Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge
080451012
Crisp, Hollow-Ground Radius Gives Much More Strength, True, Precision-Ground, Hollow-Ground Blades, Excellent Fit,Superb Control, Sizes to Fit Nearly Every Gunscrew - The New Standard By Which To Judge All Others
  THE PERFECT TIP & BLADE We started with the tip of the blade, the part that has to fit the gun screw properly, and the most important part of a gunsmith's screwdriver. The blade tips are then custom, precision-ground in a crisply radiused, hollow-ground shape to give maximum strength. And, the ideal parallel section is ground at the tip to fit the screw slot properly through the full width and depth of the slot. (This is what keeps you from buggering screws - a blade tip that evenly distributes the turning torque applied at the handle to the full width and depth of the screw slot.) We made the blades short (you're only 2½" from the workpiece) to give you maximum control, eliminate wobble and tilt. Yet, they are long enough to give you a good view of the work you are doing. Tolerances are kept extremely tight for the entire blade, and the entire blade/shank is hardened to Rc 58-60 for proper, maximum strength and toughness in a screwdriver. THE SHANK DESIGN The long parallel shank maintains the same diameter as the width of the blade. This allows repeated regrindings and reshapings while still maintaining the original blade width. In addition, it allows the screwdriver to go into holes or recesses that are only screw-slot wide. The hex section allows you to use either an open-end wrench or one of the Midget Ratchets for more turning power on the heavier blades. Finally, we put a size-sequence number - from 1 (smallest) to 20 (largest) on the hex section of each individual screwdriver so you can pick the size you want quickly. HANDLE CUSTOM-DESIGNED FOR YOU The handles are custom-made to our specifications to fit your hand well. They aren't too bulky, yet give a mighty good grip when large, tight screws have to be broken loose, and "fingertip" control when dealing with tiny, delicate screws. We use the same handle on all 20 screwdrivers to keep the same hand-fit and feel throughout the set.

SPECS: 2½" (6.3cm) long shanks. 3¾" (9.5cm) long x 1"(2.5cm) dia. handle. Each screwdriver packed in individual plastic tube.

289 339 20 NOK
Produktnr.: 080451012
BROWNELLS #12 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .27 SHANK .045 BLADE THICKNESS
Produsentnr.: 12SCREWDRIVER DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 2 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
2 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .045

Attributes

Blade tykkelse: .045 Leveringsvekt: 0,113kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USAProduktnr.: 080451002
BROWNELLS #2 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .120 SHANK .040 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
299 NOK 5 kr 299,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
5 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner:

Attributes

Leveringsvekt: 0,045kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451004
BROWNELLS #4 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .150 SHANK .040 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 3 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
3 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .040

Attributes

Blade tykkelse: .040 Leveringsvekt: 0,091kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 160mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451005
BROWNELLS #5 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .180 SHANK .030 BLADE THICKNESS
Produsentnr.: 5SCREWDRIVER 5SCREWDRIVER DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 1 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
1 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .030

Attributes

Blade tykkelse: .030 Leveringsvekt: 0,091kg Frakthøyde: 28mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451006
BROWNELLS #6 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .180 SHANK .040 BLADE THICKNESS
Produsentnr.: 6SCREWDRIVER 6SCREWDRIVER DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 2 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
2 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .040

Attributes

Blade tykkelse: .040 Leveringsvekt: 0,068kg Frakthøyde: 23mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 157mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451007
BROWNELLS #7 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .210 SHANK .030 BLADE THICKNESS
Produsentnr.: 7SCREWDRIVER 7SCREWDRIVER DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 1 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
1 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .030

Attributes

Blade tykkelse: .030 Leveringsvekt: 0,068kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451008
BROWNELLS #8 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .210 SHANK .040 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 3 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
3 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .040

Attributes

Blade tykkelse: .040 Leveringsvekt: 0,068kg Frakthøyde: 23mm Fraktbredde: 23mm Fraktlengde: 160mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451010
BROWNELLS #10 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .240 SHANK .04 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 3 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
3 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .040

