Printing by Ludwig Olson
MAUSER BOLT RIFLES is the most complete, precise, authoritative and comprehensive work ever done on Mauser bolt rifles . . . so inclusive that a thorough knowledge of it will make you a Mauser expert in your own right! Within its covers are: Exhaustive data on each development, all specific characteristics, variations, models, innovations, modifications. Countries who made or bought Mausers and their changes and markings. Complete ammo data, ballistics, effectiveness and uses. How to identify details. "How-it-works" drawings/pictures with step-by-step instructions. Foreign and contract rifles. Sporters including Oberndorf and foreign models. Experimental rifles. And, pictures - hundreds of beautifully photographed original rifles, many so rare they are not even in museums, but hidden in the finest private collections. Makes positive identification of valuable collectibles sure and easy. Saves bucks and embarrassment at gun shows and in the shop. There are so many thousands of Mauser rifles in the U.S. that you cannot trade, fix or collect guns without encountering them - making the book an invaluable tool of the trade on your bench or in your library. For, if Mauser made it, designed or developed it - and it was a bolt rifle - it's in the book!372 large-size 8½" x 11" pages. Over 672 photos, drawings, exploded views, cutaways. Hundreds of charts, spec tables, data tables and symbols. Thoroughly cross-indexed not only by Model, but also by variations, Countries, accessories used and people in Mauser's history. Extensive bibliography, listing all the books, catalogs, articles and foreign sources. Detailed listing of all the people who helped. Everything about Mauser bolt rifles is here - and to know and understand Mauser rifles is to understand all rifles . . . for this is the one they all copied. And, it is all in one magnificent volume.An extremely handsome, lavishly illustrated book. Deluxe hardbound cloth cover. Bound a special way to lie flat. Printed on the finest, dull-finished, coated paper to bring out every minute detail in the photographs and drawings. Extensive use of background color helps highlight many of the precise line drawings. All proof marks and Country marks are shown greatly enlarged for easy, positive identification of those marks on guns. No effort has been spared to be sure that in your gunsmithing, collecting or firearms hobby you can use the book easily - and frequently - confident that MAUSER BOLT RIFLES is the ultimate, encyclopedic source with everything you need right at your fingertips.
(Quantity prices available. Please call or write.)
Nyhetsbrev