Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

WILSON COMBAT 1911 MAGAZINE PADS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Utvidede Magazine Pads solgt i Mer...

874218002480 965000019
FITS: All series 47 magazines except #47T
Extended Magazine Pads sold in 3-Paks.
WILSON COMBAT
162 162 1 NOK
965000019
Extended Mag. Pad, 3 Pak
Produsentnr.: 47BEN 874218002480 Utvidede Magazine Pads solgt i 3-Paks.
162 NOK 17 kr 162,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: 1911 Model: Government, Commander, Officers Antall: 3

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: 1911 Model: Commander,Government,Officers Antall: 3

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

FITS: All series 47 magazines except #47T
Extended Magazine Pads sold in 3-Paks.