Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

HEAVY BUFFERS 308 AR CAR-10 BUFFER


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Tillater installasjon av standard ar15 karbonlager på .308 ARs AR-15 buffere er for lange og begrenser boltens bevegelse på . Mer...

100007353
Allows for installation of standard ar15 carbine stock on .308 ARs AR-15 buffers are too long and restrict bolt movement on .308 ARs with AR-15 stocks Simple drop-in installation Modified AR-10 buffer spring is recommended for maximum reliability Reduces felt recoil Compatible with .308 ARs ranging from: Armalite, DPMS, Remington, Knight's, LMT, Larue, POF, Mega, Fulton, And CMMG 5.5 ounces 303 stainless steel w/ a tungsten anti-bounce counterweight Get the Modified AR-10 Buffer Spring.
1557 1557 1 NOK
100007353
CAR-10 308 CARBINE BUFFER Tillater installasjon av standard ar15 karbonlager på .308 ARs AR-15 buffere er for lange og begrenser boltens bevegelse på .308 ARs med AR-15 lagre Enkel installasjonsinstallasjon Endret AR-10 bufferfjær anbefales for maksimal pålitelighet Reduserer filt rekyl Kompatibel med .308 ARer som spenner fra: Armalite, DPMS, Remington, Knight's, LMT, Larue, POF, Mega, Fulton, og CMMG 5,5 gram 303 rustfritt stål med en motvekt mot wolfram mot sprett Få den modifiserte AR-10 Buffer Spring .
1557 NOK 0 kr 1 557,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: AR .308

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AR .308

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Allows for installation of standard ar15 carbine stock on .308 ARs AR-15 buffers are too long and restrict bolt movement on .308 ARs with AR-15 stocks Simple drop-in installation Modified AR-10 buffer spring is recommended for maximum reliability Reduces felt recoil Compatible with .308 ARs ranging from: Armalite, DPMS, Remington, Knight's, LMT, Larue, POF, Mega, Fulton, And CMMG 5.5 ounces 303 stainless steel w/ a tungsten anti-bounce counterweight Get the Modified AR-10 Buffer Spring.