Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

fraktprisen_topp_970_50

CYLINDER & SLIDE 1911 TRIGGER PULL KITS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Taktisk kamp Mer...

206103050
Match Quality Trigger Pull In A Drop-In Kit
Each kit is tested on a Series 70-style frame to make certain it will produce the specified pull weight with little or no fitting. Parts are wire EDM cut from bar stock, honed and polished, then heat treated for years of service life. All profiles and through-holes are mechanically correct to function without hand fitting. Sear nose has correct relief angle, sear spring is narrowed to reduce pull weight. Exposed hammer edges on Ultra-Light, Super?Match and Tactical II are chamfered to minimize slide drag and clothing wear. Each kit contains a hammer, sear, disconnector, sear spring and hammer spring. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. pull weight. Ultra light, skeletonized, hammer; relieved to prevent frame rub. Ultra light match sear and disconnector. Lightened sear spring, 18 lb. hammer spring. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. pull weight. Low-profile, skeletonized hammer relieved to prevent frame rub; ultra-light weight cuts lock time to a minimum. Deep, crisp serrations ensure secure thumb contact for fast, positive cocking. Properly matched spring weights give the specified pull weight and ensure positive ignition. TACTICAL II KIT - 4 lb. pull weight. Tactical II hammer with relieved sides, ultra match sear and disconnector, light sear spring, 18 lb. hammer spring. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. pull weight. Tactical hammer, sear, disconnector, light pull sear spring, 18 lb. hammer spring. Great for carry guns. WARP SPEED KIT - 3 lb. pull weight. Very low mass hammer, relieved to prevent frame rub. Low mass sear and disconnector, 18 lb. hammer spring, light pull sear spring. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. pull weight for duty or carry pistols. Comes with classic, military-style spur hammer, for those who prefer that style or are required to have it on duty weapons. Includes sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. of pull weight and is designed for military and police shooters. Gives complete trigger control in high-stress situations. Contains hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring and tactical sear spring.

SPECS: Ultra Light Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .39 oz. (11.1 g) weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Ultra Light Speed II: Tool steel, in-the-white. Hammer & Sear: Rc 50-55. .7 oz. (20g) total weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Tactical II Kit: Special tool steel, in-the-white, Hammer. Rc 50-53. .5 oz. (14 g) weight. Sear: .09 oz. (2.5 g) weight. Tactical Match Kit: Special tool steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .52 oz. (14.7 g) weight. Sear: .09 oz, (2.5 g) weight. Warp Speed Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .35 oz. (9.9 g) weight. Sear: .07 oz. (2 g) weight. Disconnector: .069 oz. (1.9 g). Duty/Carry 4½ lb. Kit: Billet alloy steel, heat treated to Rc 50-54, in-the-white. Hammer, black. Kit includes spur hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. Professional 5 lb. Kit: Billet alloy steel, in-the-white. Hammer, Rc 50-54, .5 oz. (14.1 g) weight. Sear 2 oz. (5.6 g) weight. Disconnector .2 oz. (5.6 g) weight. 23 lb. hammer spring, tactical sear spring included.

CYLINDER & SLIDE
2073 3426 10 NOK
206103050
Tactical Match Kit
Produsentnr.: CS085 Taktisk kamp Kit
2073 NOK 0 kr 2 073,00 *

