Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BROWNELLS STANDARD MAGNA-TIP SETS


BROWNELLS Standard Set No. 3 w/ Clip Tip LE Handle

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Mer...

Produktnr.: 080103801 080103801
State-Of-The-Art Screwdriver Sets & Bits For The Gun Shop or Workshop
With Brownells MAGNA-TIP screwdriver, it is now possible for the gunsmith and firearms hobbyist to have a close fit in most any gun screw he will encounter - and darn near everything around the house and garage too. DESIGN OF BITS The TRUE hollow-ground bit transmits all the energy of twist (torque) evenly and smoothly, up the shank of the bit. Not only does hollow grinding permit this power transfer, it also gives complete metal-to-metal contact between the tip of the bit and the entire screw slot. Thus, maximum power can be exerted as in a finely tapered gun spring. So-called "hollow-ground" screwdrivers which have been dubbed off square, result in all torque pressures concentrating at the square edge of the grind along the tip. As every gunsmith knows, such a flaw in a spring results in breakage! Standard, straight-tapered screwdrivers deliver all torque pressures to the fine edge of the screw slot. PLUS, being tapered, the laws of simple physics force the bit OUT of the slot.The complete sets include eleven bits for slotted screws, #1, #2 and #3 Phillips bits, plus ten hex bits for socket head screws. PERFECT FIT You can get even more versatility, and an absolutely perfect bit-to-screw-slot fit by buying extra bits and grinding them to an exact fit using the special Shaping Stone shown on this page. MATERIALS USED The bits used in the Brownells MAGNA-TIP screwdrivers are manufactured expressly for heavy industry. They are used in high-speed, production, impact-power drivers for setting screws in mass production applications. They HAVE to be built with the right combination of hardness and durability to give maximum strength and wear! THE HANDLE Bits are held in the shaft chuck by a permanent magnet or spring clip. All permit fast changes from one bit size to another without the expense of owning several screwdrivers. Handle is shockproof plastic, with grooved flutes for a positive grip.   MAGNA-TIP Set No. 1 - Complete assortment of 24 Bits (#445-00, #445-0, #445-10, #445-20, #445-30, #445-1, #445-2, #445-3, #445-4, #445-5, #445-6, #440-1, #440-2, #440-0, #185-00, #185-0, #185-1, #185-2, #185-3, #185-4, #185-5, #185-6, #185-9, #185-10), plus MAGNA-TIP Handle of your choice, the Field Case and Bench Tray. Click Here to view Handles. MAGNA-TIP Set No. 2 - The complete assortment of 24 Bits (#445-00, #445-0, #445-10, #445-20, #445-30, #445-1, #445-2, #445-3, #445-4, #445-5, #445-6, #440-1, #440-2, #440-0, #185-00, #185-0, #185-1, #185-2, #185-3, #185-4, #185-5, #185-6, #185-9, #185-10), plus the Handle of your choice, but DOES NOT include the Case and Tray. Click Here to view Handles. MAGNA-TIP SET NO. 3 - 11 Bits for slotted screws (#445-00, #445-0, #445-10, #445-20, #445-30, #445-1, #445-2, #445-3, #445-4, #445-5, #445-6), the Field Case and Bench Tray, plus the Handle of your choice, but DOES NOT include the hex head or Phillips bits. Click Here to view Handles. FIELD CASE & BENCH TRAY - Custom-designed Field Case of unbreakable polyethylene with live hinge and positive lock. Tray is indestructible ABS (they make football helmets out of that stuff), step-designed to take all 24 bits in Kit No. 1 and hold in order/in place, in Field Case. There's a Parts Well for sight/mount screws, specially shaped bits, and emergency spares for field/range repairs. The tray lifts out for bench use. View all Magna-Tip Bits
501 789 12 NOK
080103801
BROWNELLS Standard Set No. 3 w/ Clip Tip LE Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
515 NOK 21 kr 515,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: Clip-Tip Style: Law Enforcement, 11-Bits

