Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SPRINGFIELD ARMORY XDM SLIDE STOP LEVER SPRING


XDM Slide Stop Lever Spring

Produktnr.: 817000211 706397874797 817000211
FITS: XDM, 9mm, 40 S&W, 45 ACP
SPRINGFIELD ARMORY
50 50 1 NOK
817000211
XDM Slide Stop Lever Spring
Produsentnr.: XDM0038 706397874797
50 NOK 1 kr 50,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Make: Springfield Model: XD-M

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Springfield Model: XD-M

Elementdetaljer


ECCN: I(h)
FITS: XDM, 9mm, 40 S&W, 45 ACP