Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SIGHTMARK ULTRA DUAL SHOT PRO SPEC NIGHT VISION SIGHT


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Ultra Dual Shot Pro Spec Night Vision QD Reflex Sight fra Sightmark® leverer ikke én, men to måter å ringe inn med nøyaktig presisjon. Skytteren har en sidemontert rød laser for rask målinnhenting, og kan skyte fra hoften i situasjoner som er i nær kvartal, for eksempel taktiske treningssituasjoner og trepistol-kamper. Mer...

810119016881 100015005
The Ultra Dual Shot Pro Spec Night Vision QD Reflex Sight from Sightmark® delivers not one, but two ways to dial in with pinpoint accuracy. Featuring a side-mounted red laser for quick target acquisition, the shooter can fire from the hip in close-quarter situations such as tactical training situations and three-gun matches. When sighting through the dual-pane glass, users can customize their view with one of the four illuminated reticle patterns. The Ultra Dual Shot is equipped with a night vision mode, allowing shooters to mount the device in front of a night vision monocular and create a co-witnessed riflescope set up. Its featured double-pane glass lens system eliminates parallax and retains accuracy when fired from the periphery of the lens. Users can quickly and effectively adapt their firearm to the situation at hand with the included quick-detach mount. Its Interlok™ internal locking system of the Ultra Dual Shot holds zero extremely well, so the shooter does not have to continually re-adjust the sight in the field. The all-aluminum construction enhances durability, making it operable in various environments and situations. Protected by a Limited Lifetime Warranty, the Ultra Dual Shot Pro Spec Night Vision QD offers shooters a high quality, cost-effective alternative to other sights on the market.
2984 2984 1 NOK
100015005
Sightmark Ultra Dual Shot Pro Spec NV Sight QD
Produsentnr.: SM14003 810119016881 Ultra Dual Shot Pro Spec Night Vision QD Reflex Sight fra Sightmark® leverer ikke én, men to måter å ringe inn med nøyaktig presisjon. Skytteren har en sidemontert rød laser for rask målinnhenting, og kan skyte fra hoften i situasjoner som er i nær kvartal, for eksempel taktiske treningssituasjoner og trepistol-kamper. Når du ser gjennom glasset med to ruter, kan brukerne tilpasse utsikten med ett av de fire belyste retikelmønstrene. Ultra Dual Shot er utstyrt med en nattsynsmodus, slik at skyttere kan montere enheten foran en nattsyn monokulær og lage et medfølgende riflescope-oppsett. Det kjennetegnede linsesystemet med to ruter eliminerer parallaks og beholder nøyaktigheten når du skyter fra linsens periferi. Brukere kan raskt og effektivt tilpasse skytevåpenet til situasjonen for hånden med det medfølgende hurtigmonteringsfestet. Dets Interlok ™ interne låsesystem for Ultra Dual Shot holder null ekstremt godt, så skytteren trenger ikke kontinuerlig å justere synet i feltet igjen. Konstruksjonen i aluminium forbedrer holdbarheten og gjør den brukbar i forskjellige miljøer og situasjoner. Beskyttet av en begrenset levetidsgaranti, gir Ultra Dual Shot Pro Spec Night Vision QD skyttere et kostnadseffektivt alternativ av høy kvalitet til andre severdigheter på markedet.
2984 NOK 1 kr 2 984,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Battery Life: 25 hours, 180 hours Magnification: 1x Power Supply: (1) CR 1632 Lithium Battery Weight: 9.0 oz

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Batterilevetid: 180 hours,25 hours Magnification: 1x Power Supply: (1) CR 1632 Lithium Battery Weight: 9.0 oz

Elementdetaljer


ECCN: 0A987

The Ultra Dual Shot Pro Spec Night Vision QD Reflex Sight from Sightmark® delivers not one, but two ways to dial in with pinpoint accuracy. Featuring a side-mounted red laser for quick target acquisition, the shooter can fire from the hip in close-quarter situations such as tactical training situations and three-gun matches. When sighting through the dual-pane glass, users can customize their view with one of the four illuminated reticle patterns. The Ultra Dual Shot is equipped with a night vision mode, allowing shooters to mount the device in front of a night vision monocular and create a co-witnessed riflescope set up. Its featured double-pane glass lens system eliminates parallax and retains accuracy when fired from the periphery of the lens. Users can quickly and effectively adapt their firearm to the situation at hand with the included quick-detach mount. Its Interlok™ internal locking system of the Ultra Dual Shot holds zero extremely well, so the shooter does not have to continually re-adjust the sight in the field. The all-aluminum construction enhances durability, making it operable in various environments and situations. Protected by a Limited Lifetime Warranty, the Ultra Dual Shot Pro Spec Night Vision QD offers shooters a high quality, cost-effective alternative to other sights on the market.