Attributes

Caliber: ≤ .224 Gjenger: Carbon 03 tube. (Magnum) <6.5 MM