Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

STRIKE INDUSTRIES ULTIMATE GUN CLEANING KIT


Ultimate Gun Cleaning Kit W/Anti-Venom Oil

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Strike Industries tilbyr et alt-i-en-pistol rengjøringssett for alle kaliber og skytevåpenbehov både nede og utenfor rekkevidde, ideelt for å opprettholde en pålitelig skytevåpen. Den eneste ultimative løsningen på vedlikehold og rengjøring av våpen på markedet. Mer...

Produktnr.: 100037020 708747548280 100037020
Strike Industries offers an all in one-gun cleaning kit for any caliber and firearm needs both down  and off range, ideal for maintaining a reliable firearm. The only ultimate heavy-duty weapons maintenance and cleaning solution on the market. A kit to suit all your firearm cleaning needs. Complete with multiple sized brushes and mops to clean barrels of all calibers. Whether for light maintenance to clean smudges or heavily caked on residue and gunk, the precision machined jags and slotted tips combined with cleaning patches can wipe, scrub, and ultimately provide the best cleaning functionality required. The flexible magnetic LED light will provide extra assurance in case a screw or nut falls out of place. The flex bore light head can fit into certain sized barrels for maximum visibility. Disclaimer: Strike Industries is not responsible for any damages or scratches incurred on your firearm if you do not test fit the cleaning tips before using. While we include jags and brushes of multiple sizes, failure to observe which parts are compatible with your weapon caliber may cause damage or scratches.
915 1116 2 NOK
100037020
Ultimate Gun Cleaning Kit W/Anti-Venom Oil
Produsentnr.: SIUGCK 708747548280 Strike Industries tilbyr et alt-i-en-pistol rengjøringssett for alle kaliber og skytevåpenbehov både nede og utenfor rekkevidde, ideelt for å opprettholde en pålitelig skytevåpen. Den eneste ultimative løsningen på vedlikehold og rengjøring av våpen på markedet. Et sett som passer til alle dine rengjøringsbehov for skytevåpen. Komplett med børster og mopper i flere størrelser for å rengjøre fat av alle kaliber. Enten for lett vedlikehold for å rengjøre flekker eller tunge kaker på rester og søppel, kan de presisjonsmaskinede jaggene og spissene i spissen kombinert med rengjøringslapper tørke, skrubbe og til slutt gi den beste rengjøringsfunksjonaliteten som kreves. Det fleksible magnetiske LED-lyset gir ekstra sikkerhet i tilfelle en skrue eller mutter faller ut av plass. Det fleksible borehodet kan passe inn i bestemte fat for maksimal synlighet. Ansvarsfraskrivelse: Strike Industries er ikke ansvarlig for skader eller riper på våpenet ditt hvis du ikke tester rengjøringstipsene før du bruker det. Selv om vi inkluderer sjokker og børster av flere størrelser, kan det å føre til at deler som er kompatible med våpenkaliberet ditt, føre til skader eller riper.
1116 NOK 0 kr 1 116,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Style: Universal

Attributes

Style: Universal
100037019
Ultimate Gun Cleaning Kit-Kit Only
Produsentnr.: SIGCBK 708747548303 Strike Industries tilbyr et alt-i-en-pistol rengjøringssett for alle kaliber og skytevåpenbehov både nede og utenfor rekkevidde, ideelt for å opprettholde en pålitelig skytevåpen. Den eneste ultimative løsningen på vedlikehold og rengjøring av våpen på markedet. Et sett som passer til alle dine rengjøringsbehov for skytevåpen. Komplett med børster og mopper i flere størrelser for å rengjøre fat av alle kaliber. Enten for lett vedlikehold for å rengjøre flekker eller tunge kaker på rester og søppel, kan de presisjonsmaskinede jaggene og spissene i spissen kombinert med rengjøringslapper tørke, skrubbe og til slutt gi den beste rengjøringsfunksjonaliteten som kreves. Det fleksible magnetiske LED-lyset gir ekstra sikkerhet i tilfelle en skrue eller mutter faller ut av plass. Det fleksible borehodet kan passe inn i bestemte fat for maksimal synlighet. Ansvarsfraskrivelse: Strike Industries er ikke ansvarlig for skader eller riper på våpenet ditt hvis du ikke tester rengjøringstipsene før du bruker det. Selv om vi inkluderer sjokker og børster av flere størrelser, kan det å føre til at deler som er kompatible med våpenkaliberet ditt, føre til skader eller riper.
915 NOK 0 kr 915,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Style: Universal
Strike Industries offers an all in one-gun cleaning kit for any caliber and firearm needs both down  and off range, ideal for maintaining a reliable firearm. The only ultimate heavy-duty weapons maintenance and cleaning solution on the market. A kit to suit all your firearm cleaning needs. Complete with multiple sized brushes and mops to clean barrels of all calibers. Whether for light maintenance to clean smudges or heavily caked on residue and gunk, the precision machined jags and slotted tips combined with cleaning patches can wipe, scrub, and ultimately provide the best cleaning functionality required. The flexible magnetic LED light will provide extra assurance in case a screw or nut falls out of place. The flex bore light head can fit into certain sized barrels for maximum visibility. Disclaimer: Strike Industries is not responsible for any damages or scratches incurred on your firearm if you do not test fit the cleaning tips before using. While we include jags and brushes of multiple sizes, failure to observe which parts are compatible with your weapon caliber may cause damage or scratches.