Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

fraktprisen_topp_970_50

SHILEN CONTOUR #4 BARREL...BY SHILEN


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): 338, 10 vri, Mer...

787933104
Contour #4 in Chrome Moly or Stainless Steel
All the loving care of the best stockmaker and the meticulous attention to detail of the master machinist will not make a gun shoot any straighter than the accuracy capability of the barrel used. And, it is the insides of a barrel, that very small and vital area of lands and grooves over which the gunsmith has no control, that can determine whether the finished work of art is for shooting - or “just for looks”. Craftsmanship . . . not price . . . determines the quality of a barrel. But, by the same token, the customer willing to spend the money for a custom gun is shortsighted indeed, if he starts economizing and orders “just any old barrel so long as it’s cheap”. Furthermore, he is jeopardizing your reputation as a gun builder by making such a request. We, as your supplier, are laying our reputation (and yours, too!) on the line by offering you barrel blanks. They have got to be good or we are in trouble! Big trouble!! We must never sell you anything but that which will enlarge your stature with your trade. And, we feel that the Brownell Barrel, made for us by Ed Shilen, will do just that! Shilen barrels, either chrome moly or Stainless, are rifled with six lands and grooves by the “Cold Forming” process using carbide dies made in Shilen’s own plant under the most rigid controls. This rifling method achieves extremely close inside uniformity from breech to muzzle. Finished barrels are air-gauge inspected (air-gauged sensitivity is .00005" - five-one-hundred-thousandths!) and 6X borescope in- spected. All barrels, .22 through .30 caliber have groove tolerances within .0005" and uniformity within .0003" No straightening is done, and all barrels are completely stress-relieved. All stainless steel barrels are hand lapped at the factory. Only those barrels passing all spec tests are offered to the trade. Any barrel even slightly “suspect” is started through the production process again and bored to a large caliber. In no other way can quality and reputation be maintained. Slightly more expensive to produce - but vastly greater in quality and ultimate performance.

Click here to view contour specifications.

SPECS: 4140 chrome-moly or 416 Stainless Steel. METRIC: 1 " (2.5cm), 1 lb. (.45kg).

Special Orders: If no Stock # is shown in the chart, that barrel must be ordered on a Special Order basis. Special Orders require Full Payment in Advance and are non-cancelable and non-refundable. Allow 8-10 weeks for delivery. Not shipped prepaid.

3564 6099 24 NOK
787933104
338 Caliber 1/10 Twist #4 Stainless Barrel Blank
Produsentnr.: 338104SS 338, 10 vri, SS
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 338 Caliber (.338) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

338, 10 vri, SS

Attributes

Caliber: 338 Caliber (.338) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA
787224144
22 Caliber 1/14 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 22144CM Alle elsker av de beste stockmaker og grundige detaljer i master maskinist vil ikke gjøre en pistol skyte alle rettere enn nøyaktighet evnen til fat brukes. Og det er innsiden av en tønne, det veldig liten og viktige området og riller som børsemaker har ingen kontroll, som kan avgjøre om ferdig kunstverk er for skyting - eller "bare for ser". Håndverk... ikke pris... bestemmer kvaliteten på et fat. Men av samme token, kunden villig til å bruke pengene på en tilpasset våpenet er kortsiktig faktisk, hvis han starter økonomisering og bestillinger "bare noen gamle fat så lenge det er billig". Videre er han jeopardizing ditt rykte som en pistol byggmester å slik forespørsel. Vi, som leverandøren, legger vårt omdømme (og dine, også!) på linjen ved å tilby deg fat tomme. De har fått til å være god eller vi er i trøbbel! Store problemer! Vi må aldri selge deg noe, men det vil forstørre din vekst med handel. Og vi føler at Brownell fat, laget for oss av Ed Shilen, vil gjøre nettopp det! Shilen fat, krom moly eller rustfritt, er rifled med seks land og spor av "Kald danne" prosessen med karbid dør laget i Shilen eget anlegg under strengeste kontrollene. Denne zappe metoden gir svært nær inne ensartethet fra breech til snuten. Ferdig fat er luft-gauge inspisert (air-gauged følsomhet er. 00005"- fem hundre tusendeler!) og 6 X borescope i-spected. Alle fat,.22 gjennom 30 kaliber har groove toleranser innen. 0005" og ensartethet innen. 0003" ingen rette er gjort, og alle fat er helt stress-lettet. Alle rustfritt stål fat er hånd slikket på fabrikken. Bare de fat bestått alle spec tester tilbys handelen. Noen fat enda litt "tror" er startet gjennom produksjonsprosessen igjen og kjedelig å en stor kaliber. På noen annen måte kan kvalitet og ry vedlikeholdes. Litt dyrere å produsere - men langt høyere kvalitet og optimal ytelse.
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Attributes

Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14

Elementdetaljer

Made in USA


787243104
6mm 1/10 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 6MM104CM 6mm, 10 vri, CM
3564 NOK 1 kr 3 564,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 243/6 mm (.243) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

6mm, 10 vri, CM

Attributes

Caliber: 243/6 mm (.243) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA


787257104
25 Caliber 1/10 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 257104CM .257, 10 vri, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 25 Caliber (.257) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

.257, 10 vri, CM

Attributes

Caliber: 25 Caliber (.257) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA


787264094
6.5mm 1/9 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 65MM94CM 6.5 mm, 9 Twist, CM
3564 NOK 1 kr 3 564,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 264/6.5 mm (.264) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

6.5 mm, 9 Twist, CM

Attributes

Caliber: 264/6.5 mm (.264) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9

Elementdetaljer

Made in USA


787270104
270 Caliber 1/10 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 270104CM .270, 10 vri, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 270/6.8 mm (.277) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

.270, 10 vri, CM

Attributes

Caliber: 270/6.8 mm (.277) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA


787284094
7mm 1/9 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 7MM94CM 7mm, 9 Twist, CM
3564 NOK 1 kr 3 564,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 284/7 mm (.284) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

7mm, 9 Twist, CM

Attributes

Caliber: 284/7 mm (.284) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9

Elementdetaljer

Made in USA


787308104
30 Caliber 1/10 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 30104CM 30, 10 vri, CM
3564 NOK 2 kr 3 564,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 30 Caliber (.308) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

30, 10 vri, CM

Attributes

Caliber: 30 Caliber (.308) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA


787308124
30 Caliber 1/12 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 30124CM 30, 12 vri, CM
3564 NOK 1 kr 3 564,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 30 Caliber (.308) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-12

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

30, 12 vri, CM

Attributes

Caliber: 30 Caliber (.308) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-12

Elementdetaljer

Made in USA


787338104
338 Caliber 1/10 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 338104CM 338, 10 vri, CM
3564 NOK 1 kr 3 564,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 338 Caliber (.338) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

338, 10 vri, CM

Attributes

Caliber: 338 Caliber (.338) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA


787358124
35 Caliber 1/14 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 358144CM .358, 14 vri, CM
3564 NOK 0 kr 3 564,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 35 Caliber (.358) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

.358, 14 vri, CM

Attributes

Caliber: 35 Caliber (.358) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14

Elementdetaljer

Made in USA


787375124
375 Caliber 1/12 Twist #4 Chrome Moly Barrel Blank
Produsentnr.: 375124CM .375, 12 vri, CM
3564 NOK 1 kr 3 564,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 375 Caliber (.375) Cartridge: - Contour: #4 Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-12

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

.375, 12 vri, CM

Attributes

Caliber: 375 Caliber (.375) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Chrome Moly Steel Style: Match-Grade Twist: 1-12

