Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

NEXT LEVEL TRAINING SIRT PERFORMER TRAINING PISTOL


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Treningspistol med utseende, følelse og omtrentlig vekt på en Glock 17/22 gir forbedret tørrbrannøvelse. Shot Indicating Resetting Trigger (SIRT) -systemet hjelper skyttere med å utvikle riktig grep og utløse kontroll uten å bruke penger på ammunisjon. Mer...

100010966
Inert Training Replica Uses Lasers To Assist In Learning Proper Pistol Mechanics
Training pistol with the look, feel and approximate weight of a Glock 17/22 provides enhanced dry-fire practice. The Shot Indicating Resetting Trigger (SIRT) system assists shooters in developing proper grip and trigger control without spending money on ammunition. Auto-resetting trigger activates two red lasers – one when pressure is applied to the trigger to serve as a take-up/trigger prep indicator (may be deactivated), while the other displays “shot” placement. Features standard sights and a functional magazine release that enables users to practice reloads using the included weighted training magazine. 

SPECS: Molded polymer, black frame and red slide. 24.5 oz. (695g) wt. with magazine. Lasers are 5mW Max, 650nm wavelength, and are windage/elevation adjustable. Includes one training magazine, Allen wrenches, instructions, and training DVD. Uses one CR-123 battery, included.

NEXT LEVEL TRAINING
4746 4746 1 NOK
100010966
SIRT TRAINING PISTOL W/ RED SHOT LASER
Produsentnr.: SIRT110RR Treningspistol med utseende, følelse og omtrentlig vekt på en Glock 17/22 gir forbedret tørrbrannøvelse. Shot Indicating Resetting Trigger (SIRT) -systemet hjelper skyttere med å utvikle riktig grep og utløse kontroll uten å bruke penger på ammunisjon. Automatisk tilbakestilling av utløseren aktiverer to røde lasere - en når trykket utøves på avtrekkeren for å fungere som en indikator for opptak / utløser forberedelse (kan bli deaktivert), mens den andre viser "skudd" -plassering. Har standard sikt og en funksjonell magasinutgivelse som gjør det mulig for brukere å øve på nytt ved å bruke det medfølgende vektede treningsmagasinet.
4746 NOK 20 kr 4 746,00 *

10+ på lager

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Inert Training Replica Uses Lasers To Assist In Learning Proper Pistol Mechanics
Training pistol with the look, feel and approximate weight of a Glock 17/22 provides enhanced dry-fire practice. The Shot Indicating Resetting Trigger (SIRT) system assists shooters in developing proper grip and trigger control without spending money on ammunition. Auto-resetting trigger activates two red lasers – one when pressure is applied to the trigger to serve as a take-up/trigger prep indicator (may be deactivated), while the other displays “shot” placement. Features standard sights and a functional magazine release that enables users to practice reloads using the included weighted training magazine. 

SPECS: Molded polymer, black frame and red slide. 24.5 oz. (695g) wt. with magazine. Lasers are 5mW Max, 650nm wavelength, and are windage/elevation adjustable. Includes one training magazine, Allen wrenches, instructions, and training DVD. Uses one CR-123 battery, included.