Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

fraktprisen_topp_970_50

REDMANS .17 CALIBER RIMFIRE BARREL LINERS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Brownells/Redman 1-10 vri Liner,. Mer...

770000001
Easily & Professionally Reline Rimfire Rifle Barrels In Your Shop; Made By One Of The Most Respected Names In The Liner Industry
There are untold thousands of rimfire .22’s over the country today that need only a barrel liner to bring them back to their original shooting abilities. Some of these guns are beautiful collection pieces, others are fine hunting guns and some of them are just “loved” by their owners who want them back to their original condition. Plus, a lot of shooters want to convert to one of the .17 rimfires. Brownells .17 Barrel Liners, made by Redman Mfg., are button rifled with ultra smooth, uniform finish and sharp, distinct rifling for superb accuracy that’s better than - or equal to - an original, new barrel. With the Brownell system, barrel liner installation is not difficult. It can be done with a minimum of tools and shop equipment. Your original investment is quickly paid off in the first few jobs. The instruction booklet gives complete, easy-to-follow details for either the old, classic method of soldering the liners in or, the more modern method of using ACRAGLAS® for the permanent bond between barrel and liner. You’ll find that along with a relining, most of your customers will also want a blue job (Solder or ACRAGLAS will both stand hot bluing temps); a stock refinish and probably action work - “Make it like new” are the usual instructions. This, you can do. When deciding to offer this service for your trade areas, you should also consider the price and quality of some new guns today and tightening up of your customers’ spending habits. By relining, they can often have a better gun for less money. Perfect for updating and converting .22 LR and .22 WRM rifles to popular .17 High Standard. Button rifled to give optimum accuracy. Available in 1-9 twist for bullets 30 grains and heavier, and 1-10 twist for bullets under 30 grains. Barrel Liner Instruction Book details the systems used by gunsmiths Bob Schuetz, Willis Sprunger and Ralph Walker. Walker used a variable speed hand drill and ACRAGLAS to hold the liner in. Schuetz solders the liner in place. Sprunger extended a regular bit, drilled the hole in a lathe and bonded with ACRAGLAS. 8½" (21.6cm) x 11" (27.9cm). 16 pages. Instructions FREE, not included. Please request; not sent automatically or click here for a PDF. WARNING: These Redman/Brownell gun barrel liners are made for specific cartridges. Only use with specified cartridges listed in item description below. To chamber these gun barrel liners in other calibers is dangerous and can cause serious bodily injury.

SPECS: 4140 steel. .172" (4.36mm) groove dia. 5/16" (7.9mm) O.D., 26-3/8" (67cm) overall, 25" (63.5cm) usable length. Not chambered.

792 792 2 NOK
770000001
Brownells/Redman 1-10 Twist Liner, .17 Mach 2 Brownells/Redman 1-10 vri Liner,.17 Mach 2
792 NOK 0 kr 792,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Cartridge: 17 Mach 2

