Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

CMMG AR-15 LOWER GUNBUILDER'S LOWER PARTS KIT


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): CMMG nedre deler Gunbuilder's Kit inneholder de nødvendige delene for å fullføre en AR-15 nedre mottaker. Disse settene kommer mindre avtrekkeren, grepet og avtrekkervakten. Mer...

815835015408 100014538
CMMG Lower Parts Gunbuilder's Kits contain the needed parts to complete an AR-15 lower receiver.  These kits come less the trigger, grip and trigger guard. Parts list includes: Takedown pin, receiver pivot pin, takedown pin detent (2), takedown pin detent spring (2), hammer and trigger pin (2), safety selector, selector detent, magazine catch, magazine catch spring, magazine release button, bolt catch, bolt catch plunger, bolt catch spring, bolt catch spring pin, buffer retainer and buffer retainer spring.
CMMG
855 855 1 NOK
100014538
AR-15 Gunbuilder's Lower Parts Kit
Produsentnr.: 55CA601 815835015408 CMMG nedre deler Gunbuilder's Kit inneholder de nødvendige delene for å fullføre en AR-15 nedre mottaker. Disse settene kommer mindre avtrekkeren, grepet og avtrekkervakten. Deleliste inkluderer: Fjerningspinne, svingstift for mottakeren, fjerningsnålen (2), fjerningstappen (2), hammer og avtrekkingspinnen (2), sikkerhetsvelgeren, velgespaken, magasinfangsten, magasinfangstfjæren, magasinutløserknappen , boltfanger, boltfangststempel, boltfangerfjær, boltfangerfjær, bufferholder og bufferholderfjær.
855 NOK 114 kr 855,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AR-15

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

CMMG Lower Parts Gunbuilder's Kits contain the needed parts to complete an AR-15 lower receiver.  These kits come less the trigger, grip and trigger guard. Parts list includes: Takedown pin, receiver pivot pin, takedown pin detent (2), takedown pin detent spring (2), hammer and trigger pin (2), safety selector, selector detent, magazine catch, magazine catch spring, magazine release button, bolt catch, bolt catch plunger, bolt catch spring, bolt catch spring pin, buffer retainer and buffer retainer spring.