Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, vĂĽpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvĂĽpen Norge
050806102606 108001002
A "Third Hand" For Gunsmiths & Hobbyists ... A Wealth of Information Available Nowhere Else
You're going to love this 2nd book in the Gunsmith KinksÂŽ Series! We think it may even be better than Gunsmith KinksÂŽ (which is fantastic!) because it includes so many more KinksÂŽ, so many more "hands-on" cures to shop problems and so many more useful and time-saving jigs, fixtures and drawings. Follows the unprecedented format of Gunsmith KinksÂŽ, bringing together in one book all the KinksÂŽ, shop suggestions, jokes, cartoons and cures to problems that appeared in the Newsletter and all our catalogs, just as they originally appeared during the 14-year span between the first book, Gunsmith KinksÂŽ, and the second book. Plus hundreds of previously unpublished KinksÂŽ that never made the Newsletter due to lack of space. Every one is shop developed - shop proven - written by the men who do the work - and written in the language of the gunsmith. It's amazing just how clever and creative our gunsmithing fraternity really is. Some of the cures are so ingenious you want to bang your head against the wall for not thinking of them yourself! But, with the help of KinksÂŽ II, you have immediate access to solutions that have been figured out in operating gun shops by the gunsmiths doing the work - it's like having your own friendly, confidential adviser sitting right beside you willing to answer any question you might ask - giving workable cures for your problems, because he has already done them himself. Stuff you just won't find anywhere else - like a complete-as-possible interchangeability list of guns from the manufacturers who made "Private Label" guns; a list of modern formulae for all the old chemicals and solutions (like "sweet spirits of nitre" and more); hundreds of quick cures for really impossible repairs; tips on stocking, bluing/plating, drilling, tapping, hunting, reloading; plus loads of info on specific guns, listed and indexed by gun name. A veritable treasure chest to delight and please the gunsmith or hobbyist. 252 detailed photographs and drawings - 504 pages - with 719 separate subject headings. Deluxe, heavy-duty, hardcover, sewn binding. 2400 entry index, cross-indexed with the original Gunsmith KinksÂŽ. Plus, all the jokes the "Newsletter" has become famous for!

Quantity prices available. Please call or write.

499 499 1 NOK
Produktnr.: 108001002
BROWNELLS GUNSMITH KINKSÂŽ VOLUME II
Produsentnr.: NONE 050806102606 Du kommer til ü elske denne andre boken i Gunsmith KinksŽ-serien! Vi tror den kan vÌre enda bedre enn Gunsmith KinksŽ (som er fantastisk!) fordi den inneholder sü mange flere KinksŽ, sü mange flere "hands-on" løsninger pü verkstedproblemer og sü mange flere nyttige og tidsbesparende jigger, innretninger og tegninger. Følger det enestüende formatet til Gunsmith KinksŽ, som samler alle KinksŽ, verkstedforslag, vitser, tegneserier og løsninger pü problemer som dukket opp i nyhetsbrevet og alle vüre kataloger, akkurat slik de opprinnelig ble presentert i løpet av de 14 ürene mellom den første boken, Gunsmith KinksŽ, og den andre boken. Pluss hundrevis av tidligere upubliserte KinksŽ som aldri kom med i nyhetsbrevet pü grunn av plassmangel. Hver eneste er utviklet i verksted - bevist i verksted - skrevet av mennene som gjør jobben - og skrevet pü vüpensmedens sprük. Det er utrolig hvor smarte og kreative vüre vüpensmedkolleger virkelig er. Noen av løsningene er sü geniale at du vil slü hodet ditt mot veggen for ikke ü ha tenkt pü dem selv! Men, med hjelp av KinksŽ II har du umiddelbar tilgang til løsninger som har blitt funnet ut i driftige vüpensmedverksteder av vüpensmedene som gjør jobben - det er som ü ha din egen vennlige, fortrolige rüdgiver sittende rett ved siden av deg som er villig til ü svare pü ethvert spørsmül du mütte ha - og gir arbeidbare løsninger pü dine problemer, fordi han allerede har gjort dem selv. Ting du rett og slett ikke vil finne noe annet sted - som en sü komplett-som-mulig utskiftbarhetsliste over vüpen fra produsentene som lagde "Private Label" vüpen; en liste over moderne formler for alle de gamle kjemikaliene og løsningene (som "sweet spirits of nitre" og mer); hundrevis av raske løsninger for virkelig umulige reparasjoner; tips om aksjearbeid, bluing/plating, boring, tapping, jakt, omlading; pluss masse info om spesifikke vüpen, listet og indeksert etter vüpennavn. En veritabel skattekiste til glede og nytelse for vüpensmeden eller hobbyisten. 252 detaljerte fotografier og tegninger - 504 sider - med 719 separate emneoverskrifter. Deluxe, solid, innbundet med sydd binding. 2400 oppføringer i indeksen, kryssindeksert med den opprinnelige Gunsmith KinksŽ. Pluss, alle vitsene som "Nyhetsbrevet" har blitt berømt for!
499 NOK 978 kr 499,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. pĂĽ lager i USA
Spesifikasjoner: Firearm: Universal Skill Level: Amateur Style: Gunsmithing