Elementdetaljer

Made in USA


787922144
22 Caliber 1/14 Twist #4 Stainless Barrel Blank
Produsentnr.: 224144SS Alle elsker av de beste stockmaker og grundige detaljer i master maskinist vil ikke gjøre en pistol skyte alle rettere enn nøyaktighet evnen til fat brukes. Og det er innsiden av en tønne, det veldig liten og viktige området og riller som børsemaker har ingen kontroll, som kan avgjøre om ferdig kunstverk er for skyting - eller "bare for ser". Håndverk... ikke pris... bestemmer kvaliteten på et fat. Men av samme token, kunden villig til å bruke pengene på en tilpasset våpenet er kortsiktig faktisk, hvis han starter økonomisering og bestillinger "bare noen gamle fat så lenge det er billig". Videre er han jeopardizing ditt rykte som en pistol byggmester å slik forespørsel. Vi, som leverandøren, legger vårt omdømme (og dine, også!) på linjen ved å tilby deg fat tomme. De har fått til å være god eller vi er i trøbbel! Store problemer! Vi må aldri selge deg noe, men det vil forstørre din vekst med handel. Og vi føler at Brownell fat, laget for oss av Ed Shilen, vil gjøre nettopp det! Shilen fat, krom moly eller rustfritt, er rifled med seks land og spor av "Kald danne" prosessen med karbid dør laget i Shilen eget anlegg under strengeste kontrollene. Denne zappe metoden gir svært nær inne ensartethet fra breech til snuten. Ferdig fat er luft-gauge inspisert (air-gauged følsomhet er. 00005"- fem hundre tusendeler!) og 6 X borescope i-spected. Alle fat,.22 gjennom 30 kaliber har groove toleranser innen. 0005" og ensartethet innen. 0003" ingen rette er gjort, og alle fat er helt stress-lettet. Alle rustfritt stål fat er hånd slikket på fabrikken. Bare de fat bestått alle spec tester tilbys handelen. Noen fat enda litt "tror" er startet gjennom produksjonsprosessen igjen og kjedelig å en stor kaliber. På noen annen måte kan kvalitet og ry vedlikeholdes. Litt dyrere å produsere - men langt høyere kvalitet og optimal ytelse.
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Attributes

Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14

Elementdetaljer

Made in USA


787924104
6mm 1/10 Twist #4 Stainless Barrel Blank
Produsentnr.: 6MM104SS 6mm, 10 vri, SS
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 243/6 mm (.243) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

6mm, 10 vri, SS

Attributes

Caliber: 243/6 mm (.243) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA


787925104
25 Caliber 1/10 Twist #4 Stainless Barrel Blank
Produsentnr.: 257104SS .257, 10 vri, SS
5198 NOK 1 kr 5 198,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 25 Caliber (.257) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

.257, 10 vri, SS

Attributes

Caliber: 25 Caliber (.257) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA


787927104
270 Caliber 1/10 Twist #4 Stainless Barrel Blank
Produsentnr.: 270104SS .270, 10 vri, SS
5198 NOK 2 kr 5 198,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 270/6.8 mm (.277) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

.270, 10 vri, SS

Attributes

Caliber: 270/6.8 mm (.277) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA


787928094
7mm 1/9 Twist #4 Stainless Barrel Blank
Produsentnr.: 7MM94SS 7mm, 9 Twist, SS
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 284/7 mm (.284) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

7mm, 9 Twist, SS

Attributes

Caliber: 284/7 mm (.284) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-9

Elementdetaljer

Made in USA


787930104
30 Caliber 1/10 Twist #4 Stainless Barrel Blank
Produsentnr.: 30104SS 30, 10 vri, SS
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 30 Caliber (.308) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

30, 10 vri, SS

Attributes

Caliber: 30 Caliber (.308) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-10

Elementdetaljer

Made in USA787935104
35 Caliber 1/14 Twist #4 Stainless Barrel Blank
Produsentnr.: 358144SS .358, 14 vri, SS
5199 NOK 1 kr 5 199,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 35 Caliber (.358) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

.358, 14 vri, SS

Attributes

Caliber: 35 Caliber (.358) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-14

Elementdetaljer

Made in USA


787937124
375 Caliber 1/12 Twist #4 Stainless Barrel Blank
Produsentnr.: 375124SS .375, 12 vri, SS
5198 NOK 0 kr 5 198,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 375 Caliber (.375) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-12

