Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

CYLINDER & SLIDE
1911 TRIGGER PULL KITS

000000000857 206103050
Match Quality Trigger Pull In A Drop-In Kit
Each kit is tested on a Series 70-style frame to make certain it will produce the specified pull weight with little or no fitting. Parts are wire EDM cut from bar stock, honed and polished, then heat treated for years of service life. All profiles and through-holes are mechanically correct to function without hand fitting. Sear nose has correct relief angle, sear spring is narrowed to reduce pull weight. Exposed hammer edges on Ultra-Light, Super?Match and Tactical II are chamfered to minimize slide drag and clothing wear. Each kit contains a hammer, sear, disconnector, sear spring and hammer spring. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. pull weight. Ultra light, skeletonized, hammer; relieved to prevent frame rub. Ultra light match sear and disconnector. Lightened sear spring, 18 lb. hammer spring. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. pull weight. Low-profile, skeletonized hammer relieved to prevent frame rub; ultra-light weight cuts lock time to a minimum. Deep, crisp serrations ensure secure thumb contact for fast, positive cocking. Properly matched spring weights give the specified pull weight and ensure positive ignition. TACTICAL II KIT - 4 lb. pull weight. Tactical II hammer with relieved sides, ultra match sear and disconnector, light sear spring, 18 lb. hammer spring. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. pull weight. Tactical hammer, sear, disconnector, light pull sear spring, 18 lb. hammer spring. Great for carry guns. WARP SPEED KIT - 3 lb. pull weight. Very low mass hammer, relieved to prevent frame rub. Low mass sear and disconnector, 18 lb. hammer spring, light pull sear spring. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. pull weight for duty or carry pistols. Comes with classic, military-style spur hammer, for those who prefer that style or are required to have it on duty weapons. Includes sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. of pull weight and is designed for military and police shooters. Gives complete trigger control in high-stress situations. Contains hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring and tactical sear spring.

SPECS: Ultra Light Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .39 oz. (11.1 g) weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Ultra Light Speed II: Tool steel, in-the-white. Hammer & Sear: Rc 50-55. .7 oz. (20g) total weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Tactical II Kit: Special tool steel, in-the-white, Hammer. Rc 50-53. .5 oz. (14 g) weight. Sear: .09 oz. (2.5 g) weight. Tactical Match Kit: Special tool steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .52 oz. (14.7 g) weight. Sear: .09 oz, (2.5 g) weight. Warp Speed Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .35 oz. (9.9 g) weight. Sear: .07 oz. (2 g) weight. Disconnector: .069 oz. (1.9 g). Duty/Carry 4½ lb. Kit: Billet alloy steel, heat treated to Rc 50-54, in-the-white. Hammer, black. Kit includes spur hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. Professional 5 lb. Kit: Billet alloy steel, in-the-white. Hammer, Rc 50-54, .5 oz. (14.1 g) weight. Sear 2 oz. (5.6 g) weight. Disconnector .2 oz. (5.6 g) weight. 23 lb. hammer spring, tactical sear spring included.

2299 3549 5 NOK
Produktnr.: 206103050
CYLINDER & SLIDE TACTICAL MATCH KIT
Produsentnr.: CS085 000000000857 Hvert kitt er testet på en Series 70-stil ramme for å sikre at det vil produsere den spesifiserte avtrekksvekten med lite eller ingen tilpasning. Delene er wire EDM kuttet fra stangmateriale, honet og polert, deretter varmebehandlet for årevis med tjenesteliv. Alle profiler og gjennomgående hull er mekanisk korrekte for å fungere uten håndtilpasning. Avtrekkernesen har korrekt avlastningsvinkel, avtrekkerfjæren er smalnet for å redusere avtrekksvekten. Eksponerte hammerkanter på Ultra-Light, Super?Match og Tactical II er avfaset for å minimere slitasje på sleiden og klær. Hvert kitt inneholder en hammer, avtrekker, frakobler, avtrekkerfjær og hammerfjær. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. avtrekksvekt. Ultralett, skjelettisert hammer; lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Ultralight match avtrekker og frakobler. Lettet avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Lavprofil, skjelettisert hammer lettet for å forhindre gnidning mot rammen; ultralight vekt reduserer låsetiden til et minimum. Dype, skarpe riller sikrer sikker tommelkontakt for rask og positiv spenning. Riktig matchede fjærvekter gir den spesifiserte avtrekksvekten og sikrer positiv tenning. TACTICAL II KIT - 4 lb. avtrekksvekt. Tactical II hammer med lettet sider, ultra match avtrekker og frakobler, lett avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. avtrekksvekt. Tactical hammer, avtrekker, frakobler, lett trekk avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. Flott for bærevåpen. WARP SPEED KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Veldig lav masse hammer, lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Lav masse avtrekker og frakobler, 18 lb. hammerfjær, lett trekk avtrekkerfjær. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. avtrekksvekt for tjeneste- eller bærepistoler. Kommer med klassisk, militærstil sporehammer, for de som foretrekker den stilen eller er nødt til å ha den på tjenestevåpen. Inkluderer avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær, og avtrekkerfjær. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. avtrekksvekt og er designet for militære og politiskytere. Gir fullstendig kontroll over avtrekket i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær og taktisk avtrekkerfjær.
2299 NOK 11 kr 2 299,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA

Attributes

Leveringsvekt: 0,113kg Frakthøyde: 15mm Fraktbredde: 99mm Fraktlengde: 160mm

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: 0A501.cProduktnr.: 206103030
CYLINDER & SLIDE ULTRA LIGHT TRIGGER PULL KIT
Produsentnr.: CS214 000000002141 Hvert kitt er testet på en Series 70-stil ramme for å sikre at det vil produsere den spesifiserte avtrekksvekten med lite eller ingen tilpasning. Delene er wire EDM kuttet fra stangmateriale, honet og polert, deretter varmebehandlet for årevis med tjenesteliv. Alle profiler og gjennomgående hull er mekanisk korrekte for å fungere uten håndtilpasning. Avtrekkernesen har korrekt avlastningsvinkel, avtrekkerfjæren er smalnet for å redusere avtrekksvekten. Eksponerte hammerkanter på Ultra-Light, Super?Match og Tactical II er avfaset for å minimere slitasje på sleiden og klær. Hvert kitt inneholder en hammer, avtrekker, frakobler, avtrekkerfjær og hammerfjær. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. avtrekksvekt. Ultralett, skjelettisert hammer; lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Ultralight match avtrekker og frakobler. Lettet avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Lavprofil, skjelettisert hammer lettet for å forhindre gnidning mot rammen; ultralight vekt reduserer låsetiden til et minimum. Dype, skarpe riller sikrer sikker tommelkontakt for rask og positiv spenning. Riktig matchede fjærvekter gir den spesifiserte avtrekksvekten og sikrer positiv tenning. TACTICAL II KIT - 4 lb. avtrekksvekt. Tactical II hammer med lettet sider, ultra match avtrekker og frakobler, lett avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. avtrekksvekt. Tactical hammer, avtrekker, frakobler, lett trekk avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. Flott for bærevåpen. WARP SPEED KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Veldig lav masse hammer, lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Lav masse avtrekker og frakobler, 18 lb. hammerfjær, lett trekk avtrekkerfjær. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. avtrekksvekt for tjeneste- eller bærepistoler. Kommer med klassisk, militærstil sporehammer, for de som foretrekker den stilen eller er nødt til å ha den på tjenestevåpen. Inkluderer avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær, og avtrekkerfjær. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. avtrekksvekt og er designet for militære og politiskytere. Gir fullstendig kontroll over avtrekket i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær og taktisk avtrekkerfjær.
3449 NOK 22 kr 3 449,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA

Attributes

Leveringsvekt: 0,032kg Frakthøyde: 18mm Fraktbredde: 102mm Fraktlengde: 160mm

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: 0A501.c


Produktnr.: 206103052
CYLINDER & SLIDE TACTICAL II TRIGGER PULL KIT
Produsentnr.: CS212 000000002127 Hvert kitt er testet på en Series 70-stil ramme for å sikre at det vil produsere den spesifiserte avtrekksvekten med lite eller ingen tilpasning. Delene er wire EDM kuttet fra stangmateriale, honet og polert, deretter varmebehandlet for årevis med tjenesteliv. Alle profiler og gjennomgående hull er mekanisk korrekte for å fungere uten håndtilpasning. Avtrekkernesen har korrekt avlastningsvinkel, avtrekkerfjæren er smalnet for å redusere avtrekksvekten. Eksponerte hammerkanter på Ultra-Light, Super?Match og Tactical II er avfaset for å minimere slitasje på sleiden og klær. Hvert kitt inneholder en hammer, avtrekker, frakobler, avtrekkerfjær og hammerfjær. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. avtrekksvekt. Ultralett, skjelettisert hammer; lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Ultralight match avtrekker og frakobler. Lettet avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Lavprofil, skjelettisert hammer lettet for å forhindre gnidning mot rammen; ultralight vekt reduserer låsetiden til et minimum. Dype, skarpe riller sikrer sikker tommelkontakt for rask og positiv spenning. Riktig matchede fjærvekter gir den spesifiserte avtrekksvekten og sikrer positiv tenning. TACTICAL II KIT - 4 lb. avtrekksvekt. Tactical II hammer med lettet sider, ultra match avtrekker og frakobler, lett avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. avtrekksvekt. Tactical hammer, avtrekker, frakobler, lett trekk avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. Flott for bærevåpen. WARP SPEED KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Veldig lav masse hammer, lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Lav masse avtrekker og frakobler, 18 lb. hammerfjær, lett trekk avtrekkerfjær. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. avtrekksvekt for tjeneste- eller bærepistoler. Kommer med klassisk, militærstil sporehammer, for de som foretrekker den stilen eller er nødt til å ha den på tjenestevåpen. Inkluderer avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær, og avtrekkerfjær. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. avtrekksvekt og er designet for militære og politiskytere. Gir fullstendig kontroll over avtrekket i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær og taktisk avtrekkerfjær.
2499 NOK 13 kr 2 499,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA

Attributes

Leveringsvekt: 0,045kg Frakthøyde: 18mm Fraktbredde: 102mm Fraktlengde: 160mm

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: 0A501.c

Produktnr.: 206000039
CYLINDER & SLIDE ULTRA LIGHT SPEED II KIT
Produsentnr.: CS377 000000003773 Hvert kitt er testet på en Series 70-stil ramme for å sikre at det vil produsere den spesifiserte avtrekksvekten med lite eller ingen tilpasning. Delene er wire EDM kuttet fra stangmateriale, honet og polert, deretter varmebehandlet for årevis med tjenesteliv. Alle profiler og gjennomgående hull er mekanisk korrekte for å fungere uten håndtilpasning. Avtrekkernesen har korrekt avlastningsvinkel, avtrekkerfjæren er smalnet for å redusere avtrekksvekten. Eksponerte hammerkanter på Ultra-Light, Super?Match og Tactical II er avfaset for å minimere slitasje på sleiden og klær. Hvert kitt inneholder en hammer, avtrekker, frakobler, avtrekkerfjær og hammerfjær. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. avtrekksvekt. Ultralett, skjelettisert hammer; lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Ultralight match avtrekker og frakobler. Lettet avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Lavprofil, skjelettisert hammer lettet for å forhindre gnidning mot rammen; ultralight vekt reduserer låsetiden til et minimum. Dype, skarpe riller sikrer sikker tommelkontakt for rask og positiv spenning. Riktig matchede fjærvekter gir den spesifiserte avtrekksvekten og sikrer positiv tenning. TACTICAL II KIT - 4 lb. avtrekksvekt. Tactical II hammer med lettet sider, ultra match avtrekker og frakobler, lett avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. avtrekksvekt. Tactical hammer, avtrekker, frakobler, lett trekk avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. Flott for bærevåpen. WARP SPEED KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Veldig lav masse hammer, lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Lav masse avtrekker og frakobler, 18 lb. hammerfjær, lett trekk avtrekkerfjær. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. avtrekksvekt for tjeneste- eller bærepistoler. Kommer med klassisk, militærstil sporehammer, for de som foretrekker den stilen eller er nødt til å ha den på tjenestevåpen. Inkluderer avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær, og avtrekkerfjær. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. avtrekksvekt og er designet for militære og politiskytere. Gir fullstendig kontroll over avtrekket i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær og taktisk avtrekkerfjær.
3549 NOK 16 kr 3 549,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
Mer enn 10 stk. på lager i USA