Attributes

Handle: Clip-Tip Style: 11-Bits,Law Enforcement

Elementdetaljer

Made in USA080101081
BROWNELLS #1 Standard Magna-Tip Set W/#81 Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
789 NOK 55 kr 789,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: 81 Standard Style: 24-Bits
080101084
BROWNELLS #1 Standard Magna-Tip Set W/#84 Hollow Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
760 NOK 45 kr 760,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: 84 Hollow Style: 24-Bits
080101801
BROWNELLS #1 Standard Magna-Tip Set W/Clip Tip LE Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
754 NOK 51 kr 754,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: Clip-Tip Style: Law Enforcement, 24-Bits
080101804
BROWNELLS #1 Standard Magna-Tip Set W/Magnetic LE Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
737 NOK 44 kr 737,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: Magnetic Style: Law Enforcement, 24-Bits
080102081
BROWNELLS #2 Standard Magna-Tip Set W/#81 Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
673 NOK 74 kr 673,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: 81 Standard Style: 24-Bits
080102084
BROWNELLS #2 Standard Magna-Tip Set W/#84 Hollow Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
669 NOK 45 kr 669,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: 84 Hollow Style: 24-Bits
080102801
BROWNELLS #2 Standard Magna-Tip Set W/Clip Tip LE Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
649 NOK 51 kr 649,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: Clip-Tip Style: Law Enforcement, 24-Bits
080102804
BROWNELLS #2 Standard Magna-Tip Set W/Magnetic LE Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
636 NOK 44 kr 636,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: Magnetic Style: Law Enforcement, 24-Bits
080103081
BROWNELLS Standard Set No. 3 w/ #81 Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
553 NOK 21 kr 553,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: 81 Standard Style: 11-Bits
080103084
BROWNELLS Standard Set No. 3 w/ #84 Hollow Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
521 NOK 21 kr 521,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: 84 Hollow Style: 11-Bits
080103804
BROWNELLS #3 Standard Magna-Tip Set W/Magnetic LE Handle Med Brownells MAGNA-TIP skrutrekker er det nå mulig for våpensmederen og skytevåpenhobbyisten å ha en nær passform i de fleste hvilken som helst pistolskrue han vil støte på - og darn nær alt rundt huset og garasjen også. DESIGN AV BITER Den sanne hul bakken bit overfører all vrienergien (dreiemoment) jevnt og jevnt, oppover skaftet til biten. Ikke bare tillater hul sliping denne kraftoverføringen, den gir også fullstendig metall-til-metall-kontakt mellom spissen av borkronen og hele skruesporet. Dermed kan maksimal kraft utøves som i en fin konisk kanonfjær. Såkalte "hul-bakken" skrutrekkere som er blitt kalt for kvadratet, resulterer i at alt momenttrykk konsentrerer seg ved den firkantede kanten av slipet langs spissen. Som enhver våpensmed vet, resulterer en slik feil på våren i brudd! Standard, konisk skrutrekkere leverer alt momenttrykk til den fine kanten av skruesporet. PLUS, ved å være avsmalnende, tvinger lovene til enkel fysikk biten ut av sporet. De komplette settene inkluderer elleve biter for skårhullsskruer, # 1, # 2 og # 3 Phillipsbiter, pluss ti sekskantede biter for skruer på sokkelhodet. PERFEKT MONTERING Du kan få enda mer allsidighet og en helt perfekt passform for bit-to-screw-slot ved å kjøpe ekstra biter og slipe dem nøyaktig med den spesielle Shaping Stone vist på denne siden. BRUKTE MATERIALER Bitene som brukes i Brownells MAGNA-TIP-skrutrekkere er produsert uttrykkelig for tung industri. De brukes i høyhastighets-, produksjons- og slagkraftdrivere for innstilling av skruer i masseproduksjonsapplikasjoner. De må bygges med riktig kombinasjon av hardhet og holdbarhet for å gi maksimal styrke og slitasje! HÅNDTAKet Bits holdes i skaft chucken av en permanent magnet eller fjærklemme. Alle tillater raske endringer fra en bitstørrelse til en annen uten at det koster å eie flere skrutrekkere. Håndtaket er støtsikker plast, med rillede fløyter for et positivt grep. MAGNA-TIP Set No.1 - Komplett utvalg av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185 -3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss MAGNA-TIP-håndtak etter eget valg, Field Case og Bench Tray. