Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge
011516720160 539000148
A Case Trimmer Designed to Balance Speed and Accuracy
When it comes to case trimmers, it seems that there's never an option that provides handloaders with the best of both worlds. Either they're incredibly accurate and take loads of time to use or they're fast and easy but don't provide a precise case trim. What's a precision reloader to do? Simple: Pick up the Lyman Case Trim Xpress. Unlike other case trimmers on the market, the Lyman Case Trim Xpress is designed to provide precise, repeatable trimmings on your cases, and the unit will do it fast and easily! The reason is that the Case Trim Xpress uses bushings that contact the shoulder of the case neck, so all a reloader has to do is push the case into the trimmer until it contacts the shoulder, and they'll come out with a perfectly trimmed case. Each Lyman Case Trim Xpress has its own power source and trims cases with a built-in carbide cutter, which is designed to provide long-lasting service. Each case trimmer ships with 10 bushings that are designed to fit most of today's bottlenecked rifle cartridges. No pilots are needed with this design, and users can trim up to 15 cases per minute, thanks to this streamlined design! The Case Trim Xpress also comes with an adjustment wheel that allows shooters to dial-in case length in .001-inch increments. Smooth spring-loaded operation gives clean, chatter-free trims Compact, low profile design uses minimal bench space No pilots needed
199 3099 7 NOK
Produktnr.: 539000148
LYMAN BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS 230V
Produsentnr.: 7862016 011516720160 Når det kommer til hylsetrimmere, virker det som at det aldri er et alternativ som gir hjemmeladere det beste fra begge verdener. Enten er de utrolig nøyaktige og tar lang tid å bruke, eller så er de raske og enkle, men gir ikke en presis hylsetrimming. Hva skal en presisjonslader gjøre? Enkelt: Velg Lyman Case Trim Xpress. I motsetning til andre hylsetrimmere på markedet, er Lyman Case Trim Xpress designet for å gi presise, repeterbare trimminger på hylsene dine, og enheten vil gjøre det raskt og enkelt! Grunnen er at Case Trim Xpress bruker bøssinger som kommer i kontakt med skulderen på hylsehalsen, så alt en lader må gjøre er å presse hylsen inn i trimmeren til den kommer i kontakt med skulderen, og de vil komme ut med en perfekt trimmet hylse. Hver Lyman Case Trim Xpress har sin egen strømkilde og trimmer hylser med en innebygd karbidkutter, som er designet for å gi langvarig service. Hver hylsetrimmer leveres med 10 bøssinger som er designet for å passe de fleste av dagens flaskehalsede riflepatroner. Ingen piloter er nødvendige med dette designet, og brukere kan trimme opptil 15 hylser per minutt, takket være dette strømlinjeformede designet! Case Trim Xpress kommer også med et justeringshjul som lar skyttere stille inn hylselengde i .001-tommers inkrementer. Smidig fjærbelastet drift gir rene, vibrasjonsfrie trimminger Kompakt, lavprofil design bruker minimalt med benkplass Ingen piloter nødvendige
3099 NOK 19 kr 3 099,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA
Spesifikasjoner: Cartridge: Universal

Attributes

Cartridge: Universal Leveringsvekt: 2,352kg Frakthøyde: 146mm Fraktbredde: 165mm Fraktlengde: 222mm
Produktnr.: 539000170
LYMAN #22 TRIM XPRESS BUSHING
