Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

fraktprisen_topp_970_50

BROWNELLS GUNSMITH KINKS® VOLUME IV


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Fortsetter den stolte tradisjonen av de første tre bøkene, legger det fjerde medlemmet av familien mer Kinks® som hjelper deg erobre problemer i butikken, nye ideer for verktøy og tidsbesparende inventar, pluss mange forretninger og butikk tips og, selvfølgelig, alle vitser som har dukket opp i nyhetsbrev siden Kinks® III kom ut i 1993. Og vi har lagt til mange Kinks® og vitser som ikke har dukket opp i noen nyhetsbrev.  Du tenker kanskje at etter tre tidligere mengder børsemaker Kinks® bøker det bare ikke ville være noe ny venstre å si om gunsmithing. Mer...

050806101982 108000001
The 4th Volume In The Series; A Much-Needed Shop Tool For Anyone Who Works On Guns
Continuing the proud tradition of the first three books, the fourth member of the family adds more Kinks® to help you conquer problems in the shop, new ideas for tools and time-saving fixtures, plus lots of business and shop tips and, of course, all the jokes that have appeared in the Newsletter since Kinks® III came out back in 1993. And, we’ve added many Kinks® and jokes that haven’t appeared in any Newsletter.  You might think that after three previous volumes of Gunsmith Kinks® Books there just wouldn’t be anything new left to say about gunsmithing. But, you’d be seriously underestimating the ingeniuty of your fellow gunsmiths and tinkerers. Matter of fact, we think they’re more inventive than anyone else. New guns are introduced which need to be repaired; new games are invented which require different modifications to the guns used; and gun folks don’t hesitate to tell their fellow gunsmiths (even if they could be competitors), the incredibly unique Kinks® they use to help get the work done, and done right, in their own shops. We’ve collected 569 original how-to Kinks®, 332 illustrations, plus 64 pages of our latest instructions on a variety of processes - from Color Case Hardening to applying our Bake-On finishes and more, then added in “how-to” articles reprinted from Brownells BenchTalk newsletter and a whole chapter dedicated to advice on running your shop, and increasing profits. You’ll find 133 pages with 167 job-specific Kinks® for handguns, rifles, and shotguns; a method to keep tiny springs and parts from vaporizing into space, tricks to make your drill press more versatile, some sample dream shop layouts; and that’s just a very partial list. All this information creates a fantastic collection we absolutely couldn’t have put together without the help of our incredibly dedicated customers. One ’smith, or even a dozen in twelve shops, will never run into all the jobs or problems for which solutions are included in Gunsmith Kinks® IV. The sum total of know-how contained is truly mind-boggling. You get to tap into the job files of the world’s best gunsmiths and take advantage of the hours they spent figuring out how to fix the problem that’s sitting on your bench! If just one of the 569 Kinks® in this book saves you 1 or 2 hours of figuring out how-the-heck, or a business tip brings in one new customer, you’ve paid for your copy of Kinks® IV - everything else it helps you do is gravy!
BROWNELLS
483 483 1 NOK
Sale
108000001
Gunsmith Kinks® Volume IV 050806101982 Fortsetter den stolte tradisjonen av de første tre bøkene, legger det fjerde medlemmet av familien mer Kinks® som hjelper deg erobre problemer i butikken, nye ideer for verktøy og tidsbesparende inventar, pluss mange forretninger og butikk tips og, selvfølgelig, alle vitser som har dukket opp i nyhetsbrev siden Kinks® III kom ut i 1993. Og vi har lagt til mange Kinks® og vitser som ikke har dukket opp i noen nyhetsbrev. Du tenker kanskje at etter tre tidligere mengder børsemaker Kinks® bøker det bare ikke ville være noe ny venstre å si om gunsmithing. Men du vil bli seriøst underestimating ingeniuty av andre børsemakere og tinkerers. Saken om faktum, vi tror de er mer oppfinnsomme enn noen andre. Nye våpen er innført som må repareres; nye spill er oppfunnet som krever ulike endringer kanoner brukes; og pistol folk ikke nøl med å fortelle sin stipendiat børsemakere (selv om de kunne konkurrenter), de utrolig unik Kinks® de bruker til å få arbeidet gjort, og gjort riktig, i sine egne butikker. Vi har samlet inn 569 opprinnelige hvor Kinks®, 332 illustrasjoner, pluss 64 sider av vår siste instruksjoner om en rekke prosesser - fra farge saken herding gjelder våre Bake på ferdig og mer, deretter lagt i "how-to" artikler gjengitt fra Brownells BenchTalk nyhetsbrev og et helt kapittel viet til råd om kjører butikken din, og øke fortjenesten. Du finner 133 sider med 167 stillingsspesifikke Kinks® for håndvåpen, rifler og hagler; en metode for å holde små fjærer og deler fra vaporizing i rommet, triks for å gjøre din bore trykk mer allsidig, noen dream shop eksempelutforminger; og det er bare en veldig delvis liste. All denne informasjonen skaper en fantastisk samling absolutt ikke har vi satt sammen uten hjelp av kundenes utrolig dedikert. En ' smith eller enda et dusin i tolv butikker vil aldri gå inn alle jobbene eller problemer som løsninger er inkludert i børsemaker Kinks® IV. Summen av kunnskap som er virkelig tankeleser boggling. Får du utnytte jobb filene gunsmiths verdens beste og dra nytte av timene de anvendte å finne ut hvor å fastsette problemet som sitter på benken din! Hvis bare ett av de 569 Kinks® i denne boken sparer du 1 eller 2 timer å finne ut hvordan-the-pokker, eller et business tips bringer i en ny kunde, du har betalt for din kopi av Kinks® IV - alt den hjelper deg er saus!
289 NOK 203 kr 289,00 * kr 483,00

