Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

HIPERFIRE AR-15 HIPERTOUCH® SERIES TRIGGER ASSEMBLIES


HIPERFIRE AR-15/10 HIPERTOUCH® ECLipse Trigger Assembly

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Hiperfires fornyede Hipertouch®-triggerlinje gir AR-15-skytteren et imponerende utvalg av alternativer i en en-trinns trigger med kortere forhåndsreise, raskere tilbakestilling og økt hammerenergi enn den vanlige G.I. Mer...

Produktnr.: 100029416 859177004355 100029416
Breathtakingly Smooth, Light Pull With Plenty of Hammer Oomph
Hiperfire’s revamped Hipertouch® trigger line gives the AR-15 shooter an impressive array of options in a single-stage trigger with shorter pre-travel, faster reset, and increased hammer energy than the standard G.I.-type trigger. Dual coil springs across the top of the Hiperfire® trigger reduce friction on the sear and increase hammer striking power by 35% over a "mil-spec" trigger, while a pair of interchangeable color-coded springs let you choose between a 2.5 lb. or 3.5 lb. pull weight. Of course, all the Hipertouch® models give your AR-15 a smooth, consistent pull with just a hint of creep, a snappy break, and a very short over-travel, followed by fast reset so you’re ready to take the next shot. A Hipertouch® trigger in your AR-15 will help you improve your shot timing, control, and confidence for more accurate hits on the target. The Hipertouch’s consistent pull doesn’t signal hammer release like some triggers, so the shooter doesn’t develop a flinch in anticipation of the rifle firing. The shooter can stay relaxed and doesn’t build tension in the trigger finger. All of this adds up to better control over the gun, better shot timing, improved confidence and more accurate shooting. Consistent single-stage pull with a just a hint of "creep" 2 interchangeable hammer springs provide 2 pull weigh options - 2.5 lb. or 3.5 lb. NO fussy setscrews that can back out or otherwise lose your settings Unusually fast locktime Hard, positive hammer strikes without compromising pull weight Fits small-pin (.153") AR-15 lower receivers & AR 308 rifles that use AR-15 triggers 6 models to choose from - read on... Genesis is the Hipertouch® base model, an excellent upgrade for law enforcement, military, service rifle competition shooters, and personal defense. Auto offers same functionality as Genesis for select-fire full-auto M16 / M4-type rifles. Built like the proverbial tank to handle the punishment of fast-cycling operation. Elite is a match-quality trigger that breaks quickly, after even shorter pre-travel than the Genesis, with very quick, positive reset. Letoff is extremely easy to control. Competition is ideal for competitive shooters who want the bare minimum of pre-travel and a straight trigger shoe. The adjustable finger pad gives you even more refined control. It can be set at five different positions for further refinement of pre-travel and trigger weight. Position the shoe farther down the bow to increase leverage and effectively reduce pull weight. The result is effectively 10 pull weight options rather than two. Or leave the pad off and enjoy the enhanced tactile control of a straight trigger. Reflex is similar to Competition but with a traditional curved trigger shoe - same trigger pull with virtually no creep. Excellent for Designated Marksman rifles, LE use, and 3-gun competition. Eclipse is the ultimate Hipertouch® trigger, with all the upgrades of the Competition model, including straight shoe and adjustable finger pad plus Hiperfire’s Nickel Bliss electroless Nickel Boron (NiB) finish on all contact surfaces for enhanced corrosion protection and, more importantly, an EVEN SMOOTHER feel than its Hipertouch® siblings. This pull is so smooth, clean, and consistent you’ll think the laws of physics have been broken. They haven’t.
