Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge
frakt_99_topbannerhelg-

WINCHESTER SUPER X POWER-CORE AMMO 223 REMINGTON 64GR PROTECTED HP


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Beskyttet hulpunkt Power-Core hulrom båthal design solid 95/5 kobberlegering Mer...

020892218888 105000149
Protected Hollow Point Power-Core Cavity Boat Tail Design Solid 95/5 Copper Alloy Construction
WINCHESTER
599 599 1 NOK
105000149
223 Remington 64gr Protected Hollow Point 20/Box
Produsentnr.: X223LF 020892218888 Beskyttet hulpunkt Power-Core hulrom båthal design solid 95/5 kobberlegering konstruksjon
599 NOK 1 kr 599,00 *

1 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Application: Hunting Ballistic Coefficient: 0.247 Brand Style: Super X Bullet Style: Power-Core Bullet Weight (Grains): 64 Cartridge: 223 Remington Hunting Type: Big Game Thin Skin Muzzle Energy: 1296 Muzzle Velocity (feet per second): 3020 Rounds: 20

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Application: Hunting Ballistisk koeffisient: 0.247 Brand stil: Super X Bullet stil: Power-Core Cartridge: 223 Remington Hunting Type: Big Game Thin Skin Kule Vekt (Grains): 64 Muzzle Energy: 1296 Muzzle Velocity (feet per second): 3020 Rounds: 20

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: III(a)

Protected Hollow Point Power-Core Cavity Boat Tail Design Solid 95/5 Copper Alloy Construction