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

.375, 12 vri, SS

Attributes

Caliber: 375 Caliber (.375) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Style: Match-Grade Twist: 1-12

Elementdetaljer

Made in USA


000002673
257X9 Alle elsker av de beste stockmaker og grundige detaljer i master maskinist vil ikke gjøre en pistol skyte alle rettere enn nøyaktighet evnen til fat brukes. Og det er innsiden av en tønne, det veldig liten og viktige området og riller som børsemaker har ingen kontroll, som kan avgjøre om ferdig kunstverk er for skyting - eller "bare for ser". Håndverk... ikke pris... bestemmer kvaliteten på et fat. Men av samme token, kunden villig til å bruke pengene på en tilpasset våpenet er kortsiktig faktisk, hvis han starter økonomisering og bestillinger "bare noen gamle fat så lenge det er billig". Videre er han jeopardizing ditt rykte som en pistol byggmester å slik forespørsel. Vi, som leverandøren, legger vårt omdømme (og dine, også!) på linjen ved å tilby deg fat tomme. De har fått til å være god eller vi er i trøbbel! Store problemer! Vi må aldri selge deg noe, men det vil forstørre din vekst med handel. Og vi føler at Brownell fat, laget for oss av Ed Shilen, vil gjøre nettopp det! Shilen fat, krom moly eller rustfritt, er rifled med seks land og spor av "Kald danne" prosessen med karbid dør laget i Shilen eget anlegg under strengeste kontrollene. Denne zappe metoden gir svært nær inne ensartethet fra breech til snuten. Ferdig fat er luft-gauge inspisert (air-gauged følsomhet er. 00005"- fem hundre tusendeler!) og 6 X borescope i-spected. Alle fat,.22 gjennom 30 kaliber har groove toleranser innen. 0005" og ensartethet innen. 0003" ingen rette er gjort, og alle fat er helt stress-lettet. Alle rustfritt stål fat er hånd slikket på fabrikken. Bare de fat bestått alle spec tester tilbys handelen. Noen fat enda litt "tror" er startet gjennom produksjonsprosessen igjen og kjedelig å en stor kaliber. På noen annen måte kan kvalitet og ry vedlikeholdes. Litt dyrere å produsere - men langt høyere kvalitet og optimal ytelse.
6099 NOK 0 kr 6 099,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Caliber: - Cartridge: - Contour: - Material: - Style: - Twist: -

Attributes

Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Nei

Elementdetaljer

Made in USA


000002890
264x8, SS Alle elsker av de beste stockmaker og grundige detaljer i master maskinist vil ikke gjøre en pistol skyte alle rettere enn nøyaktighet evnen til fat brukes. Og det er innsiden av en tønne, det veldig liten og viktige området og riller som børsemaker har ingen kontroll, som kan avgjøre om ferdig kunstverk er for skyting - eller "bare for ser". Håndverk... ikke pris... bestemmer kvaliteten på et fat. Men av samme token, kunden villig til å bruke pengene på en tilpasset våpenet er kortsiktig faktisk, hvis han starter økonomisering og bestillinger "bare noen gamle fat så lenge det er billig". Videre er han jeopardizing ditt rykte som en pistol byggmester å slik forespørsel. Vi, som leverandøren, legger vårt omdømme (og dine, også!) på linjen ved å tilby deg fat tomme. De har fått til å være god eller vi er i trøbbel! Store problemer! Vi må aldri selge deg noe, men det vil forstørre din vekst med handel. Og vi føler at Brownell fat, laget for oss av Ed Shilen, vil gjøre nettopp det! Shilen fat, krom moly eller rustfritt, er rifled med seks land og spor av "Kald danne" prosessen med karbid dør laget i Shilen eget anlegg under strengeste kontrollene. Denne zappe metoden gir svært nær inne ensartethet fra breech til snuten. Ferdig fat er luft-gauge inspisert (air-gauged følsomhet er. 00005"- fem hundre tusendeler!) og 6 X borescope i-spected. Alle fat,.22 gjennom 30 kaliber har groove toleranser innen. 0005" og ensartethet innen. 0003" ingen rette er gjort, og alle fat er helt stress-lettet. Alle rustfritt stål fat er hånd slikket på fabrikken. Bare de fat bestått alle spec tester tilbys handelen. Noen fat enda litt "tror" er startet gjennom produksjonsprosessen igjen og kjedelig å en stor kaliber. På noen annen måte kan kvalitet og ry vedlikeholdes. Litt dyrere å produsere - men langt høyere kvalitet og optimal ytelse.
6099 NOK 0 kr 6 099,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Caliber: 264/6.5 mm (.264) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: - Twist: 1-8

