Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

ALLAN FOUNDRY WINCHESTER 1886 BUTT PLATE


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Gjengitt fra originale fabrikkdesign for å se riktig ut når du gjenoppretter en eldre pistol eller bygger en tilpasset rifle. Den buede, støpte stålplaten kommer i det hvite, klar for endelig montering og blåing. Mer...

011002101
Reproduced from original factory designs to look right when restoring an older gun or building a custom rifle. Curved, cast steel buttplate comes in-the-white, ready for final fitting and bluing. Winchester 1886 Hi-Wall models require drilling and counterboring screw holes.

SPECS: Steel. In-the-white.Winchester - 4½” (11.6cm) long, 1-5⁄16" (3.3cm) wide.

503 503 1 NOK
011002101
1886 Butt Plate Unfinished Steel
Produsentnr.: 257I Gjengitt fra originale fabrikkdesign for å se riktig ut når du gjenoppretter en eldre pistol eller bygger en tilpasset rifle. Den buede, støpte stålplaten kommer i det hvite, klar for endelig montering og blåing. Winchester 1886 Hi-Wall-modeller krever boring og motboring av skruehull.
503 NOK 0 kr 503,00 *

Utgått hos Brownells
Spesifikasjoner: Finish: Unfinished Make: Winchester Material: Steel Model: 1886 Size: 4 1/2

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Finish: Unfinished Make: Winchester Material: Steel Model: 1886 Size: 4 1/2

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Reproduced from original factory designs to look right when restoring an older gun or building a custom rifle. Curved, cast steel buttplate comes in-the-white, ready for final fitting and bluing. Winchester 1886 Hi-Wall models require drilling and counterboring screw holes.

SPECS: Steel. In-the-white.Winchester - 4½” (11.6cm) long, 1-5⁄16" (3.3cm) wide.