Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

HERITAGE GUN BOOKS COLT SINGLE ACTION REVOLVERS SHOP MANUAL- VOLUMES I & II


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Jerry Kuhnhausen. 255 sider. Mer...

715889000125 924000001
Volume I & II by Jerry Kuhnhausen
Jerry Kuhnhausen. 255 pages. 6" x 9". Softbound. 770 photos and line drawings combined with clear, descriptive text provide a step-by-step guide to parts fitting, action timing, repair and restoration. Covers 1st, 2nd and 3rd generation Colt’s, most Italian reproductions plus, parts identification specific to .22 rimfire and Colt Cowboy models. Presents basic and advanced design, safety systems and operating theory, detailed descriptions of bench function checks, cycle of operation, assembly/disassembly, parts inspection and critical component dimensional data.
705 705 1 NOK
924000001
HERITAGE GUN BOOKS Colt Single Action Revolvers Shop Manual-Volumes I & II
Produsentnr.: CSA12 715889000125 Jerry Kuhnhausen. 255 sider. 6 "x 9". Softbound. 770 bilder og strektegninger kombinert med oversiktlig, beskrivende tekst gir en trinn-for-trinn guide til montering av deler, timing, handling, reparasjon og restaurering. Dekker 1., 2. og 3. generasjon Colt's, de fleste italienske reproduksjoner pluss, deler som er spesifikke for .22 rimfire- og Colt Cowboy-modeller. Presenterer grunnleggende og avansert design, sikkerhetssystemer og driftsteori, detaljerte beskrivelser av benkfunksjonskontroller, syklus av drift, montering / demontering, deler inspeksjon og kritiske komponentdimensjonale data.
705 NOK 0 kr 705,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Firearm: Handgun Skill Level: Amateur Style: Manual

Attributes

Firearm: Handgun Skill Level: Amateur Style: Manual

Elementdetaljer

Made in USA
Volume I & II by Jerry Kuhnhausen
Jerry Kuhnhausen. 255 pages. 6" x 9". Softbound. 770 photos and line drawings combined with clear, descriptive text provide a step-by-step guide to parts fitting, action timing, repair and restoration. Covers 1st, 2nd and 3rd generation Colt’s, most Italian reproductions plus, parts identification specific to .22 rimfire and Colt Cowboy models. Presents basic and advanced design, safety systems and operating theory, detailed descriptions of bench function checks, cycle of operation, assembly/disassembly, parts inspection and critical component dimensional data.
Nyhetsbrev