Produsentnr.: 7821722 011516517227 Når det kommer til hylsetrimmere, virker det som at det aldri er et alternativ som gir hjemmeladere det beste fra begge verdener. Enten er de utrolig nøyaktige og tar lang tid å bruke, eller så er de raske og enkle, men gir ikke en presis hylsetrimming. Hva skal en presisjonslader gjøre? Enkelt: Velg Lyman Case Trim Xpress. I motsetning til andre hylsetrimmere på markedet, er Lyman Case Trim Xpress designet for å gi presise, repeterbare trimminger på hylsene dine, og enheten vil gjøre det raskt og enkelt! Grunnen er at Case Trim Xpress bruker bøssinger som kommer i kontakt med skulderen på hylsehalsen, så alt en lader må gjøre er å presse hylsen inn i trimmeren til den kommer i kontakt med skulderen, og de vil komme ut med en perfekt trimmet hylse. Hver Lyman Case Trim Xpress har sin egen strømkilde og trimmer hylser med en innebygd karbidkutter, som er designet for å gi langvarig service. Hver hylsetrimmer leveres med 10 bøssinger som er designet for å passe de fleste av dagens flaskehalsede riflepatroner. Ingen piloter er nødvendige med dette designet, og brukere kan trimme opptil 15 hylser per minutt, takket være dette strømlinjeformede designet! Case Trim Xpress kommer også med et justeringshjul som lar skyttere stille inn hylselengde i .001-tommers inkrementer. Smidig fjærbelastet drift gir rene, vibrasjonsfrie trimminger Kompakt, lavprofil design bruker minimalt med benkplass Ingen piloter nødvendige
229 NOK 1 kr 229,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
1 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Cartridge: 300 SAUM (Remington SA Ultra Mag), 7 mm SAUM (Remington SA Ultra Mag)
Produktnr.: 539000155
LYMAN #7 TRIM XPRESS BUSHING
Produsentnr.: 7821707 011516517074 Når det kommer til hylsetrimmere, virker det som at det aldri er et alternativ som gir hjemmeladere det beste fra begge verdener. Enten er de utrolig nøyaktige og tar lang tid å bruke, eller så er de raske og enkle, men gir ikke en presis hylsetrimming. Hva skal en presisjonslader gjøre? Enkelt: Velg Lyman Case Trim Xpress. I motsetning til andre hylsetrimmere på markedet, er Lyman Case Trim Xpress designet for å gi presise, repeterbare trimminger på hylsene dine, og enheten vil gjøre det raskt og enkelt! Grunnen er at Case Trim Xpress bruker bøssinger som kommer i kontakt med skulderen på hylsehalsen, så alt en lader må gjøre er å presse hylsen inn i trimmeren til den kommer i kontakt med skulderen, og de vil komme ut med en perfekt trimmet hylse. Hver Lyman Case Trim Xpress har sin egen strømkilde og trimmer hylser med en innebygd karbidkutter, som er designet for å gi langvarig service. Hver hylsetrimmer leveres med 10 bøssinger som er designet for å passe de fleste av dagens flaskehalsede riflepatroner. Ingen piloter er nødvendige med dette designet, og brukere kan trimme opptil 15 hylser per minutt, takket være dette strømlinjeformede designet! Case Trim Xpress kommer også med et justeringshjul som lar skyttere stille inn hylselengde i .001-tommers inkrementer. Smidig fjærbelastet drift gir rene, vibrasjonsfrie trimminger Kompakt, lavprofil design bruker minimalt med benkplass Ingen piloter nødvendige
229 NOK 11 kr 229,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA
Spesifikasjoner: Cartridge: 6.5 Grendel, 7.62 x 39 mm, 30-40 Krag, 303 British
Produktnr.: 539000172
LYMAN #24 TRIM XPRESS BUSHING
Produsentnr.: 7821724 011516517241 Når det kommer til hylsetrimmere, virker det som at det aldri er et alternativ som gir hjemmeladere det beste fra begge verdener. Enten er de utrolig nøyaktige og tar lang tid å bruke, eller så er de raske og enkle, men gir ikke en presis hylsetrimming. Hva skal en presisjonslader gjøre? Enkelt: Velg Lyman Case Trim Xpress. I motsetning til andre hylsetrimmere på markedet, er Lyman Case Trim Xpress designet for å gi presise, repeterbare trimminger på hylsene dine, og enheten vil gjøre det raskt og enkelt! Grunnen er at Case Trim Xpress bruker bøssinger som kommer i kontakt med skulderen på