Attributes

Caliber: 264/6.5 mm (.264) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Nei Material: Stainless Steel Twist: 1-8

Elementdetaljer

Made in USA


787000063
264, 8 Twist, SS Alle elsker av de beste stockmaker og grundige detaljer i master maskinist vil ikke gjøre en pistol skyte alle rettere enn nøyaktighet evnen til fat brukes. Og det er innsiden av en tønne, det veldig liten og viktige området og riller som børsemaker har ingen kontroll, som kan avgjøre om ferdig kunstverk er for skyting - eller "bare for ser". Håndverk... ikke pris... bestemmer kvaliteten på et fat. Men av samme token, kunden villig til å bruke pengene på en tilpasset våpenet er kortsiktig faktisk, hvis han starter økonomisering og bestillinger "bare noen gamle fat så lenge det er billig". Videre er han jeopardizing ditt rykte som en pistol byggmester å slik forespørsel. Vi, som leverandøren, legger vårt omdømme (og dine, også!) på linjen ved å tilby deg fat tomme. De har fått til å være god eller vi er i trøbbel! Store problemer! Vi må aldri selge deg noe, men det vil forstørre din vekst med handel. Og vi føler at Brownell fat, laget for oss av Ed Shilen, vil gjøre nettopp det! Shilen fat, krom moly eller rustfritt, er rifled med seks land og spor av "Kald danne" prosessen med karbid dør laget i Shilen eget anlegg under strengeste kontrollene. Denne zappe metoden gir svært nær inne ensartethet fra breech til snuten. Ferdig fat er luft-gauge inspisert (air-gauged følsomhet er. 00005"- fem hundre tusendeler!) og 6 X borescope i-spected. Alle fat,.22 gjennom 30 kaliber har groove toleranser innen. 0005" og ensartethet innen. 0003" ingen rette er gjort, og alle fat er helt stress-lettet. Alle rustfritt stål fat er hånd slikket på fabrikken. Bare de fat bestått alle spec tester tilbys handelen. Noen fat enda litt "tror" er startet gjennom produksjonsprosessen igjen og kjedelig å en stor kaliber. På noen annen måte kan kvalitet og ry vedlikeholdes. Litt dyrere å produsere - men langt høyere kvalitet og optimal ytelse.
5965 NOK kr 5 965,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Caliber: - Cartridge: 264 Winchester Contour: - Material: - Style: - Twist: 1-8

