Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SPEEDTECH INSTRUMENTS WINDMATE 350 WINDMETER


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Bærbare WindMate vindmåler har blitt vurdert av eksperter på området og har vunnet forskjellige bransjepriser. Hver enhet er bare 5,5 tommer lang når den er lukket, og veier litt over 3 gram - perfekt for å ta til feltet, eller legge til den allerede fylte rekkeposen. Mer...

657586103504 749008336
Portable WindMate wind meters have been reviewed by experts in the field and have won various industry awards. Each unit is only 5.5 inches long when closed, and weighs just over 3 ounces - perfect for taking to the field, or adding to that already-stuffed range bag. The unique, jackknife-style case allows more precise wind speed readings than other meters, because your hand is distant from the wind impeller, allowing undisturbed air flow measurement. It then folds to protect the unit when not in use. WindMate meters come with a wind vane to ensure accurate measurement on the wind axis. All units can be tripod mounted and will accommodate the Model SM-WT wind tunnel accessory for more precise readings as a stationary sensor or for long-range shooting. The 200, 300, and 350 models feature a digital, USA-made fluxgate compass which allows wind direction, cross/head/tail wind calculations, and more, all on an easy-to-read LCD display. All WM-series meters use the readily available, CR-2032 lithium battery, included with each meter, which provides approximately 400-hours of operation. WindMate wind meters meet NISTcalibration standards, are wind speed accuracy tested to better than +/- 3 percent, and have a 2-year warranty. This prize-winning, comprehensive weather monitor gives full environmental data specific to your location, and includes a 48-hr history for every function, hour-by-hour, and in a bar graph. The USA-made, fluxgate compass reads when held vertically, giving wind direction in degrees and compass points; it also calculates crosswind and head/tail wind, and can be calibrated for variation/declination and deviation. In addition to wind speed/direction, temperature, barometric pressure, altitude, and humidity, the unit provides wind chill, wet bulb, dew point, Delta T and density altitude readings. The WM-350 gives an accurate weather forecast, and an audio storm alarm alerts you to weather changes, even if the unit is off. This instrument incorporates the exclusive, Accuweather.com's patented Comfort Index, which is the effect of temperature, relative humidity, wind speed and sun intensity on the human body. The formula can be adjusted based on sun intensity and is superior to Heat Index.
0 0 1 NOK
749008336
WindMate 350 Windmeter
Produsentnr.: 27019 657586103504 Bærbare WindMate vindmåler har blitt vurdert av eksperter på området og har vunnet forskjellige bransjepriser. Hver enhet er bare 5,5 tommer lang når den er lukket, og veier litt over 3 gram - perfekt for å ta til feltet, eller legge til den allerede fylte rekkeposen. Den unike saken i knekt stil som gir mer presise målinger av vindhastigheten enn andre meter, fordi hånden din er fjernt fra vindhjulet, og tillater uforstyrret luftmengdemåling. Den brettes deretter for å beskytte enheten når den ikke er i bruk. WindMate målere kommer med en vindsvinge for å sikre nøyaktig måling på vindaksen. Alle enhetene kan være stativmontert og har plass til modell SM-WT vindtunneltilbehør for mer presise avlesninger som stasjonær sensor eller for langskyting. 200-, 300- og 350-modellene har et digitalt, USA-laget fluxgate-kompass som gjør det mulig å beregne vindretning, kryss / hode / hale vind, og mer, alt på en lettlest LCD-skjerm. Alle WM-seriemålere bruker det lett tilgjengelige litiumbatteriet CR-2032, inkludert i hver måler, noe som gir omtrent 400 timers drift. WindMate vindmåler oppfyller NISTkalibreringsstandarder, er vindhastighetsnøyaktighet testet til bedre enn +/- 3 prosent, og har 2 års garanti. Denne prisbelønte, omfattende værmonitoren gir full miljødata som er spesifikke for ditt sted, og inkluderer en 48-timers historie for hver funksjon, time for time og i en stolpediagram. Det USA-laget fluxgate-kompasset leses når det holdes vertikalt, og gir vindretning i grader og kompasspunkter; den beregner også motvind og hode / halevind, og kan kalibreres for variasjon / deklinering og avvik. I tillegg til vindhastighet / retning, temperatur, barometrisk trykk, høyde og fuktighet, gir enheten vindavkjøling, våtpære, duggpunkt, Delta T og tetthetshøyde. WM-350 gir en nøyaktig værmelding, og en lyd stormalarm varsler deg om værforandringer, selv om enheten er slått av.Dette instrumentet har den eksklusive Accuweather.coms patenterte Comfort Index, som er effekten av temperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet og solintensitet på menneskekroppen. Formelen kan justeres basert på solintensitet og er overlegen Heat Index.

Dette produktet kan dessverre ikke bestilles.
Spesifikasjoner: Color: Black Style: Windmeter

Attributes

Color: Black Style: Windmeter

Portable WindMate wind meters have been reviewed by experts in the field and have won various industry awards. Each unit is only 5.5 inches long when closed, and weighs just over 3 ounces - perfect for taking to the field, or adding to that already-stuffed range bag. The unique, jackknife-style case allows more precise wind speed readings than other meters, because your hand is distant from the wind impeller, allowing undisturbed air flow measurement. It then folds to protect the unit when not in use. WindMate meters come with a wind vane to ensure accurate measurement on the wind axis. All units can be tripod mounted and will accommodate the Model SM-WT wind tunnel accessory for more precise readings as a stationary sensor or for long-range shooting. The 200, 300, and 350 models feature a digital, USA-made fluxgate compass which allows wind direction, cross/head/tail wind calculations, and more, all on an easy-to-read LCD display. All WM-series meters use the readily available, CR-2032 lithium battery, included with each meter, which provides approximately 400-hours of operation. WindMate wind meters meet NISTcalibration standards, are wind speed accuracy tested to better than +/- 3 percent, and have a 2-year warranty. This prize-winning, comprehensive weather monitor gives full environmental data specific to your location, and includes a 48-hr history for every function, hour-by-hour, and in a bar graph. The USA-made, fluxgate compass reads when held vertically, giving wind direction in degrees and compass points; it also calculates crosswind and head/tail wind, and can be calibrated for variation/declination and deviation. In addition to wind speed/direction, temperature, barometric pressure, altitude, and humidity, the unit provides wind chill, wet bulb, dew point, Delta T and density altitude readings. The WM-350 gives an accurate weather forecast, and an audio storm alarm alerts you to weather changes, even if the unit is off. This instrument incorporates the exclusive, Accuweather.com's patented Comfort Index, which is the effect of temperature, relative humidity, wind speed and sun intensity on the human body. The formula can be adjusted based on sun intensity and is superior to Heat Index.