hylsehalsen, så alt en lader må gjøre er å presse hylsen inn i trimmeren til den kommer i kontakt med skulderen, og de vil komme ut med en perfekt trimmet hylse. Hver Lyman Case Trim Xpress har sin egen strømkilde og trimmer hylser med en innebygd karbidkutter, som er designet for å gi langvarig service. Hver hylsetrimmer leveres med 10 bøssinger som er designet for å passe de fleste av dagens flaskehalsede riflepatroner. Ingen piloter er nødvendige med dette designet, og brukere kan trimme opptil 15 hylser per minutt, takket være dette strømlinjeformede designet! Case Trim Xpress kommer også med et justeringshjul som lar skyttere stille inn hylselengde i .001-tommers inkrementer. Smidig fjærbelastet drift gir rene, vibrasjonsfrie trimminger Kompakt, lavprofil design bruker minimalt med benkplass Ingen piloter nødvendige
229 NOK 4 kr 229,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
4 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Cartridge: 338 Lapua
Produktnr.: 539000167
LYMAN #19 TRIM XPRESS BUSHING
Produsentnr.: 7821719 011516517197 Når det kommer til hylsetrimmere, virker det som at det aldri er et alternativ som gir hjemmeladere det beste fra begge verdener. Enten er de utrolig nøyaktige og tar lang tid å bruke, eller så er de raske og enkle, men gir ikke en presis hylsetrimming. Hva skal en presisjonslader gjøre? Enkelt: Velg Lyman Case Trim Xpress. I motsetning til andre hylsetrimmere på markedet, er Lyman Case Trim Xpress designet for å gi presise, repeterbare trimminger på hylsene dine, og enheten vil gjøre det raskt og enkelt! Grunnen er at Case Trim Xpress bruker bøssinger som kommer i kontakt med skulderen på hylsehalsen, så alt en lader må gjøre er å presse hylsen inn i trimmeren til den kommer i kontakt med skulderen, og de vil komme ut med en perfekt trimmet hylse. Hver Lyman Case Trim Xpress har sin egen strømkilde og trimmer hylser med en innebygd karbidkutter, som er designet for å gi langvarig service. Hver hylsetrimmer leveres med 10 bøssinger som er designet for å passe de fleste av dagens flaskehalsede riflepatroner. Ingen piloter er nødvendige med dette designet, og brukere kan trimme opptil 15 hylser per minutt, takket være dette strømlinjeformede designet! Case Trim Xpress kommer også med et justeringshjul som lar skyttere stille inn hylselengde i .001-tommers inkrementer. Smidig fjærbelastet drift gir rene, vibrasjonsfrie trimminger Kompakt, lavprofil design bruker minimalt med benkplass Ingen piloter nødvendige
229 NOK 10 kr 229,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA
Spesifikasjoner: Cartridge: 375 Ruger, 338 Ruger Compact Magnum, 300 Ruger Compact Magnum, 6.5 PRC, 300 PRC
Produktnr.: 539000165
LYMAN #17 TRIM XPRESS BUSHING
Produsentnr.: 7821717 011516517173 Når det kommer til hylsetrimmere, virker det som at det aldri er et alternativ som gir hjemmeladere det beste fra begge verdener. Enten er de utrolig nøyaktige og tar lang tid å bruke, eller så er de raske og enkle, men gir ikke en presis hylsetrimming. Hva skal en presisjonslader gjøre? Enkelt: Velg Lyman Case Trim Xpress. I motsetning til andre hylsetrimmere på markedet, er Lyman Case Trim Xpress designet for å gi presise, repeterbare trimminger på hylsene dine, og enheten vil gjøre det raskt og enkelt! Grunnen er at Case Trim Xpress bruker bøssinger som kommer i kontakt med skulderen på hylsehalsen, så alt en lader må gjøre er å presse hylsen inn i trimmeren til den kommer i kontakt med skulderen, og de vil komme ut med en perfekt trimmet hylse. Hver Lyman Case Trim Xpress har sin egen strømkilde og trimmer hylser med en innebygd karbidkutter, som er designet for å gi langvarig service. Hver hylsetrimmer leveres med 10 bøssinger som er designet for å passe de fleste av dagens flaskehalsede riflepatroner. Ingen piloter er nødvendige med dette designet, og brukere kan trimme opptil 15 hylser per minutt, takket være dette strømlinjeformede designet! Case Trim Xpress kommer også med et justeringshjul som lar skyttere stille inn hylselengde i .001-tommers inkrementer. Smidig fjærbelastet drift gir rene, vibrasjonsfrie trimminger Kompakt, lavprofil design bruker minimalt med benkplass Ingen piloter nødvendige