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Attributes

Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Twist: 1-8


New
787000087
44 Caliber 1/20 Twist #4 Stainless Steel Alle elsker av de beste stockmaker og grundige detaljer i master maskinist vil ikke gjøre en pistol skyte alle rettere enn nøyaktighet evnen til fat brukes. Og det er innsiden av en tønne, det veldig liten og viktige området og riller som børsemaker har ingen kontroll, som kan avgjøre om ferdig kunstverk er for skyting - eller "bare for ser". Håndverk... ikke pris... bestemmer kvaliteten på et fat. Men av samme token, kunden villig til å bruke pengene på en tilpasset våpenet er kortsiktig faktisk, hvis han starter økonomisering og bestillinger "bare noen gamle fat så lenge det er billig". Videre er han jeopardizing ditt rykte som en pistol byggmester å slik forespørsel. Vi, som leverandøren, legger vårt omdømme (og dine, også!) på linjen ved å tilby deg fat tomme. De har fått til å være god eller vi er i trøbbel! Store problemer! Vi må aldri selge deg noe, men det vil forstørre din vekst med handel. Og vi føler at Brownell fat, laget for oss av Ed Shilen, vil gjøre nettopp det! Shilen fat, krom moly eller rustfritt, er rifled med seks land og spor av "Kald danne" prosessen med karbid dør laget i Shilen eget anlegg under strengeste kontrollene. Denne zappe metoden gir svært nær inne ensartethet fra breech til snuten. Ferdig fat er luft-gauge inspisert (air-gauged følsomhet er. 00005"- fem hundre tusendeler!) og 6 X borescope i-spected. Alle fat,.22 gjennom 30 kaliber har groove toleranser innen. 0005" og ensartethet innen. 0003" ingen rette er gjort, og alle fat er helt stress-lettet. Alle rustfritt stål fat er hånd slikket på fabrikken. Bare de fat bestått alle spec tester tilbys handelen. Noen fat enda litt "tror" er startet gjennom produksjonsprosessen igjen og kjedelig å en stor kaliber. På noen annen måte kan kvalitet og ry vedlikeholdes. Litt dyrere å produsere - men langt høyere kvalitet og optimal ytelse.
4348 NOK kr 4 348,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Caliber: 44 Caliber (.429-.430) Cartridge: - Contour: #4 Material: Stainless Steel Style: - Twist: 1-20

Vilkår for kjøp

 • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Attributes

Caliber: 44 Caliber (.429-.430) Contour: #4 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja Material: Stainless Steel Twist: 1-20

Elementdetaljer

Made in USA


Contour #4 in Chrome Moly or Stainless Steel
All the loving care of the best stockmaker and the meticulous attention to detail of the master machinist will not make a gun shoot any straighter than the accuracy capability of the barrel used. And, it is the insides of a barrel, that very small and vital area of lands and grooves over which the gunsmith has no control, that can determine whether the finished work of art is for shooting - or “just for looks”. Craftsmanship . . . not price . . . determines the quality of a barrel. But, by the same token, the customer willing to spend the money for a custom gun is shortsighted indeed, if he starts economizing and orders “just any old barrel so long as it’s cheap”. Furthermore, he is jeopardizing your reputation as a gun builder by making such a request. We, as your supplier, are laying our reputation (and yours, too!) on the line by offering you barrel blanks. They have got to be good or we are in trouble! Big trouble!! We must never sell you anything but that which will enlarge your stature with your trade. And, we feel that the Brownell Barrel, made for us by Ed Shilen, will do just that! Shilen barrels, either chrome moly or Stainless, are rifled with six lands and grooves by the “Cold Forming” process using carbide dies made in Shilen’s own plant under the most rigid controls. This rifling method achieves extremely close inside uniformity from breech to muzzle. Finished barrels are air-gauge inspected (air-gauged sensitivity is .00005" - five-one-hundred-thousandths!) and 6X borescope in- spected. All barrels, .22 through .30 caliber have groove tolerances within .0005" and uniformity within .0003" No straightening is done, and all barrels are completely stress-relieved. All stainless steel barrels are hand lapped at the factory. Only those barrels passing all spec tests are offered to the trade. Any barrel even slightly “suspect” is started through the production process again and bored to a large caliber. In no other way can quality and reputation be maintained. Slightly more expensive to produce - but vastly greater in quality and ultimate performance.

Click here to view contour specifications.

SPECS: 4140 chrome-moly or 416 Stainless Steel. METRIC: 1 " (2.5cm), 1 lb. (.45kg).

Special Orders: If no Stock # is shown in the chart, that barrel must be ordered on a Special Order basis. Special Orders require Full Payment in Advance and are non-cancelable and non-refundable. Allow 8-10 weeks for delivery. Not shipped prepaid.