2930 3250 5 NOK
100029416
HIPERFIRE AR-15/10 HIPERTOUCH® ECLipse Trigger Assembly
Produsentnr.: HPTECL 859177004355 Hiperfires fornyede Hipertouch®-triggerlinje gir AR-15-skytteren et imponerende utvalg av alternativer i en en-trinns trigger med kortere forhåndsreise, raskere tilbakestilling og økt hammerenergi enn den vanlige G.I.-typen trigger. To spiralfjærer over toppen av Hiperfire®-utløseren reduserer friksjonen på searet og øker slagkraften med hammer med 35% over en "mil-spec" trigger, mens et par utskiftbare fargekodede fjærer lar deg velge mellom 2,5 lb. eller 3,5 kg trekkvekt. Naturligvis gir alle Hipertouch®-modellene din AR-15 et jevnt, konsekvent trekk med bare et snev av kryp, et snappet avbrekk og en veldig kort overreise, etterfulgt av rask tilbakestilling slik at du er klar til å ta neste skudd. En Hipertouch®-trigger i AR-15 vil hjelpe deg med å forbedre skuddtimingen, kontrollen og selvtilliten for mer nøyaktige treff på målet. Hipertouchs stadige trekk signaliserer ikke løslatelse av hammer som noen utløsere, så skytteren utvikler ikke en flis i påvente av riflen. Skytteren kan holde seg avslappet og bygger ikke spenning i triggerfingeren. Alt dette gir bedre kontroll over pistolen, bedre skuddtiming, forbedret selvtillit og mer nøyaktig skyting. Konsistent tre-trinns trekk med bare et snev av "krype" 2 utskiftbare hammerfjærer gir 2 trekkveiealternativer - 2,5 pund eller 3,5 pund. INGEN masete settskruer som kan rygges ut eller på annen måte mister innstillingene dine Uvanlig rask låsetid Hard, positiv hammer slår uten at det går utover trekkvekten Passer småpinner (.153 ") AR-15 nedre mottakere og AR 308 rifler som bruker AR-15 utløser 6 modeller å velge mellom - les videre ... Genesis er Hipertouch®-basismodellen, en utmerket oppgradering for rettshåndhevelse, militære, skyttere for rifle av tjeneste rifter og personlig forsvar. Auto tilbyr samme funksjonalitet som Genesis for full-fire rifler av typen M16 / M4-type. Bygget som den ordspråklige tanken for å håndtere straffen for hurtig sykling .Elite er en triggerkvalitet av fyrstikk som brytes raskt, etter enda kortere førreise enn Genesis, med veldig rask, positiv tilbakestilling. Letoff er ekstremt lett å kontrollere. Konkurranse er ideell for konkurransedyktige skyttere som vil ha et minimum av førreise og en rett trigger sko. Den justerbare fingerputen gir deg enda mer raffinert kontroll. Den kan stilles til fem forskjellige stillinger for ytterligere foredling av førreisen og triggervekten. Plasser skoen lenger nede i baugen for å øke gearingen og effektivt redusere trekkvekten. Resultatet er effektivt 10 trekkvektalternativer i stedet for to. Eller la puten være av og nyt den forbedrede taktile kontrollen av en rett avtrekker. Refleks er lik Konkurranse, men med en tradisjonell buet triggersko - samme trigger-trekk uten praktisk talt noe kryp. Utmerket for designerte Marksman-rifler, LE-bruk og 3-kanonkonkurranse. Eclipse er den ultimate Hipertouch®-utløseren, med alle oppgraderingene av konkurransemodellen, inkludert rett sko og justerbar fingerplate pluss Hiperfires Nickel Bliss elektroløse Nickel Boron (NiB) finish på alle kontaktflater for forbedret korrosjonsbeskyttelse og, enda viktigere, en EVEN RYKKERE følelse enn Hipertouch®-søsknene. Dette trekket er så glatt, rent og konsistent at du tror fysikkens lover er blitt brutt. Det har de ikke.
