Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

J P ENTERPRISES 308 AR ENHANCED HIGH PRESSURE BOLT COMPLETION GROUP


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): For alle som bruker rifler .308 / 7.62 AR-type, er det vanlig kunnskap at mange fabrikkrunder viser overdreven grunning og / eller ejektorsprut. Mer...

812872020730 452000165
For anyone using .308/7.62 AR-type rifles, it is common knowledge that many factory rounds exhibit excessive primer flow and/or ejector smear. At its core, this is a result of ammo development being done by manufacturers only for manual platforms without testing in semi-auto platforms. Some rifle manuals even record the maximum recommended load data beyond the functional range of these rifles. Unfortunately, these issues will persist until the manufacturers of ammunition realize that an AR platform requires a unique pressure curve to allow for both accuracy and reliability. Manufactured to the exacting standards of our standard bolt offerings, the High Pressure EnhancedBolt™ design represents a giant leap forward in alleviating the problems traceable to over-pressured loads—namely primer flow, ejector smear, extraction issues, and ignition reliability. In combating these problems, this new bolt design opens up a much broader range of ammunition compatibility and load density in the AR .308/7.62 and other variants such as 6.5mm or 6mm calibers in this platform. Complete bolt assembly is precision machined from an ultra-strong steel alloy to last up to 10 times longer than a standard carbon steel bolt, minimizing the risk of bolt failure during a critical engagement. SAE 9310 steel has a tough, ductile inner core highly resistant to stress fracturing, with a hard outer surface that resists galling and wear, to ensure a service life of up to 60,000 rounds. This is the same steel used in the transmission gears of Formula 1 race cars, so it’s ideal for high-impact, high-heat applications like sustained full-auto fire. Meticulously machined radiuses on all 90-degree corners on the locking lugs help distribute impact force evenly and further reduce risk of premature wear and cracking. Fully supported extractor face and precise extractor engagement further ensure smooth, reliable cycling.

SPECS: SAE 9310 nickel-chromium-molybdenum steel, chromium nitride. Fully assembled with extractor, gas rings, ejector, pins, and springs installed. .308 fits DPMS/AR-10 Style rifles.

J P ENTERPRISES
4106 4106 1 NOK
452000165
308AR HP Bolt Completion Group
Produsentnr.: JPBCEB308HP 812872020730 For alle som bruker rifler .308 / 7.62 AR-type, er det vanlig kunnskap at mange fabrikkrunder viser overdreven grunning og / eller ejektorsprut. I kjernen er dette et resultat av at ammoutvikling kun blir gjort av produsenter for manuelle plattformer uten testing i semi-auto-plattformer. Noen riflehåndbøker registrerer til og med maksimal anbefalt belastningsdata utover det funksjonelle området for disse riflene. Dessverre vil disse problemene vedvare til produsentene av ammunisjon innser at en AR-plattform krever en unik trykkkurve for å gi mulighet for både nøyaktighet og pålitelighet. High Pressure EnhancedBolt ™ -konstruksjonen er produsert i henhold til de høye standardene for vårt standardbolt-tilbud, og representerer et gigantisk sprang fremover for å lindre problemene som kan spores til overtrykk under belastning - nemlig grunngjennomstrømning, utstøtningsutstrykning, ekstraksjonsproblemer og tennings-pålitelighet. I kampen mot disse problemene åpner denne nye boltdesignen for et mye bredere spekter av ammunisjonskompatibilitet og lastetetthet i AR .308 / 7.62 og andre varianter som 6.5mm eller 6mm kaliber i denne plattformen. Komplett boltmontering er presisjonsmaskinert fra en ultrasterk stållegering for å vare opptil 10 ganger lenger enn en standard karbonstålbolt, noe som minimerer risikoen for boltfeil under et kritisk inngrep. SAE 9310 stål har en tøff, duktil indre kjerne som er meget motstandsdyktig mot sprekkbrudd, med en hard ytre overflate som motstår galling og slitasje, for å sikre en levetid på opptil 60 000 runder. Dette er det samme stålet som brukes i girene til racerbilene i formel 1, så det er ideelt for høye effekter med høy varme, som vedvarende full auto-brann. Omhyggelig bearbeidede radier på alle 90-graders hjørner på låseklaffene bidrar til å fordele slagkraften jevnt og reduserer risikoen for for tidlig slitasje og sprekker ytterligere. Fullt støttet avtrekksflate og presis avtrekksengasjement sikrer jevn og pålitelig sykling.
4106 NOK 22 kr 4 106,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 30 Caliber (.308) Finish: Black DLC Make: AR .308

Attributes

Caliber: 30 Caliber (.308) Finish: Black DLC Make: AR .308

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: I(h)
For anyone using .308/7.62 AR-type rifles, it is common knowledge that many factory rounds exhibit excessive primer flow and/or ejector smear. At its core, this is a result of ammo development being done by manufacturers only for manual platforms without testing in semi-auto platforms. Some rifle manuals even record the maximum recommended load data beyond the functional range of these rifles. Unfortunately, these issues will persist until the manufacturers of ammunition realize that an AR platform requires a unique pressure curve to allow for both accuracy and reliability. Manufactured to the exacting standards of our standard bolt offerings, the High Pressure EnhancedBolt™ design represents a giant leap forward in alleviating the problems traceable to over-pressured loads—namely primer flow, ejector smear, extraction issues, and ignition reliability. In combating these problems, this new bolt design opens up a much broader range of ammunition compatibility and load density in the AR .308/7.62 and other variants such as 6.5mm or 6mm calibers in this platform. Complete bolt assembly is precision machined from an ultra-strong steel alloy to last up to 10 times longer than a standard carbon steel bolt, minimizing the risk of bolt failure during a critical engagement. SAE 9310 steel has a tough, ductile inner core highly resistant to stress fracturing, with a hard outer surface that resists galling and wear, to ensure a service life of up to 60,000 rounds. This is the same steel used in the transmission gears of Formula 1 race cars, so it’s ideal for high-impact, high-heat applications like sustained full-auto fire. Meticulously machined radiuses on all 90-degree corners on the locking lugs help distribute impact force evenly and further reduce risk of premature wear and cracking. Fully supported extractor face and precise extractor engagement further ensure smooth, reliable cycling.

SPECS: SAE 9310 nickel-chromium-molybdenum steel, chromium nitride. Fully assembled with extractor, gas rings, ejector, pins, and springs installed. .308 fits DPMS/AR-10 Style rifles.