Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

AK BUILDER YUGO M92 UNDERFOLDER RECEIVER FLAT


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Yugo M92 Underfolder - Stemplet spesielt for bruk med de jugoslaviske Zastava M92 og M70 variantene (7.62x 39) med undermappelagrene. Krever flat-sidet foran trunnion; ikke bruk den utbulede RPK-stilen. Mer...

]C1100006763 100006763
Precision Stamped Steel Ready To Bend & Build
Yugo M92 Underfolder – Stamped specifically for use with the Yugoslavian Zastava M92 and M70 variants (7.62x 39) with underfolder stocks. Requires flat-sided front trunnion; do not use the bulged RPK-style trunnion. Finish work requires a 4mm chucking reamer to open up the trunnion holes.Precision-cut, ready-to-bend steel flats save time and frustration when building a custom AK. No more trying to salvage a beat-up receiver from a “donor” gun. These flats are stamped from the correct 1mm thick sheet steel, with top rails pre-bent, stepped, and trimmed on CNC equipment. Hammer and trigger holes are slightly undersized, ready for precise final reaming after bending; use 7mm and 5mm chucking reamers. All flats come with lower bolt guide rails that include magazine stabilizers on both rails and the hammer spacing bump that centers the hammer in the correct position. Rails require drilling for center support holes after spot welding. Refer to the listing below and choose the correct flat for your project.See the AK Builder Receiver Flat Bending Die Set, plus other jigs and tools that aid in custom AK work here.

SPECS: Annealed 4130 steel, in-the-white. 1mm (.040”) thick. Includes instructions.

623 623 1 NOK
100006763
Yugo M92 Underfolder Receiver Flat ]C1100006763 Yugo M92 Underfolder - Stemplet spesielt for bruk med de jugoslaviske Zastava M92 og M70 variantene (7.62x 39) med undermappelagrene. Krever flat-sidet foran trunnion; ikke bruk den utbulede RPK-stilen. Fullfør arbeid krever en 4 mm chucking reamer for å åpne trunnion hullene. Presisjon kuttet, klare til å bøye stål leiligheter sparer tid og frustrasjon når du bygger en tilpasset AK. Ikke mer å prøve å berge en beat-up mottaker fra en "giver" pistol. Disse leilighetene er stemplet fra riktig 1 mm tykt stålplate, med toppskinner forhåndsbøyd, tråkket og trimmet på CNC-utstyr. Hammer og avtrekkingshull er litt underdimensjonerte, klare for presis endelig rømming etter bøying; bruk 7mm og 5mm chucking reamers. Alle leilighetene har føringsskinner med lavere bolt som inneholder magasinstabilisatorer på begge skinnene og hammeravstandens støt som sentrerer hammeren i riktig posisjon. Skinner krever boring etter senterstøttehull etter punktsveising. Se oversikten nedenfor og velg riktig leilighet for prosjektet. Se AK Builder mottaker Flat Bending Die Set, pluss andre pilker og verktøy som hjelper til med tilpasset AK-arbeid her.
623 NOK 0 kr 623,00 *

Utgått hos Brownells
Spesifikasjoner: Action Type: Flat Cartridge: 7.62 x 39 mm Finish: Steel Make: AK-47

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Action Type: Flat Cartridge: 7.62 x 39 mm Finish: Steel Make: AK-47

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(g)

Precision Stamped Steel Ready To Bend & Build
Yugo M92 Underfolder – Stamped specifically for use with the Yugoslavian Zastava M92 and M70 variants (7.62x 39) with underfolder stocks. Requires flat-sided front trunnion; do not use the bulged RPK-style trunnion. Finish work requires a 4mm chucking reamer to open up the trunnion holes.Precision-cut, ready-to-bend steel flats save time and frustration when building a custom AK. No more trying to salvage a beat-up receiver from a “donor” gun. These flats are stamped from the correct 1mm thick sheet steel, with top rails pre-bent, stepped, and trimmed on CNC equipment. Hammer and trigger holes are slightly undersized, ready for precise final reaming after bending; use 7mm and 5mm chucking reamers. All flats come with lower bolt guide rails that include magazine stabilizers on both rails and the hammer spacing bump that centers the hammer in the correct position. Rails require drilling for center support holes after spot welding. Refer to the listing below and choose the correct flat for your project.See the AK Builder Receiver Flat Bending Die Set, plus other jigs and tools that aid in custom AK work here.

SPECS: Annealed 4130 steel, in-the-white. 1mm (.040”) thick. Includes instructions.