Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SIGHTMARK ULTRA SHOT PRO SPEC NIGHT VISION QUICK DETACH


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Beskyttet av en begrenset levetidsgaranti, tilbyr Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD skyttere et høykvalitets, kostnadseffektivt alternativ til andre severdigheter på markedet. Et av de mest funksjonsrike medlemmene i Sightmark® Reflex Sight-linjen, Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD gir skyttere nøyaktighet og holdbarhet for å forbedre enhver opptaksopplevelse. Mer...

810119016874 100015004
Protected by a Limited Lifetime Warranty, the Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD offers shooters a high quality, cost-effective alternative to other sights on the market. One of the most feature-rich members in the Sightmark® Reflex Sight line, the Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD provides shooters accuracy and durability to enhance any shooting experience. Equipped with a night vision mode, shooters can mount the device in front of a night vision monocular in order to create a co-witnessed riflescope set up. Its four reticle patterns allow for maximum customization and precision accuracy day or night. The featured double-pane glass lens system eliminates parallax and retains accuracy when fired from the periphery of the lens. Users can quickly and effectively adapt their firearm to the situation at hand with the included quick-detach mount. Its Interlok™ internal locking system of the Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD holds zero extremely well, so the shooter does not have to continually re-adjust the sight in the field.
2723 2723 1 NOK
100015004
Sightmark Ultra Shot Pro Spec Sight NV QD
Produsentnr.: SM14002 810119016874 Beskyttet av en begrenset levetidsgaranti, tilbyr Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD skyttere et høykvalitets, kostnadseffektivt alternativ til andre severdigheter på markedet. Et av de mest funksjonsrike medlemmene i Sightmark® Reflex Sight-linjen, Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD gir skyttere nøyaktighet og holdbarhet for å forbedre enhver opptaksopplevelse. Utstyrt med nattsynsmodus, kan skyttere montere enheten foran en monokulær nattsyn for å lage et medvitne riflescope-oppsett. De fire retikulære mønstrene gir maksimal tilpasning og presisjonsnøyaktighet dag eller natt. Det kjennetegnede linsesystemet med to ruter eliminerer parallaks og beholder nøyaktigheten når den fyres fra linsens periferi. Brukere kan raskt og effektivt tilpasse skytevåpenet til situasjonen for hånden med det medfølgende hurtigmonteringsfestet. Interlok ™ sitt interne låsesystem av Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD holder null ekstremt godt, så skytteren trenger ikke å justere synet kontinuerlig på nytt.
2723 NOK 0 kr 2 723,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Battery Life: 25 hours, 180 hours Magnification: 1x Power Supply: (1) CR 1632 Lithium Battery Weight: 9.0 oz

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Batterilevetid: 180 hours,25 hours Magnification: 1x Power Supply: (1) CR 1632 Lithium Battery Weight: 9.0 oz

Elementdetaljer


ECCN: 0A987

Protected by a Limited Lifetime Warranty, the Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD offers shooters a high quality, cost-effective alternative to other sights on the market. One of the most feature-rich members in the Sightmark® Reflex Sight line, the Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD provides shooters accuracy and durability to enhance any shooting experience. Equipped with a night vision mode, shooters can mount the device in front of a night vision monocular in order to create a co-witnessed riflescope set up. Its four reticle patterns allow for maximum customization and precision accuracy day or night. The featured double-pane glass lens system eliminates parallax and retains accuracy when fired from the periphery of the lens. Users can quickly and effectively adapt their firearm to the situation at hand with the included quick-detach mount. Its Interlok™ internal locking system of the Ultra Shot Pro Spec Night Vision QD holds zero extremely well, so the shooter does not have to continually re-adjust the sight in the field.