Top takeaways

  1. Gunsmith KinksŽ Volume II tilbyr mange flere "hands-on" løsninger pü verkstedproblemer og tidsbesparende jigger enn den første boken.
  2. Inneholder en omfattende utskiftbarhetsliste over vĂĽpen og moderne formler for gamle kjemikalier.
  3. Boken har 252 detaljerte fotografier og tegninger, 504 sider med 719 separate emneoverskrifter, og er solid innbundet med sydd binding.

Attributes

Firearm: Universal Skill Level: Amateur Style: Gunsmithing Leveringsvekt: 0,839kg Frakthøyde: 36mm Fraktbredde: 150mm Fraktlengde: 224mm

Elementdetaljer

Made in USA
📚 Elsket av våpensmeder, GUNSMITH KINKS® VOLUME II tilbyr flere Kinks®, løsninger og tips enn noen gang før. Perfekt for amatører og proffer! Lær mer nå! 🔧

A "Third Hand" For Gunsmiths & Hobbyists ... A Wealth of Information Available Nowhere Else
You're going to love this 2nd book in the Gunsmith KinksÂŽ Series! We think it may even be better than Gunsmith KinksÂŽ (which is fantastic!) because it includes so many more KinksÂŽ, so many more "hands-on" cures to shop problems and so many more useful and time-saving jigs, fixtures and drawings. Follows the unprecedented format of Gunsmith KinksÂŽ, bringing together in one book all the KinksÂŽ, shop suggestions, jokes, cartoons and cures to problems that appeared in the Newsletter and all our catalogs, just as they originally appeared during the 14-year span between the first book, Gunsmith KinksÂŽ, and the second book. Plus hundreds of previously unpublished KinksÂŽ that never made the Newsletter due to lack of space. Every one is shop developed - shop proven - written by the men who do the work - and written in the language of the gunsmith. It's amazing just how clever and creative our gunsmithing fraternity really is. Some of the cures are so ingenious you want to bang your head against the wall for not thinking of them yourself! But, with the help of KinksÂŽ II, you have immediate access to solutions that have been figured out in operating gun shops by the gunsmiths doing the work - it's like having your own friendly, confidential adviser sitting right beside you willing to answer any question you might ask - giving workable cures for your problems, because he has already done them himself. Stuff you just won't find anywhere else - like a complete-as-possible interchangeability list of guns from the manufacturers who made "Private Label" guns; a list of modern formulae for all the old chemicals and solutions (like "sweet spirits of nitre" and more); hundreds of quick cures for really impossible repairs; tips on stocking, bluing/plating, drilling, tapping, hunting, reloading; plus loads of info on specific guns, listed and indexed by gun name. A veritable treasure chest to delight and please the gunsmith or hobbyist. 252 detailed photographs and drawings - 504 pages - with 719 separate subject headings. Deluxe, heavy-duty, hardcover, sewn binding. 2400 entry index, cross-indexed with the original Gunsmith KinksÂŽ. Plus, all the jokes the "Newsletter" has become famous for!

Quantity prices available. Please call or write.

PĂĽ lager
kr 599,00 * kr 139,00 - kr 599,00*
0
Kommer til lager
kr 399,00 *
4,7
PĂĽ lager
kr 1 649,00 * kr 1 649,00 - kr 1 899,00*
5
Kommer til lager
kr 439,00 *
0
Nyhetsbrev