Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

MEPROLIGHT XD/XDM TRU-DOT® TRITIUM NIGHT SIGHT SETS


Springfield XD 9mm/.40cal. (Fixed, Full Size)

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Springfield XD (fast, full Mer...

Produktnr.: 387000024 669278114101 387000024
Really "shines" when other sights are useless. No switch to turn on, no batteries to wear out. Both front and rear blades have their own green tritium gas light source and provide a green/green , 3-dot sight picture. Some models also available in green/yellow and green/orange. The front sight is always green for contrast with the rear sight. Unaffected by weather, gun solvents or oils. Used by NATO, U.S., and Israeli armies. Also ideal for law enforcement and others requiring accuracy in low-light conditions. Contains both front and rear sights. Rear sights either replace the original rear entirely or, as on S&W revolvers, a new rear leaf, screw and nut are provided. Front sights either replace the original (1911 Auto); slip over and are pinned to the original blade (most other autos); or replace the factory colored insert (S&W Autos). Factory warranty on TRU-DOT sights to the original purchaser for 12 years.
MEPROLIGHT
1528 1974 7 NOK
387000024
Springfield XD 9mm/.40cal. (Fixed, Full Size)
Produsentnr.: 0114103101 669278114101 Springfield XD (fast, full størrelse)
1551 NOK 1 kr 1 551,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Make: Springfield Model: XD Sight Color: Green/Green, Green Style: Night Sight, 3-Dot, Tritium

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Beskrivelse

Springfield XD (fast, full størrelse)

Attributes

Make: Springfield Model: XD Sight Color: Green/Green,Green Style: 3-Dot,Night Sight,Tritium

Elementdetaljer


ECCN: I(h)
387000050
Springfield XD .45 cal. (Fxd. grn/yel)
Produsentnr.: 0114113201 669278814111 Springfield XD .45 cal. (Fxd. Grn / yel)
1682 NOK 0 kr 1 682,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Make: Springfield Model: XD Sight Color: Green, Green/Yellow Style: Night Sight, 3-Dot, Tritium
387000051
Springfield XD .45 cal. (Fxd. grn/orng)
Produsentnr.: 0114113301 669278714111 Springfield XD .45 cal. (Fxd. Grn / orng)
1682 NOK 0 kr 1 682,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Make: Springfield Model: XD Sight Color: Green, Green/Orange Style: Night Sight, 3-Dot, Tritium
387000049
Springfield XD 9mm/.40cal., 4"/5" bbl (Fxd. grn/orng)
Produsentnr.: 0114103301 669278714103 Springfield XD 9mm / .40cal., 4 "/ 5" bbl (Fxd. Grn / orng)
1528 NOK 3 kr 1 528,00 *

3 på lager
Spesifikasjoner: Make: Springfield Model: XD Sight Color: Green, Green/Orange Style: Night Sight, 3-Dot, Tritium
387000048
Springfield XD 9mm/.40cal., 4"/5" bbl (Fxd. grn/yel)
Produsentnr.: 0114103201 669278814100 Springfield XD 9mm / .40cal., 4 "/ 5" bbl (Fxd. Grn / yel)
1682 NOK 1 kr 1 682,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Make: Springfield Model: XD Sight Color: Green, Green/Yellow Style: Night Sight, 3-Dot, Tritium
387000072
Tru-Dot Night Sight Set, Springfield XD 45 ACP
Produsentnr.: 0114113101 840103136103 Skinner virkelig "når andre severdigheter er ubrukelige. Ingen brytere å slå på, ingen batterier å slite. Både for- og bakblad har sin egen grønne lyskilde av tritiumgass og gir et grønt / grønt, 3-punkts siktbilde. Noen modeller er også tilgjengelige i grønn / gul og grønn / oransje. Det fremre synet er alltid grønt for kontrast til det bakre synet. Ikke påvirket av vær, pistolløsningsmidler eller oljer. Brukt av NATO, USA og israelske hærer. Også ideell for rettshåndhevelse og andre som krever nøyaktighet under lite lysforhold. Inneholder både foran og bak sikt. Bakre sikter erstatter enten den originale bakre helt, eller som på S&W-revolvere er det gitt et nytt bakblad, skrue og mutter. Fremre sikter erstatter originalen (1911 Auto); gli over og festes til det originale bladet (de fleste andre biler); eller bytt ut det fabrikkfargede innsatsen (S&W Autos). Fabrikkgaranti på TRU-DOT-syn til den originale kjøperen i 12 år.
1974 NOK 0 kr 1 974,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Make: 1911 Model: Government, Commander, Officers Sight Color: Green/Green, Green Style: Night Sight, 3-Dot, Tritium
387000087
XDm fixed set (4" & 5")
Produsentnr.: 0114203101 840103136233 Skinner virkelig "når andre severdigheter er ubrukelige. Ingen brytere å slå på, ingen batterier å slite. Både for- og bakblad har sin egen grønne lyskilde av tritiumgass og gir et grønt / grønt, 3-punkts siktbilde. Noen modeller er også tilgjengelige i grønn / gul og grønn / oransje. Det fremre synet er alltid grønt for kontrast til det bakre synet. Ikke påvirket av vær, pistolløsningsmidler eller oljer. Brukt av NATO, USA og israelske hærer. Også ideell for rettshåndhevelse og andre som krever nøyaktighet under lite lysforhold. Inneholder både foran og bak sikt. Bakre sikter erstatter enten den originale bakre helt, eller som på S&W-revolvere er det gitt et nytt bakblad, skrue og mutter. Fremre sikter erstatter originalen (1911 Auto); gli over og festes til det originale bladet (de fleste andre biler); eller bytt ut det fabrikkfargede innsatsen (S&W Autos). Fabrikkgaranti på TRU-DOT-syn til den originale kjøperen i 12 år.
1528 NOK 0 kr 1 528,00 *

Spesialbestilles: Beregn 5-8 ukers behandlingstid
Spesifikasjoner: Make: Springfield Model: XD-M Sight Color: Green/Green, Green Style: Night Sight, 3-Dot, Tritium
Really "shines" when other sights are useless. No switch to turn on, no batteries to wear out. Both front and rear blades have their own green tritium gas light source and provide a green/green , 3-dot sight picture. Some models also available in green/yellow and green/orange. The front sight is always green for contrast with the rear sight. Unaffected by weather, gun solvents or oils. Used by NATO, U.S., and Israeli armies. Also ideal for law enforcement and others requiring accuracy in low-light conditions. Contains both front and rear sights. Rear sights either replace the original rear entirely or, as on S&W revolvers, a new rear leaf, screw and nut are provided. Front sights either replace the original (1911 Auto); slip over and are pinned to the original blade (most other autos); or replace the factory colored insert (S&W Autos). Factory warranty on TRU-DOT sights to the original purchaser for 12 years.