Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BROWNELLS
1911 BUSHING COLT WRENCH

080557000
1911 Auto Bushing Wrench, Plus Ratchet/Ejector Rod Wrench
An obvious "must have" tool belonging on the bench of every gunsmith or armorer who works on (or strips for rebluing) any Colt handgun. The double-ended 1911 Auto bushing wrench feature has been time proven by gunsmiths. Ours handles the traditional Government model with one end and the Colt Officer's ACP with the other. We've all sweated over the mar-free removal and reassembly of the ratchet (ejector/extractor) from the ejector rod of large and small frame Colt revolvers. Brownells Colt Wrench handles the operation properly. The hex opening fits over the ratchet of large frame Colts (including old and new Pythons) to hold the ratchet for unscrewing from the ejector rod. For small frame Colt revolvers, the slot with two small studs fits between ratchet and cylinder face; the two studs fitting into two of the ratchet cartridge extractors. The tool ratchet unscrews from rod with no mar or deformations! A lifesaver!!
SPECS: Blued steel. 6-1/8" 15.6mm.) x 1" (2.5cm) x 1/8" (3.2mm).
0 0 1 NOK
Produktnr.: 080557000
BROWNELLS COLT WRENCH Et åpenbart "må ha" -verktøy som hører hjemme på benken til hver våpensmed eller rustning som jobber på (eller strips for rebluing) noen Colt-pistol. Den dobbelte sluttføringen 1911 Auto bushing-skiftenøkkel har blitt bevist tid av våpensmeder. Vårt håndterer den tradisjonelle regjeringsmodellen med den ene enden og Colt Officer's ACP med den andre. Vi har alle svettet over mar-fri fjerning og montering av sperren (ejektor / avtrekk) fra ejektorstangen til store og små ramme Colt-revolvere. Brownells Colt Wrench håndterer operasjonen ordentlig. Sekskantåpningen passer over sperren til store rammer Colts (inkludert gamle og nye Pythons) for å holde sperren for å skru løs fra ejektorstangen. For små ramme Colt-revolvere passer spalten med to små stender mellom skralle og sylinderflate; de to piggene passer inn i to av skrallepatronavtrekkene. Redskapsskruen løsner fra stangen uten mar eller deformasjoner! En livredder !!
Varsle ved tilgjengelighet
Kan ikke bestilles
Spesifikasjoner: Make: 1911

Attributes

Make: 1911 Leveringsvekt: 0,068kg Høyde: 4mm Bredde: 28mm Lengde: 152mm

Elementdetaljer

Made in USA
1911 Auto Bushing Wrench, Plus Ratchet/Ejector Rod Wrench
An obvious "must have" tool belonging on the bench of every gunsmith or armorer who works on (or strips for rebluing) any Colt handgun. The double-ended 1911 Auto bushing wrench feature has been time proven by gunsmiths. Ours handles the traditional Government model with one end and the Colt Officer's ACP with the other. We've all sweated over the mar-free removal and reassembly of the ratchet (ejector/extractor) from the ejector rod of large and small frame Colt revolvers. Brownells Colt Wrench handles the operation properly. The hex opening fits over the ratchet of large frame Colts (including old and new Pythons) to hold the ratchet for unscrewing from the ejector rod. For small frame Colt revolvers, the slot with two small studs fits between ratchet and cylinder face; the two studs fitting into two of the ratchet cartridge extractors. The tool ratchet unscrews from rod with no mar or deformations! A lifesaver!!
SPECS: Blued steel. 6-1/8" 15.6mm.) x 1" (2.5cm) x 1/8" (3.2mm).
Nyhetsbrev