Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

J P ENTERPRISES 308 AR ENHANCED BOLT COMPLETION GROUP


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Komplett boltmontering er presisjonsmaskinert fra en ultrasterk stållegering for å vare opptil 10 ganger lenger enn en standard karbonstålbolt, noe som minimerer risikoen for boltfeil under et kritisk inngrep. SAE 9310 stål har en tøff, duktil indre kjerne som er meget motstandsdyktig mot sprekkbrudd, med en hard ytre overflate som motstår galling og slitasje, for å sikre en levetid på opptil 60 000 runder. Mer...

812872020754 452000164
Complete bolt assembly is precision machined from an ultra-strong steel alloy to last up to 10 times longer than a standard carbon steel bolt, minimizing the risk of bolt failure during a critical engagement. SAE 9310 steel has a tough, ductile inner core highly resistant to stress fracturing, with a hard outer surface that resists galling and wear, to ensure a service life of up to 60,000 rounds. This is the same steel used in the transmission gears of Formula 1 race cars, so it’s ideal for high-impact, high-heat applications like sustained full-auto fire. Meticulously machined radiuses on all 90-degree corners on the locking lugs help distribute impact force evenly and further reduce risk of premature wear and cracking. Fully supported extractor face and precise extractor engagement further ensure smooth, reliable cycling. The "High Pressure" 308 Bolt features an improved extractor, smaller diameter firing pin (to prevent primer flow in high pressure loads), and an entirely modified design to improve strength and reliability. Bolts are available individually, or in a completion group, which includes the bolt, firing pin, cam pin and firing pin retaining pin.   Available caliber 308.

SPECS: SAE 9310 nickel-chromium-molybdenum steel, black nitrate. Fully assembled with extractor, gas rings, ejector, pins, and springs installed. .308 fits JP LRP-07 and DPMS LR-308 rifles only.

J P ENTERPRISES
3178 3178 1 NOK
452000164
308AR Bolt Completion Group
Produsentnr.: JPBCEB308 812872020754 Komplett boltmontering er presisjonsmaskinert fra en ultrasterk stållegering for å vare opptil 10 ganger lenger enn en standard karbonstålbolt, noe som minimerer risikoen for boltfeil under et kritisk inngrep. SAE 9310 stål har en tøff, duktil indre kjerne som er meget motstandsdyktig mot sprekkbrudd, med en hard ytre overflate som motstår galling og slitasje, for å sikre en levetid på opptil 60 000 runder. Dette er det samme stålet som brukes i girene til racerbilene i formel 1, så det er ideelt for høye effekter med høy varme, som vedvarende full auto-brann. Omhyggelig bearbeidede radier på alle 90-graders hjørner på låseklaffene bidrar til å fordele slagkraften jevnt og reduserer risikoen for for tidlig slitasje og sprekker ytterligere. Fullt støttet avtrekksflate og presis avtrekksengasjement sikrer jevn og pålitelig sykling. "High Pressure" 308 Bolt har en forbedret avtrekker, en tappestift med mindre diameter (for å forhindre primerstrøm i høye trykkbelastninger), og et fullstendig modifisert design for å forbedre styrke og pålitelighet. Bolter er tilgjengelige hver for seg, eller i en kompletteringsgruppe, som inkluderer bolten, skyvepinnen, kamstiften og festestiften. Tilgjengelig kaliber 308.
3178 NOK 4 kr 3 178,00 *

4 på lager
Spesifikasjoner: Caliber: 30 Caliber (.308) Make: AR .308

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Caliber: 30 Caliber (.308) Make: AR .308

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Complete bolt assembly is precision machined from an ultra-strong steel alloy to last up to 10 times longer than a standard carbon steel bolt, minimizing the risk of bolt failure during a critical engagement. SAE 9310 steel has a tough, ductile inner core highly resistant to stress fracturing, with a hard outer surface that resists galling and wear, to ensure a service life of up to 60,000 rounds. This is the same steel used in the transmission gears of Formula 1 race cars, so it’s ideal for high-impact, high-heat applications like sustained full-auto fire. Meticulously machined radiuses on all 90-degree corners on the locking lugs help distribute impact force evenly and further reduce risk of premature wear and cracking. Fully supported extractor face and precise extractor engagement further ensure smooth, reliable cycling. The "High Pressure" 308 Bolt features an improved extractor, smaller diameter firing pin (to prevent primer flow in high pressure loads), and an entirely modified design to improve strength and reliability. Bolts are available individually, or in a completion group, which includes the bolt, firing pin, cam pin and firing pin retaining pin.   Available caliber 308.

SPECS: SAE 9310 nickel-chromium-molybdenum steel, black nitrate. Fully assembled with extractor, gas rings, ejector, pins, and springs installed. .308 fits JP LRP-07 and DPMS LR-308 rifles only.