Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

PRECISION ARMAMENT AR-15 M4-72 SEVERE-DUTY COMPENSATOR DLC 22 CALIBER


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Kompensatoren har et stort første ekspansjonskammer som avleder forbrenningsgassene ved et lavere trykk, og deretter leder gassene til siden og bak gjennom nøyaktig utbuktede ventilasjonsåpninger. Innovativ omvendt utluftningsdesign reduserer rekyl og tilbakeslag mens eliminering av snuten elimineres. Mer...

100013093
Reduces Recoil & Withstands Heat From Automatic Fire
Compensator features a large initial expansion chamber which dissipates combustion gases at a lower pressure, then directs the gases to the side and rear through precisely canted vents. Innovative reverse venting design reduces recoil and blowback while eliminating muzzle rise. Closed bottom in compensator greatly diminishes dust signature. Machined from high strength stainless steel for corrosion resistance, compensator will not erode due to the extreme heat of automatic fire. Requires use of Accu-Washers sold seperately for proper installation.

SPECS: HTSR 416 stainless steel bar stock, matte black or in-the-white stainless steel finish. 1/2-28 TPI thread. 2.25" (5.2cm) OAL. 0.875" (2.2cm) dia. 2.6 oz (73.7g) wt. Fits .223 Cal (5.56mm) caliber.

PRECISION ARMAMENT
1634 1634 1 NOK
100013093
AR15/M16 M4-72 Severe Duty Compensator DLC Black
Produsentnr.: A04002 Kompensatoren har et stort første ekspansjonskammer som avleder forbrenningsgassene ved et lavere trykk, og deretter leder gassene til siden og bak gjennom nøyaktig utbuktede ventilasjonsåpninger. Innovativ omvendt utluftningsdesign reduserer rekyl og tilbakeslag mens eliminering av snuten elimineres. Lukket bunn i kompensatoren reduserer støvsignaturen sterkt. Maskinert av rustfritt stål med høy styrke for korrosjonsmotstand, vil ikke kompensatoren erodere på grunn av ekstrem varme fra automatisk brann. Krever bruk av Accu-Washers solgt separat for riktig installasjon.
1634 NOK 45 kr 1 634,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Finish: Black Make: AR-15 Material: Stainless Steel Size: .875 Threads: 1/2-28

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Caliber: 22 Caliber (.223-.224) Finish: Black Gjenger: 1/2-28 Make: AR-15 Material: Stainless Steel Size: .875

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Reduces Recoil & Withstands Heat From Automatic Fire
Compensator features a large initial expansion chamber which dissipates combustion gases at a lower pressure, then directs the gases to the side and rear through precisely canted vents. Innovative reverse venting design reduces recoil and blowback while eliminating muzzle rise. Closed bottom in compensator greatly diminishes dust signature. Machined from high strength stainless steel for corrosion resistance, compensator will not erode due to the extreme heat of automatic fire. Requires use of Accu-Washers sold seperately for proper installation.

SPECS: HTSR 416 stainless steel bar stock, matte black or in-the-white stainless steel finish. 1/2-28 TPI thread. 2.25" (5.2cm) OAL. 0.875" (2.2cm) dia. 2.6 oz (73.7g) wt. Fits .223 Cal (5.56mm) caliber.