Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

EGW
SIG SAUER P220-229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

841370112920 296000665
This mount does not work on any optics ready Sigs. EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64'' allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount does not fit: Sig 1911s Any Optics Ready Sigs i.e. P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry etc. P210 Target P365 (The dovetail cut is too deep to work with our mount) FN 509 Tactical
999 999 1 NOK
Produktnr.: 296000665
EGW SIG SAUER P220-229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT
Produsentnr.: 49318 841370112920 Dette festet fungerer ikke på noen optikk-klare Sig-er. EGW rødpunktsikter er ment for å installeres fra venstre mot høyre (med løpet pekende fremover). Skinnen har en progressiv tapering for enklere installasjon. Fjern ganske enkelt baksiktet på pistolen din og erstatt det med EGW-festet for å montere ditt Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rødpunktsikte. Du kan når som helst ta av festet og erstatte baksiktet. Monteringsutstyr inkludert. Installasjonsinstruksjoner Fjern baksiktet* Installer EGW Siktefestet i skinnen Stram sett-skruen (om aktuelt) Plasser rødpunktsiktet på EGW Siktefestet (ved å legge en liten papirbit mellom rødpunktsiktet og siktefestet vil det bli lettere å fjerne, og vil holde Loctite borte fra rødpunktsiktet.) Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene Trekk til monteringsskruene med 15in/lbs 2 knappehode skrueskaller - Levert for Vortex Viper og Venom sikter 2 flat hode skrueskaller - Levert for Burris FastFire og Docter sikter Skruene som følger med dette festet krever en 5/64'' unbrakonøkkel for installasjon. Modifisering av våpenet ditt kan gjøre produsentens garanti ugyldig. Dette produktet bør installeres og kontrolleres av en kvalifisert børsemaker. Det uttrykkes ingen ansvar for skade eller skade som kan oppstå som følge av feil installasjon eller bruk av dette produktet. Dette festet passer ikke: Sig 1911s Noen Optikk-klare Sig-er, f.eks. P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry osv. P210 Target P365 (Skjæret er for dypt til å fungere med vårt feste) FN 509 Tactical
999 NOK 4 kr 999,00 *
Leveringstid ca. 2-4 dager.
1 stk. i det lokale lageret
4 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Farge: Black Make: Sig Sauer, FN, Bersa Material: Aluminum Modell: P226, P229, P238, P220, P938, P320, P225, P228, P224, P245, P227, P239, SP2022, 509, P210A, Thunder UC, Thunder HC, M11-A1, MK25 Number of Bases: 1-Piece Style: Tactical

Attributes

Farge: Black Make: FN,Sig Sauer,Bersa Material: Aluminum Modell: P210A,P220,Thunder HC,P226,P227,P938,M11-A1,SP2022,P225,P239,Thunder UC,P229,P320,P224,509,P245,MK25,P228,P238 Number of Bases: 1-Piece Style: Tactical Leveringsvekt: 0,045kg Frakthøyde: 25mm Fraktbredde: 76mm Fraktlengde: 140mm

Elementdetaljer

Made in USAThis mount does not work on any optics ready Sigs. EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64'' allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount does not fit: Sig 1911s Any Optics Ready Sigs i.e. P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry etc. P210 Target P365 (The dovetail cut is too deep to work with our mount) FN 509 Tactical
Nyhetsbrev