Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

WOLFF LONG SLIDE FUNCTION PAK


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Som alle Wolff-fjærer, er disse for 1911 Auto i .45, . Mer...

969000020
Like all Wolff springs, these for the 1911 Auto in .45, .38 ­Super or 9mm are the finest, most reliable, longest lasting ones available. The springs of choice for most of the nation's top builders. Except where noted, all recoil springs are supplied with an extra power firing pin spring that keeps the firing pin stop in place and prevents firing pin float ; an addition recommended by pistolsmith Bill Wilson. Consists of 5 recoil springs #1 through #5, plus 3 extra ­power firing pin springs. Wolff does not specify a power rating, #1 is strongest, #5 the lightest. Fitting required.
WOLFF
395 395 1 NOK
969000020
Long Slide Function Pak
Produsentnr.: 13191 Som alle Wolff-fjærer, er disse for 1911 Auto i .45, .38 Super eller 9mm de fineste, mest pålitelige og varige som er tilgjengelige. Valgte kilder for de fleste av landets toppbyggere. Bortsett fra hvor nevnt, leveres alle gjenvinningsfjærene med en ekstra kraftig tappestangfjær som holder tappestiften stopper på plass og forhindrer at tappestiften flyter. et tillegg anbefalt av pistolsmed Bill Wilson. Består av 5 gjenfjæringsfjærer nr. 1 til nr. 5, pluss 3 ekstra kraftige tapper. Wolff spesifiserer ikke en effektvurdering, nr. 1 er sterkest, nr. 5 den letteste. Montering kreves.
395 NOK 0 kr 395,00 *

Kan restnoteres

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Like all Wolff springs, these for the 1911 Auto in .45, .38 ­Super or 9mm are the finest, most reliable, longest lasting ones available. The springs of choice for most of the nation's top builders. Except where noted, all recoil springs are supplied with an extra power firing pin spring that keeps the firing pin stop in place and prevents firing pin float ; an addition recommended by pistolsmith Bill Wilson. Consists of 5 recoil springs #1 through #5, plus 3 extra ­power firing pin springs. Wolff does not specify a power rating, #1 is strongest, #5 the lightest. Fitting required.