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP sett nr. 2 - Det komplette sortimentet av 24 biter (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445-4, # 445-5, # 445-6, # 440-1, # 440-2, # 440-0, # 185-00, # 185-0, # 185-1, # 185-2, # 185-3, # 185-4, # 185-5, # 185-6, # 185-9, # 185-10), pluss håndtaket du velger, men inkluderer ikke saken og Brett. Klikk her for å se håndtak. MAGNA-TIP SET NR. 3 - 11 biter for spalteskruer (# 445-00, # 445-0, # 445-10, # 445-20, # 445-30, # 445-1, # 445-2, # 445-3, # 445 -4, # 445-5, # 445-6), Field Case og Bench Tray, pluss håndtaket du velger, men inkluderer IKKE sekskanthodet eller Phillips-bitene. Klikk her for å se håndtak. FIELD CASE & BENCH TRAY - Skreddersydd Field Case av uknuselig polyetylen med levende hengsel og positiv lås. Skuffen er uforgjengelig ABS (de lager fotballhjelmer av de tingene), trinn designet for å ta alle de 24 bitene i sett nr. 1 og holde i orden / på plass, i Field Case. Det er en delerbrønn for sikte / monteringsskruer, spesialformede biter og nøddeler for felt- / rekkevidde reparasjoner. Brettet løfter ut for benkbruk. Vis alle Magna-Tip Bits
501 NOK 21 kr 501,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Handle: Magnetic Style: Law Enforcement, 11-Bits
State-Of-The-Art Screwdriver Sets & Bits For The Gun Shop or Workshop
With Brownells MAGNA-TIP screwdriver, it is now possible for the gunsmith and firearms hobbyist to have a close fit in most any gun screw he will encounter - and darn near everything around the house and garage too. DESIGN OF BITS The TRUE hollow-ground bit transmits all the energy of twist (torque) evenly and smoothly, up the shank of the bit. Not only does hollow grinding permit this power transfer, it also gives complete metal-to-metal contact between the tip of the bit and the entire screw slot. Thus, maximum power can be exerted as in a finely tapered gun spring. So-called "hollow-ground" screwdrivers which have been dubbed off square, result in all torque pressures concentrating at the square edge of the grind along the tip. As every gunsmith knows, such a flaw in a spring results in breakage! Standard, straight-tapered screwdrivers deliver all torque pressures to the fine edge of the screw slot. PLUS, being tapered, the laws of simple physics force the bit OUT of the slot.The complete sets include eleven bits for slotted screws, #1, #2 and #3 Phillips bits, plus ten hex bits for socket head screws. PERFECT FIT You can get even more versatility, and an absolutely perfect bit-to-screw-slot fit by buying extra bits and grinding them to an exact fit using the special Shaping Stone shown on this page. MATERIALS USED The bits used in the Brownells MAGNA-TIP screwdrivers are manufactured expressly for heavy industry. They are used in high-speed, production, impact-power drivers for setting screws in mass production applications. They HAVE to be built with the right combination of hardness and durability to give maximum strength and wear! THE HANDLE Bits are held in the shaft chuck by a permanent magnet or spring clip. All permit fast changes from one bit size to another without the expense of owning several screwdrivers. Handle is shockproof plastic, with grooved flutes for a positive grip.   MAGNA-TIP Set No. 1 - Complete assortment of 24 Bits (#445-00, #445-0, #445-10, #445-20, #445-30, #445-1, #445-2, #445-3, #445-4, #445-5, #445-6, #440-1, #440-2, #440-0, #185-00, #185-0, #185-1, #185-2, #185-3, #185-4, #185-5, #185-6, #185-9, #185-10), plus MAGNA-TIP Handle of your choice, the Field Case and Bench Tray. Click Here to view Handles. MAGNA-TIP Set No. 2 - The complete assortment of 24 Bits (#445-00, #445-0, #445-10, #445-20, #445-30, #445-1, #445-2, #445-3, #445-4, #445-5, #445-6, #440-1, #440-2, #440-0, #185-00, #185-0, #185-1, #185-2, #185-3, #185-4, #185-5, #185-6, #185-9, #185-10), plus the Handle of your choice, but DOES NOT include the Case and Tray. Click Here to view Handles. MAGNA-TIP SET NO. 3 - 11 Bits for slotted screws (#445-00, #445-0, #445-10, #445-20, #445-30, #445-1, #445-2, #445-3, #445-4, #445-5, #445-6), the Field Case and Bench Tray, plus the Handle of your choice, but DOES NOT include the hex head or Phillips bits. Click Here to view Handles. FIELD CASE & BENCH TRAY - Custom-designed Field Case of unbreakable polyethylene with live hinge and positive lock. Tray is indestructible ABS (they make football helmets out of that stuff), step-designed to take all 24 bits in Kit No. 1 and hold in order/in place, in Field Case. There's a Parts Well for sight/mount screws, specially shaped bits, and emergency spares for field/range repairs. The tray lifts out for bench use. View all Magna-Tip Bits
Nyhetsbrev