3250 NOK 18 kr 3 250,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15 Style: Single-Stage

Attributes

Make: AR-15 Style: Single-Stage

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: 0A501.c100029415
HIPERFIRE AR-15/10 HIPERTOUCH® Competition Trigger Assembly
Produsentnr.: HPTC 859177004348 Hiperfires fornyede Hipertouch®-triggerlinje gir AR-15-skytteren et imponerende utvalg av alternativer i en en-trinns trigger med kortere forhåndsreise, raskere tilbakestilling og økt hammerenergi enn den vanlige G.I.-typen trigger. To spiralfjærer over toppen av Hiperfire®-utløseren reduserer friksjonen på searet og øker slagkraften med hammer med 35% over en "mil-spec" trigger, mens et par utskiftbare fargekodede fjærer lar deg velge mellom 2,5 lb. eller 3,5 kg trekkvekt. Naturligvis gir alle Hipertouch®-modellene din AR-15 et jevnt, konsekvent trekk med bare et snev av kryp, et snappet avbrekk og en veldig kort overreise, etterfulgt av rask tilbakestilling slik at du er klar til å ta neste skudd. En Hipertouch®-trigger i AR-15 vil hjelpe deg med å forbedre skuddtimingen, kontrollen og selvtilliten for mer nøyaktige treff på målet. Hipertouchs stadige trekk signaliserer ikke løslatelse av hammer som noen utløsere, så skytteren utvikler ikke en flis i påvente av riflen. Skytteren kan holde seg avslappet og bygger ikke spenning i triggerfingeren. Alt dette gir bedre kontroll over pistolen, bedre skuddtiming, forbedret selvtillit og mer nøyaktig skyting. Konsistent tre-trinns trekk med bare et snev av "krype" 2 utskiftbare hammerfjærer gir 2 trekkveiealternativer - 2,5 pund eller 3,5 pund. INGEN masete settskruer som kan rygges ut eller på annen måte mister innstillingene dine Uvanlig rask låsetid Hard, positiv hammer slår uten at det går utover trekkvekten Passer småpinner (.153 ") AR-15 nedre mottakere og AR 308 rifler som bruker AR-15 utløser 6 modeller å velge mellom - les videre ... Genesis er Hipertouch®-basismodellen, en utmerket oppgradering for rettshåndhevelse, militære, skyttere for rifle av tjeneste rifter og personlig forsvar. Auto tilbyr samme funksjonalitet som Genesis for full-fire rifler av typen M16 / M4-type. Bygget som den ordspråklige tanken for å håndtere straffen for hurtig sykling .Elite er en triggerkvalitet av fyrstikk som brytes raskt, etter enda kortere førreise enn Genesis, med veldig rask, positiv tilbakestilling. Letoff er ekstremt lett å kontrollere. Konkurranse er ideell for konkurransedyktige skyttere som vil ha et minimum av førreise og en rett trigger sko. Den justerbare fingerputen gir deg enda mer raffinert kontroll. Den kan stilles til fem forskjellige stillinger for ytterligere foredling av førreisen og triggervekten. Plasser skoen lenger nede i baugen for å øke gearingen og effektivt redusere trekkvekten. Resultatet er effektivt 10 trekkvektalternativer i stedet for to. Eller la puten være av og nyt den forbedrede taktile kontrollen av en rett avtrekker. Refleks er lik Konkurranse, men med en tradisjonell buet triggersko - samme trigger-trekk uten praktisk talt noe kryp. Utmerket for designerte Marksman-rifler, LE-bruk og 3-kanonkonkurranse. Eclipse er den ultimate Hipertouch®-utløseren, med alle oppgraderingene av konkurransemodellen, inkludert rett sko og justerbar fingerplate pluss Hiperfires Nickel Bliss elektroløse Nickel Boron (NiB) finish på alle kontaktflater for forbedret korrosjonsbeskyttelse og, enda viktigere, en EVEN RYKKERE følelse enn Hipertouch®-søsknene. Dette trekket er så glatt, rent og konsistent at du tror fysikkens lover er blitt brutt. Det har de ikke.
