Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BOB HAHIN AR-15 1RD BOB SLED 223/5.56


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Hvis du skyter High Power-rifle over banen med en AR-rifle, er Bob Sled-enkeltskuddmagasinet bare billetten til de to langsomme brannposisjonene (stående og utsatt). Når du bruker runder med de lengre kulene som er sittende ut til en total lengde større enn magasinlengden, er det nødvendig med en type følger med. Mer...

749005592
If you shoot High Power rifle across the course with an AR rifle, the Bob Sled single shot magazine is just the ticket for the two slow fire positions (standing and prone). When using rounds with the longer bullets seated out to an overall length greater than magazine length, some type of single shot follower is necessary. Available in a short length for match rifle shooters and a long length for CMP/NRA Service rifle shooters (approved by the NRA and CMP). The Bob Sled replaces a normal magazine and has a built-in single shot follower designed to accommodate rounds longer than standard magazine length. The Bob Sled locks the bolt into the open position after firing allowing you to load the next round.
670 670 2 NOK
749005592
AR-15 Bob Sled 223/5.56 1rd Aluminum 10rd Black
Produsentnr.: 141370 Hvis du skyter High Power-rifle over banen med en AR-rifle, er Bob Sled-enkeltskuddmagasinet bare billetten til de to langsomme brannposisjonene (stående og utsatt). Når du bruker runder med de lengre kulene som er sittende ut til en total lengde større enn magasinlengden, er det nødvendig med en type følger med. Tilgjengelig i kort lengde for match rifle shooters og en lang lengde for CMP / NRA Service rifle shooters (godkjent av NRA og CMP). Bob Sled erstatter et normalt magasin og har en innebygd enkeltskudd som er designet for å imøtekomme runder lenger enn standard magasinlengde. Bob-sleden låser bolten i åpen stilling etter skyting slik at du kan laste neste runde.
670 NOK 0 kr 670,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Capacity: 1-Round Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO Finish: Black Make: AR-15 Material: Aluminum

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Capacity: 1-Round Cartridge: 5.56 mm NATO,223 Remington Finish: Black Make: AR-15 Material: Aluminum

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
749005593
AR-15 Bob Sled 223/5.56 1rd Aluminum 20rd Black
Produsentnr.: 141350 Hvis du skyter High Power-rifle over banen med en AR-rifle, er Bob Sled-enkeltskuddmagasinet bare billetten til de to langsomme brannposisjonene (stående og utsatt). Når du bruker runder med de lengre kulene som er sittende ut til en total lengde større enn magasinlengden, er det nødvendig med en type følger med. Tilgjengelig i kort lengde for match rifle shooters og en lang lengde for CMP / NRA Service rifle shooters (godkjent av NRA og CMP). Bob Sled erstatter et normalt magasin og har en innebygd enkeltskudd som er designet for å imøtekomme runder lenger enn standard magasinlengde. Bob-sleden låser bolten i åpen stilling etter skyting slik at du kan laste neste runde.
670 NOK 2 kr 670,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Capacity: 1-Round Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO Finish: Black Make: AR-15 Material: Aluminum

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Capacity: 1-Round Cartridge: 5.56 mm NATO,223 Remington Finish: Black Make: AR-15 Material: Aluminum

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)If you shoot High Power rifle across the course with an AR rifle, the Bob Sled single shot magazine is just the ticket for the two slow fire positions (standing and prone). When using rounds with the longer bullets seated out to an overall length greater than magazine length, some type of single shot follower is necessary. Available in a short length for match rifle shooters and a long length for CMP/NRA Service rifle shooters (approved by the NRA and CMP). The Bob Sled replaces a normal magazine and has a built-in single shot follower designed to accommodate rounds longer than standard magazine length. The Bob Sled locks the bolt into the open position after firing allowing you to load the next round.