Kan restnoteres

Beskrivelse

Taktisk kamp Kit

Elementdetaljer

Made in USA
206038100
Warp Speed Kit
Produsentnr.: CS106 Hver pakke er testet på en serie 70-stil ramme å gjøre visse vil produsere den angitte pull vekten med liten eller ingen montering. Deler er wire EDM kutt fra lager, slipt og polert, så varmebehandlet for års levetid. Alle profiler og gjennom-hull er mekanisk riktig uten hånd montering. Svi nesen har riktig lettelse vinkel, svi våren er redusert til å redusere pull vekt. Utsatt hammer kantene på ultralett, Super? Kamp og taktisk II er faset for å minimere lysbildet dra og klær slitasje. Hver pakke inneholder en hammer, svi, disconnector, svi våren og hammer våren. ULTRA lyset KIT - 3,5 pund trekke vekt. Ultra lyset, skeletonized, hammer; lettet for å hindre ramme gni. Ultra lyset match svi og disconnector. Lettet svi våren, 18 pund hammer våren. ULTRA lyset fart II KIT - 3 pund trekke vekt. Lav profil, skeletonized hammer lettet over å hindre ramme gni; ultralett vekt kutt lås tid til et minimum. Dyp, skarpe serrations sikre sikker tommelen kontakt for rask og positiv cocking. Riktig matchet våren vekter gi den angitte pull vekten og sikre positiv tenning. TAKTISK II KIT - 4 pund trekke vekt. Taktisk II hammeren med lettet sider, ultra kamp svi og disconnector, lys svi våren, 18 pund hammer våren. TAKTISK kamp KIT - 4,5 pund trekke vekt. Taktisk hammer, svi, disconnector, lys trekke svi våren, 18 pund hammer våren. Flott for bære våpen. WARP SPEED KIT - 3 pund trekke vekt. Svært lav masse hammer, lettet over å forhindre ramme gni. Lav masse svi og disconnector, 18 pund hammer våren, lys trekke svi våren. PLIKT/BÆRE KIT - 4½ pund trekke vekt for plikt eller bære pistoler. Leveres med klassisk, militær-style avtrekkerbøyle, for de som foretrekker at eller er pålagt å ha det på plikt våpen. Inkluderer svi, disconnector, 23 pund hammer våren, og svi våren. PROFESJONELL KIT - 5 pund trekke vekt og er utviklet for militære og politiet skyttere. Gir full utløse kontroll i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, svi, disconnector, 23 pund hammer våren og taktisk svi våren.
2950 NOK 0 kr 2 950,00 *

Kan restnoteres

Elementdetaljer

Made in USA


206103030
Ultra Light Trigger Pull Kit
Produsentnr.: CS214 Ultra lett utløse trekk Kit
3009 NOK 5 kr 3 009,00 *

5 på lager

Beskrivelse

Ultra lett utløse trekk Kit

Elementdetaljer

Made in USA206103052
Tactical II Trigger Pull Kit
Produsentnr.: CS212 Hver pakke er testet på en serie 70-stil ramme å gjøre visse vil produsere den angitte pull vekten med liten eller ingen montering. Deler er wire EDM kutt fra lager, slipt og polert, så varmebehandlet for års levetid. Alle profiler og gjennom-hull er mekanisk riktig uten hånd montering. Svi nesen har riktig lettelse vinkel, svi våren er redusert til å redusere pull vekt. Utsatt hammer kantene på ultralett, Super? Kamp og taktisk II er faset for å minimere lysbildet dra og klær slitasje. Hver pakke inneholder en hammer, svi, disconnector, svi våren og hammer våren. ULTRA lyset KIT - 3,5 pund trekke vekt. Ultra lyset, skeletonized, hammer; lettet for å hindre ramme gni. Ultra lyset match svi og disconnector. Lettet svi våren, 18 pund hammer våren. ULTRA lyset fart II KIT - 3 pund trekke vekt. Lav profil, skeletonized hammer lettet over å hindre ramme gni; ultralett vekt kutt lås tid til et minimum. Dyp, skarpe serrations sikre sikker tommelen kontakt for rask og positiv cocking. Riktig matchet våren vekter gi den angitte pull vekten og sikre positiv tenning. TAKTISK II KIT - 4 pund trekke vekt. Taktisk II hammeren med lettet sider, ultra kamp svi og disconnector, lys svi våren, 18 pund hammer våren. TAKTISK kamp KIT - 4,5 pund trekke vekt. Taktisk hammer, svi, disconnector, lys trekke svi våren, 18 pund hammer våren. Flott for bære våpen. WARP SPEED KIT - 3 pund trekke vekt. Svært lav masse hammer, lettet over å forhindre ramme gni. Lav masse svi og disconnector, 18 pund hammer våren, lys trekke svi våren. PLIKT/BÆRE KIT - 4½ pund trekke vekt for plikt eller bære pistoler. Leveres med klassisk, militær-style avtrekkerbøyle, for de som foretrekker at eller er pålagt å ha det på plikt våpen. Inkluderer svi, disconnector, 23 pund hammer våren, og svi våren. PROFESJONELL KIT - 5 pund trekke vekt og er utviklet for militære og politiet skyttere. Gir full utløse kontroll i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, svi, disconnector, 23 pund hammer våren og taktisk svi våren.
2245 NOK 0 kr 2 245,00 *

