Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

STAN CHEN CUSTOMS 1911 MAGWELL & MAINSPRING HOUSING KITS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Matchet magasinbrønn og hovedspredningshjem i hurtig, positiv mag-endring uten å legge til bulk i pistolen. Utklipp på fronten av magwell gjør det mulig å fjerne fastkjørte magasiner. Mer...

100005301
Easier, Faster Reloads & Improved Grip
Matched magazine well and mainspring housing aid in fast, positive mag changes without adding bulk to the pistol. Cutout on the front of the magwell speeds removal of stuck mags. Arched mainspring housing lets the web of the hand rest comfortably on the grip safety without pinching, and the smooth surface won’t snag clothing or holster during carry. Machined from chrome-moly or stainless steel bar stock, and heat treated to Rc 28-32 for extra strength. BevelBlock™ mainspring housing has an angled rear bevel for a gap-free fit with the magwell. Kits available in easy-to-install. Weld/Solder model. Installation requires machining the pistol frame and minor modification to standard grip panels. MaxBevel mainspring housing provides a longer magwell opening for easy reloading without adding bulk. Extra metal at the rear bevel allows shaping to a seamless fit in the factory magwell. Helps the shooter hit the “sweet spot” at the rear of the magwell during combat reloads.

SPECS: Chrome-moly steel, in-the-white (CM), or stainless steel (SS), natural finish, matte. Fits all single-stack 1911 Government and Commander pistols. Includes instructions. Gunsmith installation recommended.

3261 3759 2 NOK
100005301
Weld/Solder Kit, SS
Produsentnr.: 222 Matchet magasinbrønn og hovedspredningshjem i hurtig, positiv mag-endring uten å legge til bulk i pistolen. Utklipp på fronten av magwell gjør det mulig å fjerne fastkjørte magasiner. Arched mainspring-hus lar håndsiden hvile komfortabelt på grepssikkerheten uten å klemme, og den glatte overflaten vil ikke feste klær eller hylster under bære. Maskinert av stangmasse av krom-moly eller rustfritt stål, og varmebehandlet til Rc 28-32 for ekstra styrke. BevelBlock ™ hovedsprederhus har en vinklet bakkant som gir en mellomrom fri passform med magwell. Kits tilgjengelig i enkle å installere. Sveis / loddemodell. Installasjon krever maskinering av pistolrammen og mindre modifisering av standard greppaneler. MaxBevel mainspring-hus gir en lengre magwell-åpning for enkel omlasting uten å legge til bulk. Ekstra metall bakover skråningen gjør det mulig å forme sømløst i fabrikkens magwell. Hjelper skytteren å treffe det "søte stedet" bak på magwell under kampoppdateringer.
3759 NOK 8 kr 3 759,00 *

8 på lager
Spesifikasjoner: Finish: Stainless Steel Make: 1911 Model: Government, Commander

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Finish: Stainless Steel Make: 1911 Model: Commander,Government

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

100005372
Weld/Solder Kit, CM
Produsentnr.: 221 Matchet magasinbrønn og hovedspredningshjem i hurtig, positiv mag-endring uten å legge til bulk i pistolen. Utklipp på fronten av magwell gjør det mulig å fjerne fastkjørte magasiner. Arched mainspring-hus lar håndsiden hvile komfortabelt på grepssikkerheten uten å klemme, og den glatte overflaten vil ikke feste klær eller hylster under bære. Maskinert av stangmasse av krom-moly eller rustfritt stål, og varmebehandlet til Rc 28-32 for ekstra styrke. BevelBlock ™ hovedsprederhus har en vinklet bakkant som gir en mellomrom fri passform med magwell. Kits tilgjengelig i enkle å installere. Sveis / loddemodell. Installasjon krever maskinering av pistolrammen og mindre modifisering av standard greppaneler. MaxBevel mainspring-hus gir en lengre magwell-åpning for enkel omlasting uten å legge til bulk. Ekstra metall bakover skråningen gjør det mulig å forme sømløst i fabrikkens magwell. Hjelper skytteren å treffe det "søte stedet" bak på magwell under kampoppdateringer.
3261 NOK 9 kr 3 261,00 *

9 på lager
Spesifikasjoner: Finish: Unfinished Make: 1911 Model: Government, Commander

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Finish: Unfinished Make: 1911 Model: Commander,Government

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)


Easier, Faster Reloads & Improved Grip
Matched magazine well and mainspring housing aid in fast, positive mag changes without adding bulk to the pistol. Cutout on the front of the magwell speeds removal of stuck mags. Arched mainspring housing lets the web of the hand rest comfortably on the grip safety without pinching, and the smooth surface won’t snag clothing or holster during carry. Machined from chrome-moly or stainless steel bar stock, and heat treated to Rc 28-32 for extra strength. BevelBlock™ mainspring housing has an angled rear bevel for a gap-free fit with the magwell. Kits available in easy-to-install. Weld/Solder model. Installation requires machining the pistol frame and minor modification to standard grip panels. MaxBevel mainspring housing provides a longer magwell opening for easy reloading without adding bulk. Extra metal at the rear bevel allows shaping to a seamless fit in the factory magwell. Helps the shooter hit the “sweet spot” at the rear of the magwell during combat reloads.

SPECS: Chrome-moly steel, in-the-white (CM), or stainless steel (SS), natural finish, matte. Fits all single-stack 1911 Government and Commander pistols. Includes instructions. Gunsmith installation recommended.