10+ på lager
Spesifikasjoner: Firearm: Universal Skill Level: Amateur Style: Gunsmithing

Attributes

Firearm: Universal Skill Level: Amateur Style: Gunsmithing

Elementdetaljer

Made in USA

The 4th Volume In The Series; A Much-Needed Shop Tool For Anyone Who Works On Guns
Continuing the proud tradition of the first three books, the fourth member of the family adds more Kinks® to help you conquer problems in the shop, new ideas for tools and time-saving fixtures, plus lots of business and shop tips and, of course, all the jokes that have appeared in the Newsletter since Kinks® III came out back in 1993. And, we’ve added many Kinks® and jokes that haven’t appeared in any Newsletter.  You might think that after three previous volumes of Gunsmith Kinks® Books there just wouldn’t be anything new left to say about gunsmithing. But, you’d be seriously underestimating the ingeniuty of your fellow gunsmiths and tinkerers. Matter of fact, we think they’re more inventive than anyone else. New guns are introduced which need to be repaired; new games are invented which require different modifications to the guns used; and gun folks don’t hesitate to tell their fellow gunsmiths (even if they could be competitors), the incredibly unique Kinks® they use to help get the work done, and done right, in their own shops. We’ve collected 569 original how-to Kinks®, 332 illustrations, plus 64 pages of our latest instructions on a variety of processes - from Color Case Hardening to applying our Bake-On finishes and more, then added in “how-to” articles reprinted from Brownells BenchTalk newsletter and a whole chapter dedicated to advice on running your shop, and increasing profits. You’ll find 133 pages with 167 job-specific Kinks® for handguns, rifles, and shotguns; a method to keep tiny springs and parts from vaporizing into space, tricks to make your drill press more versatile, some sample dream shop layouts; and that’s just a very partial list. All this information creates a fantastic collection we absolutely couldn’t have put together without the help of our incredibly dedicated customers. One ’smith, or even a dozen in twelve shops, will never run into all the jobs or problems for which solutions are included in Gunsmith Kinks® IV. The sum total of know-how contained is truly mind-boggling. You get to tap into the job files of the world’s best gunsmiths and take advantage of the hours they spent figuring out how to fix the problem that’s sitting on your bench! If just one of the 569 Kinks® in this book saves you 1 or 2 hours of figuring out how-the-heck, or a business tip brings in one new customer, you’ve paid for your copy of Kinks® IV - everything else it helps you do is gravy!
10+ på lager
kr 68,00 *
Veil. pris kr 114,00