Kan restnoteres

Elementdetaljer

Made in USA


206000019
Professional Trigger Kit
Produsentnr.: CS324 Hver pakke er testet på en serie 70-stil ramme å gjøre visse vil produsere den angitte pull vekten med liten eller ingen montering. Deler er wire EDM kutt fra lager, slipt og polert, så varmebehandlet for års levetid. Alle profiler og gjennom-hull er mekanisk riktig uten hånd montering. Svi nesen har riktig lettelse vinkel, svi våren er redusert til å redusere pull vekt. Utsatt hammer kantene på ultralett, Super? Kamp og taktisk II er faset for å minimere lysbildet dra og klær slitasje. Hver pakke inneholder en hammer, svi, disconnector, svi våren og hammer våren. ULTRA lyset KIT - 3,5 pund trekke vekt. Ultra lyset, skeletonized, hammer; lettet for å hindre ramme gni. Ultra lyset match svi og disconnector. Lettet svi våren, 18 pund hammer våren. ULTRA lyset fart II KIT - 3 pund trekke vekt. Lav profil, skeletonized hammer lettet over å hindre ramme gni; ultralett vekt kutt lås tid til et minimum. Dyp, skarpe serrations sikre sikker tommelen kontakt for rask og positiv cocking. Riktig matchet våren vekter gi den angitte pull vekten og sikre positiv tenning. TAKTISK II KIT - 4 pund trekke vekt. Taktisk II hammeren med lettet sider, ultra kamp svi og disconnector, lys svi våren, 18 pund hammer våren. TAKTISK kamp KIT - 4,5 pund trekke vekt. Taktisk hammer, svi, disconnector, lys trekke svi våren, 18 pund hammer våren. Flott for bære våpen. WARP SPEED KIT - 3 pund trekke vekt. Svært lav masse hammer, lettet over å forhindre ramme gni. Lav masse svi og disconnector, 18 pund hammer våren, lys trekke svi våren. PLIKT/BÆRE KIT - 4½ pund trekke vekt for plikt eller bære pistoler. Leveres med klassisk, militær-style avtrekkerbøyle, for de som foretrekker at eller er pålagt å ha det på plikt våpen. Inkluderer svi, disconnector, 23 pund hammer våren, og svi våren. PROFESJONELL KIT - 5 pund trekke vekt og er utviklet for militære og politiet skyttere. Gir full utløse kontroll i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, svi, disconnector, 23 pund hammer våren og taktisk svi våren.
2536 NOK 1 kr 2 536,00 *