3140 NOK 17 kr 3 140,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15 Style: Single-Stage
100029413
HIPERFIRE AR-15/10 HIPERTOUCH® Elite Trigger Assembly
Produsentnr.: HPTE 859177004324 Hiperfires fornyede Hipertouch®-triggerlinje gir AR-15-skytteren et imponerende utvalg av alternativer i en en-trinns trigger med kortere forhåndsreise, raskere tilbakestilling og økt hammerenergi enn den vanlige G.I.-typen trigger. To spiralfjærer over toppen av Hiperfire®-utløseren reduserer friksjonen på searet og øker slagkraften med hammer med 35% over en "mil-spec" trigger, mens et par utskiftbare fargekodede fjærer lar deg velge mellom 2,5 lb. eller 3,5 kg trekkvekt. Naturligvis gir alle Hipertouch®-modellene din AR-15 et jevnt, konsekvent trekk med bare et snev av kryp, et snappet avbrekk og en veldig kort overreise, etterfulgt av rask tilbakestilling slik at du er klar til å ta neste skudd. En Hipertouch®-trigger i AR-15 vil hjelpe deg med å forbedre skuddtimingen, kontrollen og selvtilliten for mer nøyaktige treff på målet. Hipertouchs stadige trekk signaliserer ikke løslatelse av hammer som noen utløsere, så skytteren utvikler ikke en flis i påvente av riflen. Skytteren kan holde seg avslappet og bygger ikke spenning i triggerfingeren. Alt dette gir bedre kontroll over pistolen, bedre skuddtiming, forbedret selvtillit og mer nøyaktig skyting. Konsistent tre-trinns trekk med bare et snev av "krype" 2 utskiftbare hammerfjærer gir 2 trekkveiealternativer - 2,5 pund eller 3,5 pund. INGEN masete settskruer som kan rygges ut eller på annen måte mister innstillingene dine Uvanlig rask låsetid Hard, positiv hammer slår uten at det går utover trekkvekten Passer småpinner (.153 ") AR-15 nedre mottakere og AR 308 rifler som bruker AR-15 utløser 6 modeller å velge mellom - les videre ... Genesis er Hipertouch®-basismodellen, en utmerket oppgradering for rettshåndhevelse, militære, skyttere for rifle av tjeneste rifter og personlig forsvar. Auto tilbyr samme funksjonalitet som Genesis for full-fire rifler av typen M16 / M4-type. Bygget som den ordspråklige tanken for å håndtere straffen for hurtig sykling .Elite er en triggerkvalitet av fyrstikk som brytes raskt, etter enda kortere førreise enn Genesis, med veldig rask, positiv tilbakestilling. Letoff er ekstremt lett å kontrollere. Konkurranse er ideell for konkurransedyktige skyttere som vil ha et minimum av førreise og en rett trigger sko. Den justerbare fingerputen gir deg enda mer raffinert kontroll. Den kan stilles til fem forskjellige stillinger for ytterligere foredling av førreisen og triggervekten. Plasser skoen lenger nede i baugen for å øke gearingen og effektivt redusere trekkvekten. Resultatet er effektivt 10 trekkvektalternativer i stedet for to. Eller la puten være av og nyt den forbedrede taktile kontrollen av en rett avtrekker. Refleks er lik Konkurranse, men med en tradisjonell buet triggersko - samme trigger-trekk uten praktisk talt noe kryp. Utmerket for designerte Marksman-rifler, LE-bruk og 3-kanonkonkurranse. Eclipse er den ultimate Hipertouch®-utløseren, med alle oppgraderingene av konkurransemodellen, inkludert rett sko og justerbar fingerplate pluss Hiperfires Nickel Bliss elektroløse Nickel Boron (NiB) finish på alle kontaktflater for forbedret korrosjonsbeskyttelse og, enda viktigere, en EVEN RYKKERE følelse enn Hipertouch®-søsknene. Dette trekket er så glatt, rent og konsistent at du tror fysikkens lover er blitt brutt. Det har de ikke.
