Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BROWNELLS
COMPETITOR PLUS™ RIFLE SLING

084270110
Premium Leather, Extra Heavy Hooks, Stitched Keepers, U.S. Made, 6" Longer - 54" Front Strap, Increases Usable Length, Available in Tan or Black
If you love fine leather, fine craftsmanship and a superbly functional, useful sling, our Competitor Plus is going to make you extremely happy! What you get is a no-compromise reproduction of the original 1907 Military Sling; the one that's become the standard among hi-power service rifle shooters and many knowledgeable hunters; the one that's sought after by collectors and restorers of pre-WWII military firearms and the one that's carried more guns, more miles on more shoulders than darn near any other. Ours has all the good stuff: 1) It's all U.S. made of the finest, oak-tanned, top grain, U.S. steer hide. 2) It's fitted with thick, forged, blued steel hooks. 3) Each hook is attached with three rivets. 4) The Keepers are stitched and fit TIGHT! Once we eliminated all the shortcomings of the current crop of '07 copies, we convinced a sling maker that folks who use their guns really do want better not cheaper. Once the maker believed, they gave us suggestions concerning the leather. Ooohh, the leather! It's absolutely wonderful. A full heavy-weight, 9-10 ounce leather, tanned correctly for sling use to give maximum flexibility, stability and toughness without stretching or being oily. The tanning makes the Competitor Plus Sling leather what it is. The process starts with a complete hide that's shaved just enough to make it even thickness throughout. Then it's painstakingly tanned using oak tannage, NOT chromic salts. (Chromic salts cause tarnish and corrosion on any metal the leather touches.) Finally, the smooth, burnished finish which shows off the natural grain of this high-grade leather. All this time and effort means Competitor Plus Slings can bend and twist for a tight grip with no splitting or cracking, even across the holes, with no more than the barest minimum of medium tanning oil being added during the process. Your careful adjustments and precise shooting position won't be fouled up by a rubbery sling. Each extra thick, blued steel hook is locked onto the leather with three hand-hammered, copper rivets. The extra steel keeps the hooks from bending under the extreme pressure created when you lock into position. And, the hooks fit their holes TIGHTLY…no slop to mess up a hard hold and no accidental unhookings. Even the keepers are designed as part of a working sling. Since they absolutely must fit and grab the straps tightly, ours are skived at a taper, overlapped and then glued and stitched with 5-cord waxed linen thread. They'll hold your adjustments! The end result is a sling that gives you so much more: more service for so much longer as a traditional field sling; more authenticity as a replacement for restorations; plus more, higher match scores by eliminating a concentration-breaking source of problems. You can spend your time glassing for game, doping the wind or paying attention to sight picture and trigger squeeze instead of fiddling with the sling. This level of exceptional quality is a little more expensive, but we honestly believe you'll agree it's more than worth it.
1049 1049 2 NOK
Produktnr.: 084270110
BROWNELLS TAN COMPETITOR PLUS SLING Hvis du elsker fint skinn, fint håndverk og en ypperlig funksjonell, nyttig slynge, vil vår Competitor Plus gjøre deg ekstremt glad! Det du får er en kompromissløs gjengivelse av den originale militære slyngen fra 1907; den som har blitt standarden blant rifleskyttere med høye makter og mange kunnskapsrike jegere; den som er ettertraktet av samlere og restauratører av militære skytevåpen før 2. verdenskrig og den som er fraktet flere våpen, flere kilometer på flere skuldre enn darn i nærheten av noen andre. Vårt har alle de gode tingene: 1) Det hele er USA laget av det fineste, eikbrun, toppkornet, amerikansk styrehul. 2) Den er utstyrt med tykke, smidde, blå stålkroker. 3) Hver krok er festet med tre nagler. 4) Keeperne er sydd og passer TIL! Når vi eliminert alle manglene i den nåværende avlingen på '07 eksemplarer, overbeviste vi en slyngemaker om at folk som bruker våpnene sine virkelig vil ha bedre og ikke billigere. Når produsenten trodde, ga de oss forslag angående læret. Oooh, læret! Det er helt fantastisk. Et fullt tungt, 9-10 ounce skinn, garvet riktig for slyngebruk for å gi maksimal fleksibilitet, stabilitet og seighet uten å strekke eller være fet. Solingen gjør Competitor Plus Sling skinn til hva det er. Prosessen starter med et komplett skjul som er barbert akkurat nok til at det blir jevn tykkelse overalt. Da er den møysommelig solbrun ved bruk av eikeberg, IKKE kromsalter. (Kromiske salter forårsaker søl og korrosjon på alle metallskinn som berører.) Til slutt den glatte, polerte finishen som viser det naturlige kornet til dette høykvalitetsskinnet. All denne tiden og krefter betyr at Competitor Plus Slynger kan bøye og vri for et tett grep uten splitting eller sprekker, selv over hullene, og ikke mer enn det bareste minimum medium solingolje blir tilsatt under prosessen. De nøye justeringene og den nøyaktige skyteposisjonen din blir ikke begrodd med en gummiaktig seil.Hver ekstra tykk, blått stålkrok er låst fast på læret med tre håndhamrede, kobbernitter. Det ekstra stålet hindrer krokene i å bøye seg under det ekstreme trykket som skapes når du låser på plass. Og krokene passer hullene deres TETT… ingen slop for å rote til et hardt grep og ingen tilfeldige avhenger. Selv holderne er designet som en del av en fungerende slynge. Siden de absolutt må passe og ta tak i stroppene tett, blir vi skivet på en smal, overlappet og deretter limt og sydd med 5-leddet vokstråd av lin. De holder justeringene dine! Sluttresultatet er en slynge som gir deg så mye mer: mer service så mye lenger som en tradisjonell feltslynge; mer ekthet som erstatning for restaureringer; pluss flere, høyere matchpoeng ved å eliminere en konsentrasjonsbrytende kilde til problemer. Du kan bruke tiden på å glasere for vilt, dope vinden eller ta hensyn til siktebildet og utløse klem i stedet for å fikle med slyngen. Dette nivået av eksepsjonell kvalitet er litt dyrere, men vi tror ærlig du vil være enig i at det er mer enn verdt det.
Varsle ved tilgjengelighet
Ikke tilgjengelig.
Spesifikasjoner: Farge: Tan Material: Leather Style: 2-point Sling Width: 1-1/4''

