Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

EGW HD BALL HEAD DISCONNECTOR


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): EGWs 1911 HD Ball Head Disconnector installeres for å stramme toleransene i 1911. Toppen av frakoblingen er høyere, slik at den ikke drar i skjærestiften. Dette er viktig når du gjør triggerarbeid under 2 1/4 pund. Mer...

841370100354 296000207
EGW’s 1911 HD Ball Head Disconnector installs to tighten tolerances in your 1911.  The top of the disconnector is taller so that it does not drag on the sear pin. This is important when you are doing trigger work under 2 1/4 lbs. since you can feel the slightest drag. The ball head has been designed to get rid of the click usually found on 1911s caused by the head moving back and forth in the frame hole. The geometry of the disconnector has been altered so that it is not tripped when inserting a loaded magazine. The bottom spade incorporates a small .006 corner radius so that the disconnector does not dig into the trigger bow and it improves functionality.

Specs: Machined from: American-made 4140 chrome molly steel hardened 48 to 49 Rc.

EGW
442 442 1 NOK
296000207
HD Ball Head Disconnector
Produsentnr.: 10050 841370100354 EGWs 1911 HD Ball Head Disconnector installeres for å stramme toleransene i 1911. Toppen av frakoblingen er høyere, slik at den ikke drar i skjærestiften. Dette er viktig når du gjør triggerarbeid under 2 1/4 pund. siden du kan føle den minste dra. Kulehodet er designet for å bli kvitt klikket som vanligvis ble funnet på 1911-årene forårsaket av at hodet beveget seg frem og tilbake i rammehullet. Geometrien til frakoblingsenheten er endret slik at den ikke utløses når du setter inn et lastet magasin. Bunnspaden har en liten 0,006 hjørneradius slik at frakoblingen ikke graver seg i avtrekksbuen og den forbedrer funksjonaliteten.
442 NOK 7 kr 442,00 *

7 på lager
Spesifikasjoner: Make: 1911 Model: Government, Commander, Officers

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: 1911 Model: Commander,Government,Officers

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

EGW’s 1911 HD Ball Head Disconnector installs to tighten tolerances in your 1911.  The top of the disconnector is taller so that it does not drag on the sear pin. This is important when you are doing trigger work under 2 1/4 lbs. since you can feel the slightest drag. The ball head has been designed to get rid of the click usually found on 1911s caused by the head moving back and forth in the frame hole. The geometry of the disconnector has been altered so that it is not tripped when inserting a loaded magazine. The bottom spade incorporates a small .006 corner radius so that the disconnector does not dig into the trigger bow and it improves functionality.

Specs: Machined from: American-made 4140 chrome molly steel hardened 48 to 49 Rc.