Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

MAGPUL AR-15/M16 ARMORER'S WRENCH


Armorer's Wrench

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Amerikanskprodusert solid stålkonstruksjon med grepsforbedrende fosfatfinish engasjerer både lager- og tappemuttere. Passer blitzhudere i standard størrelse. Mer...

Produktnr.: 100015279 873750000268 100015279
American-Made, solid steel construction with grip-enhancing phosphate finish engages both stock and pin-style barrel nuts.  Fits standard sized flash hiders.  Installs and removes rifle receiver extensions and carbine castle nuts, with extended teeth for use with ASAP Plates.  Two hammer faces.  Works with 1/2" torque wrench.  Relevant torque specs included on wrench for quick reference.  Convenient bottle opener for refreshments arfter the build is complete(fits both Metric and SAE bottle caps).
MAGPUL
1110 1110 1 NOK
100015279
Armorer's Wrench
Produsentnr.: MAG535 873750000268 Amerikanskprodusert solid stålkonstruksjon med grepsforbedrende fosfatfinish engasjerer både lager- og tappemuttere. Passer blitzhudere i standard størrelse. Installerer og fjerner rifle-mottakerforlengelser og karbinslottmuttere, med forlengede tenner for bruk med ASAP-plater. To hammeransikter. Fungerer med 1/2 "momentnøkkel. Relevante momentspesifikasjoner inkludert på skiftenøkkel for rask referanse. Praktisk flaskeåpner for forfriskninger etter at konstruksjonen er fullført (passer til både metriske og SAE flaskehetter).
1110 NOK 143 kr 1 110,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AR-15

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
American-Made, solid steel construction with grip-enhancing phosphate finish engages both stock and pin-style barrel nuts.  Fits standard sized flash hiders.  Installs and removes rifle receiver extensions and carbine castle nuts, with extended teeth for use with ASAP Plates.  Two hammer faces.  Works with 1/2" torque wrench.  Relevant torque specs included on wrench for quick reference.  Convenient bottle opener for refreshments arfter the build is complete(fits both Metric and SAE bottle caps).