2930 NOK 7 kr 2 930,00 *

7 på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15 Style: Single-Stage
100029412
HIPERFIRE AR-15/10 HIPERTOUCH® Genesis Trigger Assembly
Produsentnr.: HPTG 859177004317 Hiperfires fornyede Hipertouch®-triggerlinje gir AR-15-skytteren et imponerende utvalg av alternativer i en en-trinns trigger med kortere forhåndsreise, raskere tilbakestilling og økt hammerenergi enn den vanlige G.I.-typen trigger. To spiralfjærer over toppen av Hiperfire®-utløseren reduserer friksjonen på searet og øker slagkraften med hammer med 35% over en "mil-spec" trigger, mens et par utskiftbare fargekodede fjærer lar deg velge mellom 2,5 lb. eller 3,5 kg trekkvekt. Naturligvis gir alle Hipertouch®-modellene din AR-15 et jevnt, konsekvent trekk med bare et snev av kryp, et snappet avbrekk og en veldig kort overreise, etterfulgt av rask tilbakestilling slik at du er klar til å ta neste skudd. En Hipertouch®-trigger i AR-15 vil hjelpe deg med å forbedre skuddtimingen, kontrollen og selvtilliten for mer nøyaktige treff på målet. Hipertouchs stadige trekk signaliserer ikke løslatelse av hammer som noen utløsere, så skytteren utvikler ikke en flis i påvente av riflen. Skytteren kan holde seg avslappet og bygger ikke spenning i triggerfingeren. Alt dette gir bedre kontroll over pistolen, bedre skuddtiming, forbedret selvtillit og mer nøyaktig skyting. Konsistent tre-trinns trekk med bare et snev av "krype" 2 utskiftbare hammerfjærer gir 2 trekkveiealternativer - 2,5 pund eller 3,5 pund. INGEN masete settskruer som kan rygges ut eller på annen måte mister innstillingene dine Uvanlig rask låsetid Hard, positiv hammer slår uten at det går utover trekkvekten Passer småpinner (.153 ") AR-15 nedre mottakere og AR 308 rifler som bruker AR-15 utløser 6 modeller å velge mellom - les videre ... Genesis er Hipertouch®-basismodellen, en utmerket oppgradering for rettshåndhevelse, militære, skyttere for rifle av tjeneste rifter og personlig forsvar. Auto tilbyr samme funksjonalitet som Genesis for full-fire rifler av typen M16 / M4-type. Bygget som den ordspråklige tanken for å håndtere straffen for hurtig sykling .Elite er en triggerkvalitet av fyrstikk som brytes raskt, etter enda kortere førreise enn Genesis, med veldig rask, positiv tilbakestilling. Letoff er ekstremt lett å kontrollere. Konkurranse er ideell for konkurransedyktige skyttere som vil ha et minimum av førreise og en rett trigger sko. Den justerbare fingerputen gir deg enda mer raffinert kontroll. Den kan stilles til fem forskjellige stillinger for ytterligere foredling av førreisen og triggervekten. Plasser skoen lenger nede i baugen for å øke gearingen og effektivt redusere trekkvekten. Resultatet er effektivt 10 trekkvektalternativer i stedet for to. Eller la puten være av og nyt den forbedrede taktile kontrollen av en rett avtrekker. Refleks er lik Konkurranse, men med en tradisjonell buet triggersko - samme trigger-trekk uten praktisk talt noe kryp. Utmerket for designerte Marksman-rifler, LE-bruk og 3-kanonkonkurranse. Eclipse er den ultimate Hipertouch®-utløseren, med alle oppgraderingene av konkurransemodellen, inkludert rett sko og justerbar fingerplate pluss Hiperfires Nickel Bliss elektroløse Nickel Boron (NiB) finish på alle kontaktflater for forbedret korrosjonsbeskyttelse og, enda viktigere, en EVEN RYKKERE følelse enn Hipertouch®-søsknene. Dette trekket er så glatt, rent og konsistent at du tror fysikkens lover er blitt brutt. Det har de ikke.