Attributes

Leveringsvekt: 0,045kg Frakthøyde: 18mm Fraktbredde: 102mm Fraktlengde: 160mm

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: 0A501.c

Produktnr.: 206000058
CYLINDER & SLIDE TACTICAL II 4LB TRIGGER PULL KIT, SS
Produsentnr.: CS0219 000000002196 Hvert kitt er testet på en Series 70-stil ramme for å sikre at det vil produsere den spesifiserte avtrekksvekten med lite eller ingen tilpasning. Delene er wire EDM kuttet fra stangmateriale, honet og polert, deretter varmebehandlet for årevis med tjenesteliv. Alle profiler og gjennomgående hull er mekanisk korrekte for å fungere uten håndtilpasning. Avtrekkernesen har korrekt avlastningsvinkel, avtrekkerfjæren er smalnet for å redusere avtrekksvekten. Eksponerte hammerkanter på Ultra-Light, Super?Match og Tactical II er avfaset for å minimere slitasje på sleiden og klær. Hvert kitt inneholder en hammer, avtrekker, frakobler, avtrekkerfjær og hammerfjær. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. avtrekksvekt. Ultralett, skjelettisert hammer; lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Ultralight match avtrekker og frakobler. Lettet avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Lavprofil, skjelettisert hammer lettet for å forhindre gnidning mot rammen; ultralight vekt reduserer låsetiden til et minimum. Dype, skarpe riller sikrer sikker tommelkontakt for rask og positiv spenning. Riktig matchede fjærvekter gir den spesifiserte avtrekksvekten og sikrer positiv tenning. TACTICAL II KIT - 4 lb. avtrekksvekt. Tactical II hammer med lettet sider, ultra match avtrekker og frakobler, lett avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. avtrekksvekt. Tactical hammer, avtrekker, frakobler, lett trekk avtrekkerfjær, 18 lb. hammerfjær. Flott for bærevåpen. WARP SPEED KIT - 3 lb. avtrekksvekt. Veldig lav masse hammer, lettet for å forhindre gnidning mot rammen. Lav masse avtrekker og frakobler, 18 lb. hammerfjær, lett trekk avtrekkerfjær. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. avtrekksvekt for tjeneste- eller bærepistoler. Kommer med klassisk, militærstil sporehammer, for de som foretrekker den stilen eller er nødt til å ha den på tjenestevåpen. Inkluderer avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær, og avtrekkerfjær. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. avtrekksvekt og er designet for militære og politiskytere. Gir fullstendig kontroll over avtrekket i høy-stress situasjoner. Inneholder hammer, avtrekker, frakobler, 23 lb. hammerfjær og taktisk avtrekkerfjær.
2649 NOK 1 kr 2 649,00 *
Leveringstid ca. 14-21 dager.
1 stk. på lageret i USA

Attributes

Leveringsvekt: 0,023kg Frakthøyde: 18mm Fraktbredde: 109mm Fraktlengde: 178mm

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: 0A501.c

Match Quality Trigger Pull In A Drop-In Kit
Each kit is tested on a Series 70-style frame to make certain it will produce the specified pull weight with little or no fitting. Parts are wire EDM cut from bar stock, honed and polished, then heat treated for years of service life. All profiles and through-holes are mechanically correct to function without hand fitting. Sear nose has correct relief angle, sear spring is narrowed to reduce pull weight. Exposed hammer edges on Ultra-Light, Super?Match and Tactical II are chamfered to minimize slide drag and clothing wear. Each kit contains a hammer, sear, disconnector, sear spring and hammer spring. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. pull weight. Ultra light, skeletonized, hammer; relieved to prevent frame rub. Ultra light match sear and disconnector. Lightened sear spring, 18 lb. hammer spring. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. pull weight. Low-profile, skeletonized hammer relieved to prevent frame rub; ultra-light weight cuts lock time to a minimum. Deep, crisp serrations ensure secure thumb contact for fast, positive cocking. Properly matched spring weights give the specified pull weight and ensure positive ignition. TACTICAL II KIT - 4 lb. pull weight. Tactical II hammer with relieved sides, ultra match sear and disconnector, light sear spring, 18 lb. hammer spring. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. pull weight. Tactical hammer, sear, disconnector, light pull sear spring, 18 lb. hammer spring. Great for carry guns. WARP SPEED KIT - 3 lb. pull weight. Very low mass hammer, relieved to prevent frame rub. Low mass sear and disconnector, 18 lb. hammer spring, light pull sear spring. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. pull weight for duty or carry pistols. Comes with classic, military-style spur hammer, for those who prefer that style or are required to have it on duty weapons. Includes sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. of pull weight and is designed for military and police shooters. Gives complete trigger control in high-stress situations. Contains hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring and tactical sear spring.

SPECS: Ultra Light Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .39 oz. (11.1 g) weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Ultra Light Speed II: Tool steel, in-the-white. Hammer & Sear: Rc 50-55. .7 oz. (20g) total weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Tactical II Kit: Special tool steel, in-the-white, Hammer. Rc 50-53. .5 oz. (14 g) weight. Sear: .09 oz. (2.5 g) weight. Tactical Match Kit: Special tool steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .52 oz. (14.7 g) weight. Sear: .09 oz, (2.5 g) weight. Warp Speed Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .35 oz. (9.9 g) weight. Sear: .07 oz. (2 g) weight. Disconnector: .069 oz. (1.9 g). Duty/Carry 4½ lb. Kit: Billet alloy steel, heat treated to Rc 50-54, in-the-white. Hammer, black. Kit includes spur hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. Professional 5 lb. Kit: Billet alloy steel, in-the-white. Hammer, Rc 50-54, .5 oz. (14.1 g) weight. Sear 2 oz. (5.6 g) weight. Disconnector .2 oz. (5.6 g) weight. 23 lb. hammer spring, tactical sear spring included.

Nyhetsbrev