Attributes

Farge: Tan Material: Leather Style: 2-point Sling Width: 1-1/4'' Leveringsvekt: 0,249kg Høyde: 41mm Bredde: 112mm Lengde: 257mm

Elementdetaljer

Made in USAProduktnr.: 084270210
BROWNELLS BLACK COMPETITOR PLUS™ SLING Hvis du elsker fint skinn, fint håndverk og en ypperlig funksjonell, nyttig slynge, vil vår Competitor Plus gjøre deg ekstremt glad! Det du får er en kompromissløs gjengivelse av den originale militære slyngen fra 1907; den som har blitt standarden blant rifleskyttere med høye makter og mange kunnskapsrike jegere; den som er ettertraktet av samlere og restauratører av militære skytevåpen før 2. verdenskrig og den som er fraktet flere våpen, flere kilometer på flere skuldre enn darn i nærheten av noen andre. Vårt har alle de gode tingene: 1) Det hele er USA laget av det fineste, eikbrun, toppkornet, amerikansk styrehul. 2) Den er utstyrt med tykke, smidde, blå stålkroker. 3) Hver krok er festet med tre nagler. 4) Keeperne er sydd og passer TIL! Når vi eliminert alle manglene i den nåværende avlingen på '07 eksemplarer, overbeviste vi en slyngemaker om at folk som bruker våpnene sine virkelig vil ha bedre og ikke billigere. Når produsenten trodde, ga de oss forslag angående læret. Oooh, læret! Det er helt fantastisk. Et fullt tungt, 9-10 ounce skinn, garvet riktig for slyngebruk for å gi maksimal fleksibilitet, stabilitet og seighet uten å strekke eller være fet. Solingen gjør Competitor Plus Sling skinn til hva det er. Prosessen starter med et komplett skjul som er barbert akkurat nok til at det blir jevn tykkelse overalt. Da er den møysommelig solbrun ved bruk av eikeberg, IKKE kromsalter. (Kromiske salter forårsaker søl og korrosjon på alle metallskinn som berører.) Til slutt den glatte, polerte finishen som viser det naturlige kornet til dette høykvalitetsskinnet. All denne tiden og krefter betyr at Competitor Plus Slynger kan bøye og vri for et tett grep uten splitting eller sprekker, selv over hullene, og ikke mer enn det bareste minimum medium solingolje blir tilsatt under prosessen. De nøye justeringene og den nøyaktige skyteposisjonen din blir ikke begrodd med en gummiaktig seil.Hver ekstra tykk, blått stålkrok er låst fast på læret med tre håndhamrede, kobbernitter. Det ekstra stålet hindrer krokene i å bøye seg under det ekstreme trykket som skapes når du låser på plass. Og krokene passer hullene deres TETT… ingen slop for å rote til et hardt grep og ingen tilfeldige avhenger. Selv holderne er designet som en del av en fungerende slynge. Siden de absolutt må passe og ta tak i stroppene tett, blir vi skivet på en smal, overlappet og deretter limt og sydd med 5-leddet vokstråd av lin. De holder justeringene dine! Sluttresultatet er en slynge som gir deg så mye mer: mer service så mye lenger som en tradisjonell feltslynge; mer ekthet som erstatning for restaureringer; pluss flere, høyere matchpoeng ved å eliminere en konsentrasjonsbrytende kilde til problemer. Du kan bruke tiden på å glasere for vilt, dope vinden eller ta hensyn til siktebildet og utløse klem i stedet for å fikle med slyngen. Dette nivået av eksepsjonell kvalitet er litt dyrere, men vi tror ærlig du vil være enig i at det er mer enn verdt det.
1049 NOK 3 kr 1 049,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
3 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Farge: Black Material: Leather Style: 2-point Sling Width: 1-1/4''

