Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

APEX TACTICAL SPECIALTIES INC LOADED CHAMBER INDICATOR BLOCK


Loaded Chamber Indicator Block-Shield & SD Models

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Apex No Profile Loaded Chamber Indicator Block er en direkte erstatning for den fabrikkbelastede kammerindikatoren på statlige kompatible SD- og skjoldhåndvåpen, uten bokstaver eller maling. Mer...

Produktnr.: 100016984 856008005567 100016984
Apex No Profile Loaded Chamber Indicator Block is a direct replacement for the factory loaded chamber indicator on state compliant SD and Shield handguns, with no letters or paint. Serves as a tactile loaded chamber indicator for those who don't want their sight picture interrupted by the loaded chamber indicator.
374 374 1 NOK
100016984
Loaded Chamber Indicator Block-Shield & SD Models
Produsentnr.: 100077 856008005567 Apex No Profile Loaded Chamber Indicator Block er en direkte erstatning for den fabrikkbelastede kammerindikatoren på statlige kompatible SD- og skjoldhåndvåpen, uten bokstaver eller maling. Fungerer som en taktil lastet kammerindikator for de som ikke vil at synbildet skal avbrytes av det lastede kammerindikatoren.
374 NOK 6 kr 374,00 *

6 på lager
Spesifikasjoner: Finish: Steel Make: Smith & Wesson Model: M&P Shield Style: Block

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Finish: Steel Make: Smith & Wesson Model: M&P Shield Style: Block

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
Apex No Profile Loaded Chamber Indicator Block is a direct replacement for the factory loaded chamber indicator on state compliant SD and Shield handguns, with no letters or paint. Serves as a tactile loaded chamber indicator for those who don't want their sight picture interrupted by the loaded chamber indicator.