Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

RCBS PRO CHUCKER 5 PROGRESSIVE PRESS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): RCBS® Pro Chucker 5 Auto Index Progressive Press er neste nivå når det gjelder omlasting av effektivitet og tilpasning. Den har automatisk automatisk indeksering av fem stasjoner for maksimal produksjon, med en belastning på omtrent 600 runder i timen. Mer...

076683889102 749015676
The RCBS® Pro Chucker 5 Auto Index Progressive Press is the next level in reloading efficiency and customization. It features five-station automatic indexing for maximum production, with a load rate of approximately 600 rounds per hour. The quick-change die plate allows fast caliber change over for even greater efficiency. Standard primer pick up tubes are used with the safety shielded priming system. Spent primers are efficiently dropped from the bottom of the press to be captured in a trash receptacle. The powder measure is fitted with Quick Change metering components that allow you to drain powder without removing the measure from the press. You can also quickly swap out preset metering screws for dispensing the new powder. Patent pending.
RCBS
9852 9852 1 NOK
749015676
Pro Chucker 5 Progressive Press
Produsentnr.: 88910 076683889102 RCBS® Pro Chucker 5 Auto Index Progressive Press er neste nivå når det gjelder omlasting av effektivitet og tilpasning. Den har automatisk automatisk indeksering av fem stasjoner for maksimal produksjon, med en belastning på omtrent 600 runder i timen. Den raskt skiftende matrisen gjør det mulig å skifte kaliber for enda større effektivitet. Standard oppsamlingsrør brukes til det sikkerhetsskjermede grunnsystemet. Brukte primere blir effektivt droppet fra bunnen av pressen for å bli fanget i en søppelbeholder. Pulvermålet er utstyrt med Quick Change-målekomponenter som lar deg drenere pulver uten å fjerne tiltaket fra pressen. Du kan også raskt bytte ut forhåndsinnstilte doseringsskruer for å dosere det nye pulveret. Påvente av patent.
9852 NOK 2 kr 9 852,00 *

2 på lager

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: 0B986

The RCBS® Pro Chucker 5 Auto Index Progressive Press is the next level in reloading efficiency and customization. It features five-station automatic indexing for maximum production, with a load rate of approximately 600 rounds per hour. The quick-change die plate allows fast caliber change over for even greater efficiency. Standard primer pick up tubes are used with the safety shielded priming system. Spent primers are efficiently dropped from the bottom of the press to be captured in a trash receptacle. The powder measure is fitted with Quick Change metering components that allow you to drain powder without removing the measure from the press. You can also quickly swap out preset metering screws for dispensing the new powder. Patent pending.