Attributes

Farge: Black Material: Leather Style: 2-point Sling Width: 1-1/4'' Leveringsvekt: 0,272kg Høyde: 41mm Bredde: 84mm Lengde: 282mm

Elementdetaljer

Made in USA


Premium Leather, Extra Heavy Hooks, Stitched Keepers, U.S. Made, 6" Longer - 54" Front Strap, Increases Usable Length, Available in Tan or Black
If you love fine leather, fine craftsmanship and a superbly functional, useful sling, our Competitor Plus is going to make you extremely happy! What you get is a no-compromise reproduction of the original 1907 Military Sling; the one that's become the standard among hi-power service rifle shooters and many knowledgeable hunters; the one that's sought after by collectors and restorers of pre-WWII military firearms and the one that's carried more guns, more miles on more shoulders than darn near any other. Ours has all the good stuff: 1) It's all U.S. made of the finest, oak-tanned, top grain, U.S. steer hide. 2) It's fitted with thick, forged, blued steel hooks. 3) Each hook is attached with three rivets. 4) The Keepers are stitched and fit TIGHT! Once we eliminated all the shortcomings of the current crop of '07 copies, we convinced a sling maker that folks who use their guns really do want better not cheaper. Once the maker believed, they gave us suggestions concerning the leather. Ooohh, the leather! It's absolutely wonderful. A full heavy-weight, 9-10 ounce leather, tanned correctly for sling use to give maximum flexibility, stability and toughness without stretching or being oily. The tanning makes the Competitor Plus Sling leather what it is. The process starts with a complete hide that's shaved just enough to make it even thickness throughout. Then it's painstakingly tanned using oak tannage, NOT chromic salts. (Chromic salts cause tarnish and corrosion on any metal the leather touches.) Finally, the smooth, burnished finish which shows off the natural grain of this high-grade leather. All this time and effort means Competitor Plus Slings can bend and twist for a tight grip with no splitting or cracking, even across the holes, with no more than the barest minimum of medium tanning oil being added during the process. Your careful adjustments and precise shooting position won't be fouled up by a rubbery sling. Each extra thick, blued steel hook is locked onto the leather with three hand-hammered, copper rivets. The extra steel keeps the hooks from bending under the extreme pressure created when you lock into position. And, the hooks fit their holes TIGHTLY…no slop to mess up a hard hold and no accidental unhookings. Even the keepers are designed as part of a working sling. Since they absolutely must fit and grab the straps tightly, ours are skived at a taper, overlapped and then glued and stitched with 5-cord waxed linen thread. They'll hold your adjustments! The end result is a sling that gives you so much more: more service for so much longer as a traditional field sling; more authenticity as a replacement for restorations; plus more, higher match scores by eliminating a concentration-breaking source of problems. You can spend your time glassing for game, doping the wind or paying attention to sight picture and trigger squeeze instead of fiddling with the sling. This level of exceptional quality is a little more expensive, but we honestly believe you'll agree it's more than worth it.
På lager Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA
kr 179,00 * kr 149,00 - kr 229,00*
På lager Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA
kr 499,00 * kr 279,00 - kr 499,00*
Kommer til lager Restordre. Sendes når kommer til lager. Leveringstid ca 4-12 uker fra USA lager.
kr 99,00 * kr 99,00 - kr 179,00*
Kommer til lager Restordre. Sendes når kommer til lager. Leveringstid ca 4-12 uker fra USA lager.
kr 169,00 * kr 169,00 - kr 219,00*
Nyhetsbrev