1 på lager

Elementdetaljer

Made in USA


206000039
Ultra Light Speed II Kit
Produsentnr.: CS377 Ultra lysets hastighet II Kit
3131 NOK 0 kr 3 131,00 *

Kan restnoteres

Beskrivelse

Ultra lysets hastighet II Kit

Elementdetaljer

Made in USA


206000052
Duty/Carry Trigger Kit
Produsentnr.: CS100 Hver pakke er testet på en serie 70-stil ramme å gjøre visse vil produsere den angitte pull vekten med liten eller ingen montering. Deler er wire EDM kutt fra lager, slipt og polert, så varmebehandlet for års levetid. Alle profiler og gjennom-hull er mekanisk riktig uten hånd montering. Svi nesen har riktig lettelse vinkel, svi våren er redusert til å redusere pull vekt. Utsatt hammer kantene på ultralett, Super? Kamp og taktisk II er faset for å minimere lysbildet dra og klær slitasje. Hver pakke inneholder en hammer, svi, disconnector, svi våren og hammer våren. ULTRA lyset KIT - 3,5 pund trekke vekt. Ultra lyset, skeletonized, hammer; lettet for å hindre ramme gni. Ultra lyset match svi og disconnector. Lettet svi våren, 18 pund hammer våren. ULTRA lyset fart II KIT - 3 pund trekke vekt. Lav profil, skeletonized hammer lettet over å hindre ramme gni; ultralett vekt kutt lås tid til et minimum. Dyp, skarpe serrations sikre sikker tommelen kontakt for rask og positiv cocking. Riktig matchet våren vekter gi den angitte pull vekten og sikre positiv tenning. TAKTISK II KIT - 4 pund trekke vekt. Taktisk II hammeren med lettet sider, ultra kamp svi og disconnector, lys svi våren, 18 pund hammer våren. TAKTISK kamp KIT - 4,5 pund trekke vekt. Taktisk hammer, svi, disconnector, lys trekke svi våren, 18 pund hammer våren. Flott for bære våpen. WARP SPEED KIT - 3 pund trekke vekt. Svært lav masse hammer, lettet over å forhindre ramme gni. Lav masse svi og disconnector, 18 pund hammer våren, lys trekke svi våren. PLIKT/BÆRE KIT - 4½ pund trekke vekt for plikt eller bære pistoler. Leveres med klassisk, militær-style avtrekkerbøyle, for de som foretrekker at eller er pålagt å ha det på plikt våpen. Inkluderer svi, disconnector, 23 pund hammer våren, og svi våren. PROFESJONELL KIT - 5 pund trekke vekt og er utviklet for militære og politiet skyttere. Gir full utløse kontroll i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, svi, disconnector, 23 pund hammer våren og taktisk svi våren.
2879 NOK 0 kr 2 879,00 *

Kan restnoteres

Elementdetaljer

Made in USA


206000058
Tactical II 4lb Trigger Pull Kit, SS
Produsentnr.: CS0219 Hver pakke er testet på en serie 70-stil ramme å gjøre visse vil produsere den angitte pull vekten med liten eller ingen montering. Deler er wire EDM kutt fra lager, slipt og polert, så varmebehandlet for års levetid. Alle profiler og gjennom-hull er mekanisk riktig uten hånd montering. Svi nesen har riktig lettelse vinkel, svi våren er redusert til å redusere pull vekt. Utsatt hammer kantene på ultralett, Super? Kamp og taktisk II er faset for å minimere lysbildet dra og klær slitasje. Hver pakke inneholder en hammer, svi, disconnector, svi våren og hammer våren. ULTRA lyset KIT - 3,5 pund trekke vekt. Ultra lyset, skeletonized, hammer; lettet for å hindre ramme gni. Ultra lyset match svi og disconnector. Lettet svi våren, 18 pund hammer våren. ULTRA lyset fart II KIT - 3 pund trekke vekt. Lav profil, skeletonized hammer lettet over å hindre ramme gni; ultralett vekt kutt lås tid til et minimum. Dyp, skarpe serrations sikre sikker tommelen kontakt for rask og positiv cocking. Riktig matchet våren vekter gi den angitte pull vekten og sikre positiv tenning. TAKTISK II KIT - 4 pund trekke vekt. Taktisk II hammeren med lettet sider, ultra kamp svi og disconnector, lys svi våren, 18 pund hammer våren. TAKTISK kamp KIT - 4,5 pund trekke vekt. Taktisk hammer, svi, disconnector, lys trekke svi våren, 18 pund hammer våren. Flott for bære våpen. WARP SPEED KIT - 3 pund trekke vekt. Svært lav masse hammer, lettet over å forhindre ramme gni. Lav masse svi og disconnector, 18 pund hammer våren, lys trekke svi våren. PLIKT/BÆRE KIT - 4½ pund trekke vekt for plikt eller bære pistoler. Leveres med klassisk, militær-style avtrekkerbøyle, for de som foretrekker at eller er pålagt å ha det på plikt våpen. Inkluderer svi, disconnector, 23 pund hammer våren, og svi våren. PROFESJONELL KIT - 5 pund trekke vekt og er utviklet for militære og politiet skyttere. Gir full utløse kontroll i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, svi, disconnector, 23 pund hammer våren og taktisk svi våren.
2573 NOK 0 kr 2 573,00 *