199 NOK 1 kr 199,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
1 stk. på lageret i USA
Spesifikasjoner: Cartridge: 416 Remington Mag, 8 mm Remington Mag
Produktnr.: 539000150
LYMAN #2 TRIM XPRESS BUSHING
Produsentnr.: 7821702 011516517029 Når det kommer til hylsetrimmere, virker det som at det aldri er et alternativ som gir hjemmeladere det beste fra begge verdener. Enten er de utrolig nøyaktige og tar lang tid å bruke, eller så er de raske og enkle, men gir ikke en presis hylsetrimming. Hva skal en presisjonslader gjøre? Enkelt: Velg Lyman Case Trim Xpress. I motsetning til andre hylsetrimmere på markedet, er Lyman Case Trim Xpress designet for å gi presise, repeterbare trimminger på hylsene dine, og enheten vil gjøre det raskt og enkelt! Grunnen er at Case Trim Xpress bruker bøssinger som kommer i kontakt med skulderen på hylsehalsen, så alt en lader må gjøre er å presse hylsen inn i trimmeren til den kommer i kontakt med skulderen, og de vil komme ut med en perfekt trimmet hylse. Hver Lyman Case Trim Xpress har sin egen strømkilde og trimmer hylser med en innebygd karbidkutter, som er designet for å gi langvarig service. Hver hylsetrimmer leveres med 10 bøssinger som er designet for å passe de fleste av dagens flaskehalsede riflepatroner. Ingen piloter er nødvendige med dette designet, og brukere kan trimme opptil 15 hylser per minutt, takket være dette strømlinjeformede designet! Case Trim Xpress kommer også med et justeringshjul som lar skyttere stille inn hylselengde i .001-tommers inkrementer. Smidig fjærbelastet drift gir rene, vibrasjonsfrie trimminger Kompakt, lavprofil design bruker minimalt med benkplass Ingen piloter nødvendige
Varsle ved tilgjengelighet
Ikke tilgjengelig.
Spesifikasjoner: Cartridge: 218 Bee
A Case Trimmer Designed to Balance Speed and Accuracy
When it comes to case trimmers, it seems that there's never an option that provides handloaders with the best of both worlds. Either they're incredibly accurate and take loads of time to use or they're fast and easy but don't provide a precise case trim. What's a precision reloader to do? Simple: Pick up the Lyman Case Trim Xpress. Unlike other case trimmers on the market, the Lyman Case Trim Xpress is designed to provide precise, repeatable trimmings on your cases, and the unit will do it fast and easily! The reason is that the Case Trim Xpress uses bushings that contact the shoulder of the case neck, so all a reloader has to do is push the case into the trimmer until it contacts the shoulder, and they'll come out with a perfectly trimmed case. Each Lyman Case Trim Xpress has its own power source and trims cases with a built-in carbide cutter, which is designed to provide long-lasting service. Each case trimmer ships with 10 bushings that are designed to fit most of today's bottlenecked rifle cartridges. No pilots are needed with this design, and users can trim up to 15 cases per minute, thanks to this streamlined design! The Case Trim Xpress also comes with an adjustment wheel that allows shooters to dial-in case length in .001-inch increments. Smooth spring-loaded operation gives clean, chatter-free trims Compact, low profile design uses minimal bench space No pilots needed
Nyhetsbrev