Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

APPLIED BALLISTICS ACCURACY AND PRECISION FOR LONG RANGE SHOOTING


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): I sin andre bok tilbyr Bryan Litz, sjef ballistiker for Berger Bullets, en ekstremt detaljert, men praktisk guide for hvordan du kan bli dyktig på lang rekkevidde. Langt mer enn en samling av slipp- og vindstabeller med noen få tips, ser Bryans guide i dybden på ytelsen til forskjellige kaliber, måter å beregne skuddet på og hvordan treffsannsynlighet og gruppespredning påvirkes av forhold, kulevalg og andre faktorer . Mer...

749013771
In his second book, Bryan Litz, chief ballistician for Berger Bullets, offers an extremely detailed yet practical guide on how to become proficient at long-range marksmanship. Far more than a collection of drop and windage tables with a few tips, Bryan’s guide looks in depth at performance of various calibers, ways to calculate the shot, and how hit probability and group dispersion are affected by conditions, bullet choice, and other factors. Despite the wealth of technical information, the book is engaging and easy to understand, whatever your current level of experience. Bryan also explains “Weapon Employment Zone Analysis” (WEZ) – a method for quantifying the hit percentage of a given rifle against a specific target and how it relates to hunting and target shooting. There’s even an entire chapter comparing the long-range performance of the 300 Winchester Mag and the 338 Lapua Mag rounds due to their extensive employment by the military. 296 pages, 6" x 9" hardcover.
733 733 1 NOK
749013771
APPLIED BALLISTICS Accuracy and Precision For Long Range Shooting
Produsentnr.: 0002 I sin andre bok tilbyr Bryan Litz, sjef ballistiker for Berger Bullets, en ekstremt detaljert, men praktisk guide for hvordan du kan bli dyktig på lang rekkevidde. Langt mer enn en samling av slipp- og vindstabeller med noen få tips, ser Bryans guide i dybden på ytelsen til forskjellige kaliber, måter å beregne skuddet på og hvordan treffsannsynlighet og gruppespredning påvirkes av forhold, kulevalg og andre faktorer . Til tross for mengden av teknisk informasjon, er boken engasjerende og lett å forstå, uansett hva du er i nåværende nivå. Bryan forklarer også “Weapon Employment Zone Analyse” (WEZ) - en metode for å kvantifisere treffprosenten av en gitt rifle mot et spesifikt mål og hvordan det forholder seg til jakt og målskyting. Det er til og med et helt kapittel som sammenligner ytelsen på lang rekkevidde for 300 Winchester Mag og 338 Lapua Mag-rundene på grunn av deres omfattende ansettelse av militæret. 296 sider, innbundet 6 "x 9".
733 NOK 32 kr 733,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Firearm: Rifle Skill Level: Amateur Style: Reference Guide

Attributes

Firearm: Rifle Skill Level: Amateur Style: Reference Guide

Elementdetaljer

Made in USA
In his second book, Bryan Litz, chief ballistician for Berger Bullets, offers an extremely detailed yet practical guide on how to become proficient at long-range marksmanship. Far more than a collection of drop and windage tables with a few tips, Bryan’s guide looks in depth at performance of various calibers, ways to calculate the shot, and how hit probability and group dispersion are affected by conditions, bullet choice, and other factors. Despite the wealth of technical information, the book is engaging and easy to understand, whatever your current level of experience. Bryan also explains “Weapon Employment Zone Analysis” (WEZ) – a method for quantifying the hit percentage of a given rifle against a specific target and how it relates to hunting and target shooting. There’s even an entire chapter comparing the long-range performance of the 300 Winchester Mag and the 338 Lapua Mag rounds due to their extensive employment by the military. 296 pages, 6" x 9" hardcover.
Nyhetsbrev