Vilkår for kjøp

  • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Beskrivelse

Brownells/Redman 1-10 vri Liner,.17 Mach 2

Attributes

Cartridge: 17 Mach 2 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja

Elementdetaljer

Made in USA

770000002
Brownells/Redman 1-9 Twist Liner, .17 Mach 2 Det er tusener av rimfire. 22's over hele landet i dag trenger bare en fat liner å bringe dem tilbake til sine opprinnelige skyting evner. Noen av disse kanonene er vakker samling, andre er fin jakt våpen og noen av dem er bare "elsket" av deres eiere som ønsker dem tilbake til sin opprinnelige tilstand. Plus, en masse skyttere vil konvertere til en av de.17 rimfires. Brownells.17 fat Liners, laget av Redman Mfg., er knappen rifled med ultra glatt, uniform ferdig og skarpe, atskilte rifling for suveren nøyaktighet som er bedre enn- eller lik - en opprinnelige, nye fat. Med Brownell system er fat liner installasjon ikke vanskelig. Det kan gjøres med et minimum av verktøy og butikk utstyr. Den opprinnelige investeringen er raskt betalt seg i første par jobber. Instruksjon heftet gir komplette, lett-å-følge detaljer for den gamle, klassiske metoden for lodding liners i eller, mer moderne metoden ved å bruke ACRAGLAS ® permanent bånd mellom fat og liner. Vil du at sammen med en relining, de fleste av kundene vil også ønsker en blå jobb (loddetinn eller ACRAGLAS vil begge stå varme bluing temps); en lager etterbehandling og sannsynligvis handling arbeid - "Gjøre det nye" er vanlig veiledning. Dette kan du gjøre. Når du bestemmer å tilby denne tjenesten for handel områdene, bør du også vurdere pris og kvalitet av noen nye våpen i dag og stramme kundenes forbruksvaner. Av relining, kan de ofte har en bedre pistol for mindre penger. Perfekt for oppdatering og konvertere.22 LR og.22 WRM rifler til populære.17 høy Standard. Knappen riflede for å gi optimal nøyaktighet. Tilgjengelig i 1-9 vri for punkt 30 korn og tyngre, og 1-10 vri for punkt under 30 korn. Fat Liner instruksjon bok detaljer den som brukes av børsemakere Bob Schuetz, Willis Sprunger og Ralph Walker. Walker brukt en variabel hastighet hånd drill og ACRAGLAS for å holde duken i. Schuetz solders duken på plass. Sprunger utvidet litt regelmessig, boret hull i en dreiebenk og bundet med ACRAGLAS. 8½"(21.6 cm) x 11-tommers (27.9 cm). 16 sider. Instruksjoner gratis, ikke inkludert. Be; ikke sendes automatisk eller klikk her for en PDF-fil. Advarsel: Disse Redman/Brownell pistol fat liners er laget for bestemte patroner. Bare bruk med angitte patroner i varebeskrivelsen nedenfor. Kammer disse pistol fat liners i andre kalibre er farlig og kan forårsake alvorlig personskade.
792 NOK 0 kr 792,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Cartridge: 17 Mach 2

Vilkår for kjøp

  • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Attributes

Cartridge: 17 Mach 2 Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber.: Ja

Elementdetaljer

Made in USA


Easily & Professionally Reline Rimfire Rifle Barrels In Your Shop; Made By One Of The Most Respected Names In The Liner Industry
There are untold thousands of rimfire .22’s over the country today that need only a barrel liner to bring them back to their original shooting abilities. Some of these guns are beautiful collection pieces, others are fine hunting guns and some of them are just “loved” by their owners who want them back to their original condition. Plus, a lot of shooters want to convert to one of the .17 rimfires. Brownells .17 Barrel Liners, made by Redman Mfg., are button rifled with ultra smooth, uniform finish and sharp, distinct rifling for superb accuracy that’s better than - or equal to - an original, new barrel. With the Brownell system, barrel liner installation is not difficult. It can be done with a minimum of tools and shop equipment. Your original investment is quickly paid off in the first few jobs. The instruction booklet gives complete, easy-to-follow details for either the old, classic method of soldering the liners in or, the more modern method of using ACRAGLAS® for the permanent bond between barrel and liner. You’ll find that along with a relining, most of your customers will also want a blue job (Solder or ACRAGLAS will both stand hot bluing temps); a stock refinish and probably action work - “Make it like new” are the usual instructions. This, you can do. When deciding to offer this service for your trade areas, you should also consider the price and quality of some new guns today and tightening up of your customers’ spending habits. By relining, they can often have a better gun for less money. Perfect for updating and converting .22 LR and .22 WRM rifles to popular .17 High Standard. Button rifled to give optimum accuracy. Available in 1-9 twist for bullets 30 grains and heavier, and 1-10 twist for bullets under 30 grains. Barrel Liner Instruction Book details the systems used by gunsmiths Bob Schuetz, Willis Sprunger and Ralph Walker. Walker used a variable speed hand drill and ACRAGLAS to hold the liner in. Schuetz solders the liner in place. Sprunger extended a regular bit, drilled the hole in a lathe and bonded with ACRAGLAS. 8½" (21.6cm) x 11" (27.9cm). 16 pages. Instructions FREE, not included. Please request; not sent automatically or click here for a PDF. WARNING: These Redman/Brownell gun barrel liners are made for specific cartridges. Only use with specified cartridges listed in item description below. To chamber these gun barrel liners in other calibers is dangerous and can cause serious bodily injury.

SPECS: 4140 steel. .172" (4.36mm) groove dia. 5/16" (7.9mm) O.D., 26-3/8" (67cm) overall, 25" (63.5cm) usable length. Not chambered.