Attributes

Blade tykkelse: .040 Leveringsvekt: 0,091kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 160mm

Elementdetaljer

Made in USA


Produktnr.: 080451013
BROWNELLS #13 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .30 SHANK .035 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 1 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
1 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .035

Attributes

Blade tykkelse: .035 Leveringsvekt: 0,091kg Frakthøyde: 23mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451014
BROWNELLS #14 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .30 SHANK .045 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 3 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
3 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .045

Attributes

Blade tykkelse: .045 Leveringsvekt: 0,113kg Frakthøyde: 28mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 160mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451015
BROWNELLS #15 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .30 SHANK .055 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
299 NOK 1 kr 299,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
1 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .055

Attributes

Blade tykkelse: .055 Leveringsvekt: 0,136kg Frakthøyde: 33mm Fraktbredde: 36mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451016
BROWNELLS #16 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .34 SHANK .040 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 1 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
1 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .040

Attributes

Blade tykkelse: .040 Leveringsvekt: 0,113kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451017
BROWNELLS #17 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .34 SHANK .050 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 2 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
2 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner:

Attributes

Leveringsvekt: 0,113kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 168mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451018
BROWNELLS #18 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .36 SHANK .040 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 2 kr 289,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
2 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .040

Attributes

Blade tykkelse: .040 Leveringsvekt: 0,113kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 28mm Fraktlengde: 165mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451019
BROWNELLS #19 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .36 SHANK .050 BLADE THICKNESS
Produsentnr.: 19SCREWDRIVER DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
299 NOK 2 kr 299,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
2 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .050

Attributes

Blade tykkelse: .050 Leveringsvekt: 0,136kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 20mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451020
BROWNELLS #20 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .36 SHANK .060 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
299 NOK 18 kr 299,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .060

Attributes

Blade tykkelse: .060 Leveringsvekt: 0,113kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 33mm Fraktlengde: 168mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451001
BROWNELLS #1 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .120 SHANK .030 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
319 NOK 0 kr 319,00 *
Restordre. Sendes når kommer til lager. Leveringstid ca 4-12 uker fra USA lager.
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .030

Attributes

Blade tykkelse: .030 Leveringsvekt: 0,091kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451003
BROWNELLS #3 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .150 SHANK .030 BLADE THICKNESS DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
339 NOK 0 kr 339,00 *
Restordre. Sendes når kommer til lager. Leveringstid ca 4-12 uker fra USA lager.
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .030

Attributes

Blade tykkelse: .030 Leveringsvekt: 0,091kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 23mm Fraktlengde: 168mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451009
BROWNELLS #9 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .240 SHANK .030 BLADE THICKNESS
Produsentnr.: 9SCREWDRIVER 9SCREWDRIVER DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 0 kr 289,00 *
Restordre. Sendes når kommer til lager. Leveringstid ca 4-12 uker fra USA lager.
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .030

Attributes

Blade tykkelse: .030 Leveringsvekt: 0,091kg Frakthøyde: 30mm Fraktbredde: 28mm Fraktlengde: 163mm

