Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

fraktprisen_topp_970_50

HERITAGE GUN BOOKS COLT SINGLE ACTION REVOLVERS SHOP MANUAL- VOLUMES I & II


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Jerry Kuhnhausen. 255 sider. Mer...

715889000125 924000001
Volume I & II by Jerry Kuhnhausen
Jerry Kuhnhausen. 255 pages. 6" x 9". Softbound. 770 photos and line drawings combined with clear, descriptive text provide a step-by-step guide to parts fitting, action timing, repair and restoration. Covers 1st, 2nd and 3rd generation Colt’s, most Italian reproductions plus, parts identification specific to .22 rimfire and Colt Cowboy models. Presents basic and advanced design, safety systems and operating theory, detailed descriptions of bench function checks, cycle of operation, assembly/disassembly, parts inspection and critical component dimensional data.
HERITAGE GUN BOOKS
671 671 1 NOK
924000001
Colt Single Action Revolvers Shop Manual-Volumes I & II
Produsentnr.: CSA12 715889000125 Jerry Kuhnhausen. 255 sider. 6 "x 9". Softbound. 770 bilder og strektegninger kombinert med klar beskrivende tekst gir en trinnvis veiledning til deler montering, handlingen timing, reparasjon og gjenoppretting. Dekker første, andre og tredje generasjon Colt, de fleste italienske reproduksjoner pluss, deler identifikasjon gjelder.22 rimfire og Colt Cowboy modeller. Viser grunnleggende og avanserte design, sikkerhet og drift teori, detaljerte beskrivelser av benken funksjonen sjekker, syklus av drift, montering/demontering, deler inspeksjon og kritisk komponent tredimensjonale data.
671 NOK 16 kr 671,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Firearm: Handgun Skill Level: Amateur Style: Manual

Attributes

Firearm: Handgun Skill Level: Amateur Style: Manual

Elementdetaljer

Made in USA

Volume I & II by Jerry Kuhnhausen
Jerry Kuhnhausen. 255 pages. 6" x 9". Softbound. 770 photos and line drawings combined with clear, descriptive text provide a step-by-step guide to parts fitting, action timing, repair and restoration. Covers 1st, 2nd and 3rd generation Colt’s, most Italian reproductions plus, parts identification specific to .22 rimfire and Colt Cowboy models. Presents basic and advanced design, safety systems and operating theory, detailed descriptions of bench function checks, cycle of operation, assembly/disassembly, parts inspection and critical component dimensional data.