Kan restnoteres

Elementdetaljer

Made in USA


206000059
Enhancement Kit Series 70
Produsentnr.: CS0105 Hver pakke er testet på en serie 70-stil ramme å gjøre visse vil produsere den angitte pull vekten med liten eller ingen montering. Deler er wire EDM kutt fra lager, slipt og polert, så varmebehandlet for års levetid. Alle profiler og gjennom-hull er mekanisk riktig uten hånd montering. Svi nesen har riktig lettelse vinkel, svi våren er redusert til å redusere pull vekt. Utsatt hammer kantene på ultralett, Super? Kamp og taktisk II er faset for å minimere lysbildet dra og klær slitasje. Hver pakke inneholder en hammer, svi, disconnector, svi våren og hammer våren. ULTRA lyset KIT - 3,5 pund trekke vekt. Ultra lyset, skeletonized, hammer; lettet for å hindre ramme gni. Ultra lyset match svi og disconnector. Lettet svi våren, 18 pund hammer våren. ULTRA lyset fart II KIT - 3 pund trekke vekt. Lav profil, skeletonized hammer lettet over å hindre ramme gni; ultralett vekt kutt lås tid til et minimum. Dyp, skarpe serrations sikre sikker tommelen kontakt for rask og positiv cocking. Riktig matchet våren vekter gi den angitte pull vekten og sikre positiv tenning. TAKTISK II KIT - 4 pund trekke vekt. Taktisk II hammeren med lettet sider, ultra kamp svi og disconnector, lys svi våren, 18 pund hammer våren. TAKTISK kamp KIT - 4,5 pund trekke vekt. Taktisk hammer, svi, disconnector, lys trekke svi våren, 18 pund hammer våren. Flott for bære våpen. WARP SPEED KIT - 3 pund trekke vekt. Svært lav masse hammer, lettet over å forhindre ramme gni. Lav masse svi og disconnector, 18 pund hammer våren, lys trekke svi våren. PLIKT/BÆRE KIT - 4½ pund trekke vekt for plikt eller bære pistoler. Leveres med klassisk, militær-style avtrekkerbøyle, for de som foretrekker at eller er pålagt å ha det på plikt våpen. Inkluderer svi, disconnector, 23 pund hammer våren, og svi våren. PROFESJONELL KIT - 5 pund trekke vekt og er utviklet for militære og politiet skyttere. Gir full utløse kontroll i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, svi, disconnector, 23 pund hammer våren og taktisk svi våren.
3426 NOK 1 kr 3 426,00 *

1 på lager

Elementdetaljer

Made in USA


206000060
Enhancement Kit Series 80
Produsentnr.: CS0107 Hver pakke er testet på en serie 70-stil ramme å gjøre visse vil produsere den angitte pull vekten med liten eller ingen montering. Deler er wire EDM kutt fra lager, slipt og polert, så varmebehandlet for års levetid. Alle profiler og gjennom-hull er mekanisk riktig uten hånd montering. Svi nesen har riktig lettelse vinkel, svi våren er redusert til å redusere pull vekt. Utsatt hammer kantene på ultralett, Super? Kamp og taktisk II er faset for å minimere lysbildet dra og klær slitasje. Hver pakke inneholder en hammer, svi, disconnector, svi våren og hammer våren. ULTRA lyset KIT - 3,5 pund trekke vekt. Ultra lyset, skeletonized, hammer; lettet for å hindre ramme gni. Ultra lyset match svi og disconnector. Lettet svi våren, 18 pund hammer våren. ULTRA lyset fart II KIT - 3 pund trekke vekt. Lav profil, skeletonized hammer lettet over å hindre ramme gni; ultralett vekt kutt lås tid til et minimum. Dyp, skarpe serrations sikre sikker tommelen kontakt for rask og positiv cocking. Riktig matchet våren vekter gi den angitte pull vekten og sikre positiv tenning. TAKTISK II KIT - 4 pund trekke vekt. Taktisk II hammeren med lettet sider, ultra kamp svi og disconnector, lys svi våren, 18 pund hammer våren. TAKTISK kamp KIT - 4,5 pund trekke vekt. Taktisk hammer, svi, disconnector, lys trekke svi våren, 18 pund hammer våren. Flott for bære våpen. WARP SPEED KIT - 3 pund trekke vekt. Svært lav masse hammer, lettet over å forhindre ramme gni. Lav masse svi og disconnector, 18 pund hammer våren, lys trekke svi våren. PLIKT/BÆRE KIT - 4½ pund trekke vekt for plikt eller bære pistoler. Leveres med klassisk, militær-style avtrekkerbøyle, for de som foretrekker at eller er pålagt å ha det på plikt våpen. Inkluderer svi, disconnector, 23 pund hammer våren, og svi våren. PROFESJONELL KIT - 5 pund trekke vekt og er utviklet for militære og politiet skyttere. Gir full utløse kontroll i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, svi, disconnector, 23 pund hammer våren og taktisk svi våren.
3426 NOK 0 kr 3 426,00 *