Elementdetaljer

Made in USA

Produktnr.: 080451011
BROWNELLS #11 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .27 SHANK .035 BLADE THICKNESS
Produsentnr.: 11SCREWDRIVER DET PERFEKTE TIPSET OG BLADET Vi startet med spissen av bladet, delen som må passe skruen på våpenet ordentlig, og den viktigste delen av en børsemakers skrutrekker. Bladspissene er deretter skreddersydd og presisjonsslipt i en skarpt radiert, hulslipet form for å gi maksimal styrke. Og, den ideelle parallellseksjonen er slipt ved spissen for å passe skruesporet ordentlig gjennom hele bredden og dybden av sporet. (Dette er det som hindrer deg i å ødelegge skruer - en bladspiss som jevnt fordeler dreiemomentet som påføres ved håndtaket til hele bredden og dybden av skruesporet.) Vi laget bladene korte (du er bare 2½" fra arbeidsstykket) for å gi deg maksimal kontroll, eliminere vingling og helling. Likevel er de lange nok til å gi deg en god oversikt over arbeidet du gjør. Toleransene holdes ekstremt stramme for hele bladet, og hele blad/skaftet er herdet til Rc 58-60 for riktig, maksimal styrke og seighet i en skrutrekker. SKAFTDESIGNET Det lange parallelle skaftet opprettholder samme diameter som bladets bredde. Dette tillater gjentatte omslipninger og omforming mens man fortsatt opprettholder den opprinnelige bladbredden. I tillegg tillater det skrutrekkeren å gå inn i hull eller fordypninger som bare er skruespor brede. Den heksagonale seksjonen lar deg bruke enten en åpen ende-nøkkel eller en av de små rasjettene for mer dreiekraft på de tyngre bladene. Til slutt satte vi et sekvensnummer for størrelse - fra 1 (minst) til 20 (størst) på den heksagonale seksjonen av hver enkelt skrutrekker slik at du raskt kan plukke ut den størrelsen du ønsker. HÅNDTAKET TILPASSET FOR DEG Håndtakene er skreddersydd etter våre spesifikasjoner for å passe hånden din godt. De er ikke for klumpete, men gir et veldig godt grep når store, stramme skruer må løsnes, og "fingertupp" kontroll når man håndterer små, delikate skruer. Vi bruker det samme håndtaket på alle 20 skrutrekkerne for å beholde det samme håndpasset og følelsen gjennom hele settet.
289 NOK 0 kr 289,00 *
Restordre. Sendes når kommer til lager. Leveringstid ca 4-12 uker fra USA lager.
Spesifikasjoner: Blade Thickness: .035

Attributes

Blade tykkelse: .035 Leveringsvekt: 0,113kg Frakthøyde: 28mm Fraktbredde: 30mm Fraktlengde: 157mm

Elementdetaljer

Made in USA

Crisp, Hollow-Ground Radius Gives Much More Strength, True, Precision-Ground, Hollow-Ground Blades, Excellent Fit,Superb Control, Sizes to Fit Nearly Every Gunscrew - The New Standard By Which To Judge All Others
  THE PERFECT TIP & BLADE We started with the tip of the blade, the part that has to fit the gun screw properly, and the most important part of a gunsmith's screwdriver. The blade tips are then custom, precision-ground in a crisply radiused, hollow-ground shape to give maximum strength. And, the ideal parallel section is ground at the tip to fit the screw slot properly through the full width and depth of the slot. (This is what keeps you from buggering screws - a blade tip that evenly distributes the turning torque applied at the handle to the full width and depth of the screw slot.) We made the blades short (you're only 2½" from the workpiece) to give you maximum control, eliminate wobble and tilt. Yet, they are long enough to give you a good view of the work you are doing. Tolerances are kept extremely tight for the entire blade, and the entire blade/shank is hardened to Rc 58-60 for proper, maximum strength and toughness in a screwdriver. THE SHANK DESIGN The long parallel shank maintains the same diameter as the width of the blade. This allows repeated regrindings and reshapings while still maintaining the original blade width. In addition, it allows the screwdriver to go into holes or recesses that are only screw-slot wide. The hex section allows you to use either an open-end wrench or one of the Midget Ratchets for more turning power on the heavier blades. Finally, we put a size-sequence number - from 1 (smallest) to 20 (largest) on the hex section of each individual screwdriver so you can pick the size you want quickly. HANDLE CUSTOM-DESIGNED FOR YOU The handles are custom-made to our specifications to fit your hand well. They aren't too bulky, yet give a mighty good grip when large, tight screws have to be broken loose, and "fingertip" control when dealing with tiny, delicate screws. We use the same handle on all 20 screwdrivers to keep the same hand-fit and feel throughout the set.

SPECS: 2½" (6.3cm) long shanks. 3¾" (9.5cm) long x 1"(2.5cm) dia. handle. Each screwdriver packed in individual plastic tube.

Nyhetsbrev