Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

LEE PRECISION BREECH LOCK HAND PRESS KIT


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Lee Breech Lock Hand Press Kit er det perfekte bærbare omlastingspresset. Begynn å laste på en gang. Mer...

734307901806 749013749
The Lee Breech Lock Hand Press Kit is the perfect portable reloading press kit. Begin reloading at once. No wasted time mounting to a work bench. Pack it all in the box when finished. Great for apartment dwellers or loading at the range. Includes Breech Lock Hand Press, Ram Prime, Powder Funnel, Case Lube and one Breech Lock Quick Change Bushing. Order a set of dies to complete. Maximum overall cartridge length this reloading press can accept is 3.650 inches.
LEE PRECISION
968 968 1 NOK
749013749
Lee Breech Lock Hand Press Kit
Produsentnr.: 90180 734307901806 Lee Breech Lock Hand Press Kit er det perfekte bærbare omlastingspresset. Begynn å laste på en gang. Ingen bortkastet tid montering på en arbeidsbenk. Pakk det hele i esken når du er ferdig. Flott for leilighetsboere eller lasting på rekkevidden. Inkluderer Breech Lock Hand Press, Ram Prime, Powder Funnel, Case Lube og en Breech Lock Quick Change Bushing. Bestill et sett matriser for å fullføre. Maksimal total patronlengde som denne omlastingspressen kan godta, er 3.650 tommer.
968 NOK 6 kr 968,00 *

6 på lager

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: 0B986

The Lee Breech Lock Hand Press Kit is the perfect portable reloading press kit. Begin reloading at once. No wasted time mounting to a work bench. Pack it all in the box when finished. Great for apartment dwellers or loading at the range. Includes Breech Lock Hand Press, Ram Prime, Powder Funnel, Case Lube and one Breech Lock Quick Change Bushing. Order a set of dies to complete. Maximum overall cartridge length this reloading press can accept is 3.650 inches.