Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SPRINGFIELD ARMORY XD TRIGGER BAR SPRING 9/40/357/45GAP


706397855918 817000155
FITS: XD, 9mm, 40 S&W, 357 Sig, 45 Gap
SPRINGFIELD ARMORY
42 42 1 NOK
817000155
XD Trigger Bar Spring 9/40/357/45GAP
Produsentnr.: XD0009 706397855918
42 NOK 3 kr 42,00 *

3 på lager
Spesifikasjoner: Make: Springfield Model: XD

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Springfield Model: XD

Elementdetaljer


ECCN: I(h)

FITS: XD, 9mm, 40 S&W, 357 Sig, 45 Gap