2930 NOK 10 kr 2 930,00 *

10 på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15 Style: Single-Stage
100029414
HIPERFIRE AR-15/10 HIPERTOUCH® Reflex Trigger Assembly
Produsentnr.: HPTR 859177004331 Hiperfires fornyede Hipertouch®-triggerlinje gir AR-15-skytteren et imponerende utvalg av alternativer i en en-trinns trigger med kortere forhåndsreise, raskere tilbakestilling og økt hammerenergi enn den vanlige G.I.-typen trigger. To spiralfjærer over toppen av Hiperfire®-utløseren reduserer friksjonen på searet og øker slagkraften med hammer med 35% over en "mil-spec" trigger, mens et par utskiftbare fargekodede fjærer lar deg velge mellom 2,5 lb. eller 3,5 kg trekkvekt. Naturligvis gir alle Hipertouch®-modellene din AR-15 et jevnt, konsekvent trekk med bare et snev av kryp, et snappet avbrekk og en veldig kort overreise, etterfulgt av rask tilbakestilling slik at du er klar til å ta neste skudd. En Hipertouch®-trigger i AR-15 vil hjelpe deg med å forbedre skuddtimingen, kontrollen og selvtilliten for mer nøyaktige treff på målet. Hipertouchs stadige trekk signaliserer ikke løslatelse av hammer som noen utløsere, så skytteren utvikler ikke en flis i påvente av riflen. Skytteren kan holde seg avslappet og bygger ikke spenning i triggerfingeren. Alt dette gir bedre kontroll over pistolen, bedre skuddtiming, forbedret selvtillit og mer nøyaktig skyting. Konsistent tre-trinns trekk med bare et snev av "krype" 2 utskiftbare hammerfjærer gir 2 trekkveiealternativer - 2,5 pund eller 3,5 pund. INGEN masete settskruer som kan rygges ut eller på annen måte mister innstillingene dine Uvanlig rask låsetid Hard, positiv hammer slår uten at det går utover trekkvekten Passer småpinner (.153 ") AR-15 nedre mottakere og AR 308 rifler som bruker AR-15 utløser 6 modeller å velge mellom - les videre ... Genesis er Hipertouch®-basismodellen, en utmerket oppgradering for rettshåndhevelse, militære, skyttere for rifle av tjeneste rifter og personlig forsvar. Auto tilbyr samme funksjonalitet som Genesis for full-fire rifler av typen M16 / M4-type. Bygget som den ordspråklige tanken for å håndtere straffen for hurtig sykling .Elite er en triggerkvalitet av fyrstikk som brytes raskt, etter enda kortere førreise enn Genesis, med veldig rask, positiv tilbakestilling. Letoff er ekstremt lett å kontrollere. Konkurranse er ideell for konkurransedyktige skyttere som vil ha et minimum av førreise og en rett trigger sko. Den justerbare fingerputen gir deg enda mer raffinert kontroll. Den kan stilles til fem forskjellige stillinger for ytterligere foredling av førreisen og triggervekten. Plasser skoen lenger nede i baugen for å øke gearingen og effektivt redusere trekkvekten. Resultatet er effektivt 10 trekkvektalternativer i stedet for to. Eller la puten være av og nyt den forbedrede taktile kontrollen av en rett avtrekker. Refleks er lik Konkurranse, men med en tradisjonell buet triggersko - samme trigger-trekk uten praktisk talt noe kryp. Utmerket for designerte Marksman-rifler, LE-bruk og 3-kanonkonkurranse. Eclipse er den ultimate Hipertouch®-utløseren, med alle oppgraderingene av konkurransemodellen, inkludert rett sko og justerbar fingerplate pluss Hiperfires Nickel Bliss elektroløse Nickel Boron (NiB) finish på alle kontaktflater for forbedret korrosjonsbeskyttelse og, enda viktigere, en EVEN RYKKERE følelse enn Hipertouch®-søsknene. Dette trekket er så glatt, rent og konsistent at du tror fysikkens lover er blitt brutt. Det har de ikke.