Kan restnoteres

Elementdetaljer

Made in USA


Match Quality Trigger Pull In A Drop-In Kit
Each kit is tested on a Series 70-style frame to make certain it will produce the specified pull weight with little or no fitting. Parts are wire EDM cut from bar stock, honed and polished, then heat treated for years of service life. All profiles and through-holes are mechanically correct to function without hand fitting. Sear nose has correct relief angle, sear spring is narrowed to reduce pull weight. Exposed hammer edges on Ultra-Light, Super?Match and Tactical II are chamfered to minimize slide drag and clothing wear. Each kit contains a hammer, sear, disconnector, sear spring and hammer spring. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. pull weight. Ultra light, skeletonized, hammer; relieved to prevent frame rub. Ultra light match sear and disconnector. Lightened sear spring, 18 lb. hammer spring. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. pull weight. Low-profile, skeletonized hammer relieved to prevent frame rub; ultra-light weight cuts lock time to a minimum. Deep, crisp serrations ensure secure thumb contact for fast, positive cocking. Properly matched spring weights give the specified pull weight and ensure positive ignition. TACTICAL II KIT - 4 lb. pull weight. Tactical II hammer with relieved sides, ultra match sear and disconnector, light sear spring, 18 lb. hammer spring. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. pull weight. Tactical hammer, sear, disconnector, light pull sear spring, 18 lb. hammer spring. Great for carry guns. WARP SPEED KIT - 3 lb. pull weight. Very low mass hammer, relieved to prevent frame rub. Low mass sear and disconnector, 18 lb. hammer spring, light pull sear spring. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. pull weight for duty or carry pistols. Comes with classic, military-style spur hammer, for those who prefer that style or are required to have it on duty weapons. Includes sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. of pull weight and is designed for military and police shooters. Gives complete trigger control in high-stress situations. Contains hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring and tactical sear spring.

SPECS: Ultra Light Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .39 oz. (11.1 g) weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Ultra Light Speed II: Tool steel, in-the-white. Hammer & Sear: Rc 50-55. .7 oz. (20g) total weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Tactical II Kit: Special tool steel, in-the-white, Hammer. Rc 50-53. .5 oz. (14 g) weight. Sear: .09 oz. (2.5 g) weight. Tactical Match Kit: Special tool steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .52 oz. (14.7 g) weight. Sear: .09 oz, (2.5 g) weight. Warp Speed Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .35 oz. (9.9 g) weight. Sear: .07 oz. (2 g) weight. Disconnector: .069 oz. (1.9 g). Duty/Carry 4½ lb. Kit: Billet alloy steel, heat treated to Rc 50-54, in-the-white. Hammer, black. Kit includes spur hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. Professional 5 lb. Kit: Billet alloy steel, in-the-white. Hammer, Rc 50-54, .5 oz. (14.1 g) weight. Sear 2 oz. (5.6 g) weight. Disconnector .2 oz. (5.6 g) weight. 23 lb. hammer spring, tactical sear spring included.