Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

APEX TACTICAL SPECIALTIES INC S&W M&P FORWARD SET SEAR & TRIGGER KIT


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): FUNKSJONER: Inkluderer frontsett sear, trigger, streikeblokkesett og fjærmonteringsapparat. Striker-blokkeringssett inkluderer spissblokk, fjær og talon taktisk verktøy. Mer...

856008005024 100008892
FEATURES: Includes forward set sear, trigger, striker block kit, and spring kit Striker block kit includes striker block, spring, and talon tactical tool Spring kit includes 4 and 5.5lb  trigger return springs, trigger return spring install tool, sear spring, and ram spring Results in trigger pull weight near 4lbs for competition or 5.5 for duty/carry Smooth uptake and reset Total trigger travel of .120" Improved safety features make the FSS a reliably safe trigger system Works with all Smith & Wesson M&P pistols in all centerfire calibers and configurations except M&P Shield Requires the use of the sear housing block designed for the large size sear plunger and spring (current production as of June, 2011) BENEFITS: Forward set trigger reduces trigger pre-travel and over-travel The center mounted pivoting safety bar prevents unintended operation by creating a trigger block that will not disengage unless the shooter places their finger on the center of the trigger and encourages trigger manipulation directly in line with the bore axis  Forward set sear shortens the stroke of the trigger pull by dropping the striker at a point farther forward than the factory sear Forward set striker block has an improved radius on the striker block face that produces a smoother trigger pull and eliminates most false reset issues This kit produces a smooth 4lb. trigger pull for competition or 5.5lbs for duty/carry use Does not fit M&P 2.0 Pistols

SPECS: **REQUIRES the use of the larger 1/8 inch sear spring & plunger set up (included)**

2941 2941 1 NOK
100008892
APEX TACTICAL SPECIALTIES INC S&W M&P FORWARD SET SEAR & TRIGGER KIT
Produsentnr.: 100067 856008005024 FUNKSJONER: Inkluderer frontsett sear, trigger, streikeblokkesett og fjærmonteringsapparat. Striker-blokkeringssett inkluderer spissblokk, fjær og talon taktisk verktøy. Fjærmonteringssett inkluderer 4 og 5.5 lb avtrekksfjærer, trigger returfjærinstallasjonsverktøy, searfjær og ramfjær Resultat i trekkvekt nær 4 kg for konkurranse eller 5,5 for plikt / bære Jevn opptak og tilbakestilling Total triggerkjøring av .120 "Forbedrede sikkerhetsfunksjoner gjør FSS til et pålitelig trygt triggersystem. Fungerer med alle Smith & Wesson M & P-pistoler i hele midtbrannen kaliber og konfigurasjoner bortsett fra M&P Shield Krever bruk av sear-husblokken designet for store plater og fjær i stor størrelse (nåværende produksjon fra juni 2011). FORDELER: Fremadrettet trigger reduserer avtrekk før forkjøring og overreise Den midtmonterte svingningen sikkerhetsbjelke forhindrer utilsiktet drift ved å opprette en utløserblokk som ikke vil koble ut med mindre skytteren legger fingeren på midten av avtrekkeren og oppmuntrer utløseren manipulering direkte i tråd med bore-aksen Fremadrettet sear forkorter slaget på avtrekkertrekket ved å slippe spissen på et punkt lenger fram enn fabrikkens sear. Fremre sett angriperblokk har en forbedret radius på streikeblokkflaten som gir en jevnere utløsertrekk og eliminerer de fleste falske tilbakestillingsproblemer. Dette settet gir en jevn 4 kg. utløsertrekk for konkurranse eller 5.5 kg for bruk / bruk Bruk ikke M&P 2.0-pistoler
2941 NOK 26 kr 2 941,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Finish: Black Make: Smith & Wesson Model: M&P Style: Competition, Safety Trigger

Attributes

Finish: Black Make: Smith & Wesson Modell: M&P Style: Competition,Safety Trigger

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: 0A501.c
FEATURES: Includes forward set sear, trigger, striker block kit, and spring kit Striker block kit includes striker block, spring, and talon tactical tool Spring kit includes 4 and 5.5lb  trigger return springs, trigger return spring install tool, sear spring, and ram spring Results in trigger pull weight near 4lbs for competition or 5.5 for duty/carry Smooth uptake and reset Total trigger travel of .120" Improved safety features make the FSS a reliably safe trigger system Works with all Smith & Wesson M&P pistols in all centerfire calibers and configurations except M&P Shield Requires the use of the sear housing block designed for the large size sear plunger and spring (current production as of June, 2011) BENEFITS: Forward set trigger reduces trigger pre-travel and over-travel The center mounted pivoting safety bar prevents unintended operation by creating a trigger block that will not disengage unless the shooter places their finger on the center of the trigger and encourages trigger manipulation directly in line with the bore axis  Forward set sear shortens the stroke of the trigger pull by dropping the striker at a point farther forward than the factory sear Forward set striker block has an improved radius on the striker block face that produces a smoother trigger pull and eliminates most false reset issues This kit produces a smooth 4lb. trigger pull for competition or 5.5lbs for duty/carry use Does not fit M&P 2.0 Pistols

SPECS: **REQUIRES the use of the larger 1/8 inch sear spring & plunger set up (included)**

Nyhetsbrev