3140 NOK 9 kr 3 140,00 *

9 på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15 Style: Single-Stage
Breathtakingly Smooth, Light Pull With Plenty of Hammer Oomph
Hiperfire’s revamped Hipertouch® trigger line gives the AR-15 shooter an impressive array of options in a single-stage trigger with shorter pre-travel, faster reset, and increased hammer energy than the standard G.I.-type trigger. Dual coil springs across the top of the Hiperfire® trigger reduce friction on the sear and increase hammer striking power by 35% over a "mil-spec" trigger, while a pair of interchangeable color-coded springs let you choose between a 2.5 lb. or 3.5 lb. pull weight. Of course, all the Hipertouch® models give your AR-15 a smooth, consistent pull with just a hint of creep, a snappy break, and a very short over-travel, followed by fast reset so you’re ready to take the next shot. A Hipertouch® trigger in your AR-15 will help you improve your shot timing, control, and confidence for more accurate hits on the target. The Hipertouch’s consistent pull doesn’t signal hammer release like some triggers, so the shooter doesn’t develop a flinch in anticipation of the rifle firing. The shooter can stay relaxed and doesn’t build tension in the trigger finger. All of this adds up to better control over the gun, better shot timing, improved confidence and more accurate shooting. Consistent single-stage pull with a just a hint of "creep" 2 interchangeable hammer springs provide 2 pull weigh options - 2.5 lb. or 3.5 lb. NO fussy setscrews that can back out or otherwise lose your settings Unusually fast locktime Hard, positive hammer strikes without compromising pull weight Fits small-pin (.153") AR-15 lower receivers & AR 308 rifles that use AR-15 triggers 6 models to choose from - read on... Genesis is the Hipertouch® base model, an excellent upgrade for law enforcement, military, service rifle competition shooters, and personal defense. Auto offers same functionality as Genesis for select-fire full-auto M16 / M4-type rifles. Built like the proverbial tank to handle the punishment of fast-cycling operation. Elite is a match-quality trigger that breaks quickly, after even shorter pre-travel than the Genesis, with very quick, positive reset. Letoff is extremely easy to control. Competition is ideal for competitive shooters who want the bare minimum of pre-travel and a straight trigger shoe. The adjustable finger pad gives you even more refined control. It can be set at five different positions for further refinement of pre-travel and trigger weight. Position the shoe farther down the bow to increase leverage and effectively reduce pull weight. The result is effectively 10 pull weight options rather than two. Or leave the pad off and enjoy the enhanced tactile control of a straight trigger. Reflex is similar to Competition but with a traditional curved trigger shoe - same trigger pull with virtually no creep. Excellent for Designated Marksman rifles, LE use, and 3-gun competition. Eclipse is the ultimate Hipertouch® trigger, with all the upgrades of the Competition model, including straight shoe and adjustable finger pad plus Hiperfire’s Nickel Bliss electroless Nickel Boron (NiB) finish on all contact surfaces for enhanced corrosion protection and, more importantly, an EVEN SMOOTHER feel than its Hipertouch® siblings. This pull is so smooth, clean, and consistent you’ll think the laws of physics have been broken. They haven’t.
Dette produktet kan dessverre ikke restnoteres. Dette produktet kan dessverre ikke restnoteres.
kr 236,00 *
Veil. pris kr 278,00
På lager 10+ på lager
kr 241,00 * kr 284,00 - kr 19 102,00*
(Enkelte produkter på salg!)
Veil. pris kr 284,00
Dette produktet kan dessverre ikke restnoteres. Dette produktet kan dessverre ikke restnoteres.
kr 193,00 *
Nyhetsbrev