Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

FORSTER CO-AX RELOADING PRESS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Ingen grunn til å komplisere omlasteprosessen, Forster Co-Ax Press holder det enkelt mens det fremdeles leverer berømt Forster-presisjon. Forster Co-Axe Loading Press har flere unike funksjoner som hjelper deg med å gjøre det virkelig unikt. Mer...

757253002687 749008316
No need to complicate the reloading process, the Forster Co-Ax Press keeps it simple while still delivering famous Forster precision. The Forster Co-Ax Loading Press comes with several unique features that help make it truly one of a kind. The Co-Ax features Snap-in and snap-out die changing. You can actually change from sizer die to seater die in two seconds! A positive spent primer catcher system which passes all spent primers and dirty carbon through a tube and into a container. That helps keep all working parts free of dirt and abrasives. Dual floating guide rods to help ensure perfect alignment. Three times the mechanical advantage of an ordinary “C” press. Delivers perfect alignment of the die and the case because the shell holder jaws are designed to float with the die. Ambidextrous design, no frame support or swinging primer arms to interfere or cause obstructions. Unique top priming device ensures primers will be seated straight Supplied with “S” jaws. Holds rims from .343” to .422” and .468” to .562”
FORSTER
4395 4395 1 NOK
749008316
Co-Ax Press with "S" Jaws, Model B5
Produsentnr.: 028271 757253002687 Ingen grunn til å komplisere omlasteprosessen, Forster Co-Ax Press holder det enkelt mens det fremdeles leverer berømt Forster-presisjon. Forster Co-Axe Loading Press har flere unike funksjoner som hjelper deg med å gjøre det virkelig unikt. Co-Axen har snap-in og snap-out die-endring. Du kan faktisk endre fra sizer die til seater die på to sekunder! Et positivt brukt grunningssystem som fører alle brukte grunning og skittent karbon gjennom et rør og inn i en beholder. Det hjelper med å holde alle arbeidsdeler fri for skitt og slipemidler. To flytende føringsstenger for å sikre perfekt innretting. Tre ganger den mekaniske fordelen med en vanlig “C” -presse. Leverer perfekt justering av matrisen og saken fordi skallholderens kjever er designet for å flyte med matrisen. Ambidextrous design, ingen ramme støtte eller svingende grunning armer for å forstyrre eller forårsake hindringer. Unik topp grunningsenhet sikrer at grunningene blir sittende rett Leveres med “S” kjever. Har felger fra .343 ”til .422” og .468 ”til .562”
4395 NOK 0 kr 4 395,00 *

Kan restnoteres

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: 0B986

No need to complicate the reloading process, the Forster Co-Ax Press keeps it simple while still delivering famous Forster precision. The Forster Co-Ax Loading Press comes with several unique features that help make it truly one of a kind. The Co-Ax features Snap-in and snap-out die changing. You can actually change from sizer die to seater die in two seconds! A positive spent primer catcher system which passes all spent primers and dirty carbon through a tube and into a container. That helps keep all working parts free of dirt and abrasives. Dual floating guide rods to help ensure perfect alignment. Three times the mechanical advantage of an ordinary “C” press. Delivers perfect alignment of the die and the case because the shell holder jaws are designed to float with the die. Ambidextrous design, no frame support or swinging primer arms to interfere or cause obstructions. Unique top priming device ensures primers will be seated straight Supplied with “S” jaws. Holds rims from .343” to .422” and .468” to .562”